2008 – 2015: Creditul de consum sub lupa APC Romania

7 ani alături de consumatori

APC România a susținut de-a lungul timpului demersurile legislative cu privire la contractele de credit pentru consumatori, după cum urmează:

  • a transmis către Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Guvernul României, respectiv Departamentul pentru Afaceri Europene scrisori de susținere a proiectului de OUG privind contractele de credit pentru consumatori,

De asemenea, după intrarea în vigoare a Legii nr.288/2010 pentru aprobarea OUG nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori, APC România a demarat Campania Națională de Informare și Reprezentare în Instanță a Consumatorilor de Bunuri și Servicii „Spune NU clauzelor abuzive!”, cu scopul de a sprijini consumatorii în vederea eliminării clauzelor abuzive din contractele de credit aflate în derulare prin reprezentarea acestora în instanță, campanie în cadrul căreia au fost efectuate următoarele activități:

  • elaborarea unui ghid pentru consumatori care conține sfaturi pentru consumatorii de servicii financiare la încheierea contractelor de credit sau care sunt în perioada de executare a contractelor de credit http://www.apc-romania.ro/ro/i-intrare-vigoare-oug-50-contracte-credit/MjAtMg.html

  • elaborarea procedurii de soluționare a disputelor dintre consumatori și instituțiile bancare care a fost adusă la cunoștința consumatorilor în cadrul diferitelor întâlniri organizate de clienții nemulțumiți ai băncilor

  • acordarea de consultanță juridică gratuită tuturor consumatorilor care s-au adresat asociației în vederea identificării clauzelor abuzive din contractele de credit încheiate cu instituțiile bancare

  • acționarea în instanță a OTP Bank România SA și reprezentarea domnului Chiș Ionuț în dosarul astfel constituit și înregistrat pe rolul Judecătoriei Sectorului 1 București cu nr. 21740/299/2011 (actualmente 21740/299/2011*), cu mențiunea că, anterior sesizării instanței, APC România a parcurs etapa concilierii directe, în conformitate cu prevederile art..7201 din Codul de Procedură Civilă în vigoare la nivelul anului 2011; prin sentința civilă cu nr. 8330/14.05.2014 instanța a dispus eliminarea clauzelor abuzive din contractul de credit supus analizei și a obligat OTP Bank Romania SA la restituirea sumelor percepute peste nivelul dobânzii (în prezent se așteaptă redactarea deciziei nr. 285 pronunțate de Tribunalul București la data de 16.04.2015, prin care s-a admis recursul formulat de OTP Bank România SA în sensul respingerii de către instanță a modului de calcul a formulei dobânzii, menținând celelalte dispoziții ale instanței de fond)

  • parcurgerea, în conformitate cu prevederile HG nr.1553/2004, a procedurii privind încetarea de către Volksbank Romania SA a practicii ilicite constând în nerespectarea formulei de calcul a anuităţii din contractele de credit încheiate cu clienţii; ANPC nu a putut dispune încetarea acestei practici datorită faptului că pe rolul instanțelor de judecată se aflau în curs de soluționare dosare referitoare la modul de calcul al anuității din contractele de credit.

În afara activităților din cadrul Campaniei Naționale de Informare și Reprezentare în Instanță a Consumatorilor de Bunuri și Servicii „Spune NU clauzelor abuzive!”, APC Romania continuă să acorde consultanță juridică consumatorilor care solicită infomații legate de procedura de eliminare a clauzelor contractuale abuzive din contractele de credit aflate în derulare, după cum urmărește și susține demersurile legislative ale autorităților în domeniul protecției drepturilor și intereselor consumatorilor de servicii financiar-bancare, precum și activitățile colective ale ONG-urilor de profil.

De altfel, APC România, ca organizație care are ca scop apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor nu numai de servicii financiare, ci și a consumatorilor de produse și servicii în general, a fost și este în asentimentul autorităților cu atribuții în domeniul protecției consumatorilor, considerând că numai împreună se poate asigura o protecție sporită și eficientă a drepturilor și intereselor consumatorilor. Activitățile asociației în domeniul protecției consumatorilor, în general, și în domeniul serviciilor financiar bancare se regăsesc pe site-ul asociației www.apc-romania.ro

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark