350.000 tone de deșeuri radioactive vor fi depozitate la 4 km. de Dunăre!

8 state din Uniunea Europeană susțin financiar acest proiect!

În data de 18 februarie 2020 a avut loc la Craiova întâlnirea comună între reprezentanții Companiei de Stat pentru Deșeuri Radioactive (SERAW) din Bulgaria și reprezentanți ai Asociației Pro Consumatori (APC) și ai Asociației Civice pentru Viață din România și Bulgaria, cât și ai altor asociații. La această întâlnire, mecanismul de contestații pentru proiecte (PCM) al Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) a inițiat un proces de soluționare a dificultăților semnalate ca având loc între Asociațiile din România și Bulgaria și SERAW. PCM are atribuții legate de rezolvarea plângerilor aduse la adresa proiectelor BERD.

Inițial a fost hotărâtă o agendă de lucru focusată pe stabilirea unui posibil acord între părțile implicate pe tema Depozitului de deșeuri radioactive de la Kozlodui ,”Radiana”. Principalele teme abordate la această întâlnire au făcut referire la locația depozitului, adâncimea la care vor fi depozitare deșeurile radioactive, proiectarea și construcția depozitului, capacitatea de depozitare, fondul alocat proiectului, tipurile de deșeuri care urmează a fi depozitate și riscurile asociate în special pentru populația din zona limitrofă depozitului. În ceea ce privește fondul alocat proiectului, există îngrijorarea reprezentanților asociațiilor participante cu privire la impactul negativ al proiectului asupra populației, mediului înconjurător, florei și faunei. Acest fond internațional susține dezafectarea unităților 1-4 ale Centralei Nucleare de la Kozlodui și care, la rândul său este susținut de alte state membre ale Uniunii Europene. Cu acest fond se cofinanțează infrastructura necesară și o primă etapă din construcția efectivă a depozitului.

Depozitul este destinat deșeurilor de mică și medie radioactivitate rezultate din dezafectarea unităților 1-4 ale Centralei Nucleare de la Kozlodui. 

Reprezentanții Asociațiilor prezente la dezbatere au pus foarte mare accent pe transparența totală a tuturor deciziilor referitoare la acest proiect, pe transparența totală în ceea ce privește comunicarea cu toți cetățenii europeni, pe selectarea unui alt amplasament destinat deșeurilor radioactive provenite de la dezafectarea reactoarelor Centralei Nucleare de la Kozlodui astfel încât să nu existe riscul contaminării radioactive a Dunării, a ecosistemelor asociate și mai ales de excludere a riscului de afectare a sănătății populației României. 

“APC susține, și de această dată, obiectivul protecției consumatorilor români prin susținerea demersurilor Asociației Civice pentru Viață din Craiova referitoare la amplasarea în condiții de siguranță a depozitului de deșeuri radioactive din zona Kozlodui. APC susține ca luarea deciziilor referitoare la acest depozit să se facă transparent și mai ales deciziile astfel luate să nu afecteze viața și  sănătatea cetățenilor României. APC manifestă interes activ în luarea deciziei de amplasare a unui depozit de deșeuri radioactive în condiții de siguranță, astfel încât să fie susținută pe deplin protecția vieții cetățenilor români. APC militează insistent pentru ca orice acțiune de amplasare a unui depozit de deșeuri radioactive să fie făcută cu respectarea prevederilor legale naționale și internaționale și cu urmărirea protecției mediului prin alegerea unei locații adecvate, cât mai departe de granițele României.” conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark