Adunarea generala BEUC 2019

ADUNAREA GENERALĂ BEUC

Dr. Ec. Emil Bojin

 

În zilele de 20 şi 21 mai a avut loc Adunarea Generală a Biroului European al Uniunilor de Consumatori (BEUC), la sediul său din Bruxelles. La această întâlnire Asociaţia Pro Consumatori a participat în calitate de membru plin. Adunarea a fost condusă de Preşedintele BEUC, dl Orjan Brinkman.  Temele discutate sunt prezentate în continuare.

1. S-a aprobat ordinea de zi.

2. S-a aprobat înscrierea asociaţiei italiene Adiconsum şi a asociaţiei maghiare Conscious Consumers.

3. S-a prezentat raportul directorului executiv, dna Monique Goyens, care a trecut în revistă activităţile BEUC din ultimul an, în special deciziile luate de Comisia Europeană şi de Parlament ca urmare a propunerilor BEUC.

4. S-a discutat impactul ieşirii Marii Britanii din Uniunea Europeană asupra mişcării consumatorilor europeni şi s-a aprobat ca asociaţia britanică a consumatorilor Which să păstreze calitatea de membru BEUC şi după Brexit.

5. S-au aprobat modificări în statutul BEUC în legătură cu punctul de mai sus.

6. S-a aprobat raportul de activitate al BEUC pe 2018 şi raportul financiar. Principalele se referă la adoptarea de reglementări de către CE şi PE, la iniţiativa BEUC; prezentarea de propuneri legislative; măsuri pentru întărirea capacităţii de administrare a legilor de protecţia consumatorilor (proiectul Consumer Law Ready, la care participă şi APC); aprecierea BEUC ca un important actor pe plan european privind protecţia consumatorilor, lucru ilustrat prin invitarea BEUC la numeroase conferinţe.

7. Prezentarea programului privind aplicarea legilor de protecţia consumatorilor – care oferă finanţare în acest sens. În mod similar, s-a prezentat programul de întărire a capacităţii organizaţiilor membre, la care a depus cerere de finanţare şi APC.

8. Descrierea strategiei BEUC privind sustenabilitatea (vezi documentul următor).

9. Riscuri şi oportunităţi în implementarea Inteligenţei Artificiale (vezi documentul următor).

10.1. Accesul la bani în numerar (cash) în contextul impunerii de către emiţători a plăţilor prin card (vezi documentul următor).

10.2.Prezentarea campaniei elveţiene privind vânzarea biletelor prin internet (vezi documentul următor).

10.3. Prezentarea campaniei norvegiene privind fondurile de investiţii (vezi documentul următor).

11. Atelier de lucru pe tema Viitorul Alimentelor (vezi documentul următor).

12. Informare privind următoarele întâlniri: grupul de lucru privind instrumente digitale, noiembrie, Helsinki, şi data următoarei Adunări Generale – 14-15 mai 2020, Bruxelles.

 

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark