Adunarea Generală Extraordinară a APC România

Anunţ privind Adunarea generală extraordinară a APC România

Pe aceasta cale vă informam că la data de 17 iulie 2013, orele 12.00, va avea loc Adunarea Generală Extraordinara a APC România. Lucrările şedinţei se vor desfăşura la Hotel Minerva situat în Bucureşti, str. Gheorghe Manu, nr.2-4, sector 1, sala Maya, parter (mijloace de transport: metrou până la Piaţa Victoriei, autobuze 300,381 şi 783 – prima staţie situată în faţa hotelului şi a restaurantului Nan Jing).

 

Ordinea de zi a şedinţei este următoarea:

1.     Prezentarea si aprobarea raportului de cenzori aferent exercitiului financiar al anului 2012 si descarcarea executiei bugetare pentru anul 2012.

2.     Prezentarea si aprobarea proiectului de buget estimativ de venituri si cheltuieli pentru anul 2013.

3.     Desfasurarea alegerilor pentru functia de membru plin al Consiliului Director si membru supleant al Consiliului Director, respectiv confirmarea membrilor Comisiei de Cenzori.

4.     Situaţia proiectelor derulate în cadrul APC România.

Potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al APC Romania, astfel cum a fost modificat si completat de catre Consiliul Director in sedinta ordinara desfasurata la data de 26 iunie 2013, cererea de depunere a candidaturii trebuie insotita de urmatoarele documente:

·         Curriculum Vitae,

·         copie CI,

·         declaraţie pe proprie răspundere din care să rezulte ca nu deţineţi calitatea de membru al unui partid politic şi că nu îndepliniţi calitatea de asociat/acţionar în cadrul unei societăţii comerciale astfel incat sa puteti influenta deciziile in Adunarea generala a actionarilor(nu este necesara autentificarea acesteia la notar sau atestarea la avocat).

·         adeverinţă eliberată de Preşedintele APC România din care să rezulte că nu aţi suferit sancţiuni ca urmare  a încălcării statutului APC România, ale deciziilor sale şi ale Consiliului Director;

·         orice alte documente pe care le consideraţi necesare pentru dovedirea calităţilor care va recomanda pentru îndeplinirea functiei de membru al Consiliului Director ;

In cererea de depunere a candidaturii trebuie sa faceti precizarea pentru care dintre functii doriti sa candidati - membru plin al CD, membru supleant al CD sau membru al Comisiei de Cenzori, dupa caz.
 

Pentru validarea candidaturii trebuie sa transmiteti documentele solicitate la adresa costelstanciu@apc-romania.ro pana la data de 13 iulie 2013.

 

Accesul la lucrările şedinţei  Adunarii generale se va face pe baza Cărţii de Identitate, a Cardului de membru şi a chitanţei de plată a cotizaţiei aferente anului 2013.

 

Va aşteptăm!

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark