Alianta Consumatorilor din Croatia

Cererea de aderare a Alianţei Croate pentru  Consumatori

Adunarea Generală BEUC, 17 și 18 mai 2018

 

Croația este singura țară UE din care BEUC nu are în prezent un reprezentant. Principalul motiv al acestei situații a fost fragmentarea mișcării consumatorilor.

Ca parte a strategiei CESEE (ţările din centrul şi estul Europei), BEUC a lansat în octombrie 2015 un proiect-pilot pentru a consolida mișcarea consumatorilor cu scopul final de a avea o organizație umbrelă unică sau un grup de organizații competente pentru a intra în calitatea de membru. Obiectivul principal a fost de a conecta toate asociațiile într -o singură „umbrelă” pentru a crește nivelul de reprezentare a consumatorilor în Croația și a obţine calitatea de membru în BEUC. Obiectivele specifice au fost să stabilească cooperarea și parteneriate între organizațiile croate și schimbul de informații în domeniul protecției consumatorilor între nivelul UE și cel național.

În acest scop, BEUC a numit un coordonator de proiect , Dinko Mihaljevic, a cărui prezență în Croația a permis un canal de comunicare deschis între rețeaua croată și BEUC.

Acest proiect pilot s-a încheiat în martie 2018 după prezentarea unei cereri de aderare. Organizaţiile existente s-au grupat sub numele de Alianța Croată pentru Consumatori, care a făcut cererea în ianuarie 2018.

 

Principalele acțiuni în cadrul proiectului-pilot

Dincolo de facilitarea acestei cereri, proiectul poate prezenta următoarele realizări:

 1. Construirea unei rețele croate

Au fost efectuate vizite la fața locului și cartografierea organizațiilor existente. Principalul rezultat al acestui exercițiu a fost proiectarea unei hărți clare a mișcării croate și premisele unei rețele și a dialogului între toate părțile interesate.             

 1. Întâlniri comune cu toate organizațiile de consumatori croate

Au fost organizate o serie de întâlniri comune cu toate organizațiile consumatorilor. A fost primul eveniment de acest tip în întreaga istorie a mişcării consumatorilor croate. Principalele rezultate ale celor trei reuniuni comune au fost:

 • Propunerile comune pentru noul program național au fost trimise ministerului competent (Ministerul Economiei)
 • Colaborarea pe un proiect de informare a consumatorilor de către două asociații ale consumatorilor (Potrosacki Forum Osijek și CEIP)
 • Îmbunătățirea comunicării între organizațiile de consumatori și cu Ministerul
 • Articole de poziție comune care reflectă problemele consumatorilor trimise Consiliului Național pentru Protecția Consumatorilor și Ministerului.
 • S-au ținut întâlniri cu diverse părţi interesate.
 1. Lucrare comună cu Ministerul și alte părți interesate

Datorită întâlnirilor mai sus menționate, asociațiile de consumatori au decis să lucreze la propuneri comune adresate instituțiilor naționale pentru a-și consolida influența asupra politicii de protecție a consumatorilor și față de factorii de decizie. Rezultatele principale sunt următoarele:

 • Propuneri către Ministerul competent , care includ următoarele recomandări pentru viitorul program național: nevoia de sprijin financiar pentru  organizaţiile de consumatori, cererea de transparență în desemnarea reprezentanţilor în diferite comisii, includerea de reprezentanţi ai consumatorilor în diferite organisme,  și solicitarea unui program multianual pentru finanțarea mișcării consumatorilor din cadrul uniunii.
 • Propuneri adresate Ministerului Economiei privind întâlniri de evaluare regulate : Programul național pentru protecția consumatorilor nu a fost niciodată evaluat în Croația. Prin urmare, organizațiile consumatorilor au decis să propună întâlniri regulate pentru a  evalua situaţia . Două  întâlniri au fost organizate, una cu Inspecția de piață și una cu autoritatea de reglementare în telecomunicații.
 • Sugestii de subiecte pentru Consiliul Național pentru reuniunile pe teme de  protecție a consumatorilor : influența organizației consumatorilor în procesul de luare a deciziilor la Consiliu a fost slabă în ultimii ani. Prin urmare, ei au decis să-și consolideze poziția folosind o modalitate mai eficientă de comunicare și au un mesaj mai puternic și mai comun.

 

Rezultatele finale

Diferitele activități puse în practică au permis :

 1. Un acord de cooperare semnat între organizaţii

Un acord de cooperare între cele două organizaţii principale, Uniunea Potrosac și Uniunea SUZP, a fost semnat la cea de-a doua reuniune comună din 12 octombrie 2016 . Acordul a vizat mai multe activități, cum ar fi acțiunile comune de lobby față de autoritățile naționale , schimbul de informații între organizații , elaborarea unei poziții comune asupra Consiliului Național pentru protecția consumatorilor etc.

În ianuarie 2018 și după vizita BEUC în țară , a treia Uniune (ROZP) s-a alăturat coaliției și a devenit membru al "Acordului de cooperare" . Având în vedere că toate uniunile sunt de acord să colaboreze, este primul pas spre o mișcare puternică a consumatorilor din Croația.

A fost stabilit un model de colaborare în cadrul Acordului de cooperare cu o rotație la 6 luni a rolului de coordonare între cele 3 Uniuni. O persoană din fiecare Uniune va avea rolul de coordonator. În cadrul acordului , un consiliu executiv (sau un grup de lucru ) va fi înființat și va fi format din 2 membri ai fiecărei Uniuni cu drepturi egale în procesul de votare.

 1. Delegația BEUC în Croația

În octombrie 2017, BEUC a organizat o vizită în Croația. Delegația a fost compusă din Orjan Brinkman, Breda Kutin, Saida Saguir și Dinko Mihaljevic.

Pe plan intern, vizita în Croația  a vizat  evaluarea proiectului-pilot și a prezenta BEUC în mod mai oficial la Ministerul Economiei , ca şi a celor 3 organizaţii precum și să prezinte ceea ce s-a realizat în cadrul proiectului - pilot. Scopul a fost, de asemenea, de a discuta despre strategia Ministerului și planurile viitoare de a susține cel mai bine mișcarea consumatorilor din țară și de a obține o actualizare cu privire la acordul de cooperare semnat între Uniuni , precum și un schimb de idei privind o organizație reprezentativă unică, membru al BEUC.

Principalele concluzii ale vizitei au fost:

 • A existat o îmbunătățire clară a situației de la începutul proiectului pilot BEUC
 • A existat o voință clară din  partea Ministerului de a merge mai departe : toate părțile interesate au salutat în mod clar proiectul-pilot BEUC
 • Proiectul a contribuit la construirea unui teren pentru acțiuni viitoare
 • Principala realizare a proiectului a fost acordul semnat între organizaţii
 • Nu a existat încă o regrupare oficială unică a asociațiilor de consumatori și a uniunilor, iar unele lucrări trebuie încă făcute în ceea ce privește cooperarea și comunicarea.

După vizita BEUC , s-au văzut unele evoluții, cum ar fi

 • A treia organizaţie ROZP a decis să adere la Acordul de cooperare
 • Elaborarea unei strategii solide pentru cooperarea dintre uniunile de consumatori, inclusiv crearea unui grup de lucru
 • Cererea comună pentru aderarea la BEUC a fost trimisă sub numele Alianței Consumatorilor din Croația (CAC)
 1. Aplicare comună către BEUC de către Alianța Croată a Consumatorilor

Sprijinul și cooperarea tuturor organizaţiilor au arătat dorința de a progresa. Marele pas în acest proces a fost crearea și trimiterea unei cereri comune de membru al BEUC.

Proiectul pilot a creat mediul potrivit pentru atingerea obiectivului principal al acestei acțiuni care înseamnă a avea o cerere comună pentru calitatea de membru BEUC .

 

Recomandări

În cadrul reuniunii din 25 ianuarie 2018 , Executivul a numit 2 comisari pentru evaluarea cererii croate. Pe baza recomandărilor lor, consiliul executiv propune calitatea de membru afiliat de doi ani, începând cu mai 2018. BEUC consideră că este important să susținem eforturile depuse de colegii din Croația pentru a înființa o organizație umbrelă. Această afiliere va fi acordată în anumite condiții care ar trebui să fie îndeplinite pentru a putea oferi un număr nelimitat de membri afiliați sau chiar membri cu drepturi depline :

 • Trebuie creat statutul juridic al Alianței Consumatorilor din Croația (CAC) ;
 • Este necesară o guvernanță internă și o reprezentare clară în cadrul BEUC : cine conduce CAC, cine va reprezenta CAC la reuniunile BEUC, cine decide ce experți participă la activitatea BEUC;
 • Clarificări privind veniturile CAC pe termen scurt și mediu;
 • Dezvoltarea activităților comune față de autoritățile naționale și cele ale UE.

De la data afilierii, BEUC va verifica în mod periodic la CAC progresele înregistrate în diferitele condiții menționate mai sus. În martie 2020, Executivul va verifica stadiul  și va propune o schimbare în statutul de membru cu drepturi depline, sau continuarea statutului de membru afiliat, sperăm că nu o încheiere a cooperării.

Intre timp, ROSZP a indicat că nu dorește să oficializeze statutul juridic al CAC. Cu toate acestea, celelalte două Uniuni, Potrosac și SUZP, au confirmat acceptarea condițiilor și au început procesul de înființare a unei entități juridice pentru CAC.

Aceasta înseamnă că serviciile BEUC nu vor fi extinse la ROSZP în acest stadiu . Acestea din urmă ar fi, bineînțeles, binevenite dacă ar dori să se înscrie formal mai târziu.

Membrii Adunării Generale sunt invitați să valideze calitatea de membru afiliat al CAC în condițiile recomandate de Executiv.

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark