Anormalitatile sistemului cu (R) si ale sistemului termic centralizat - reorganizarea redact. din 29.04.2014; 03.11.2014; 04.12.2014;12.03.2015

 Redactata : 04.04.2015

Acronime:

(R)=repartitor de caldura(costuri) ;

BRML = Biroul Român de Metrologie Legală

BML=Birou de Metrologie Legala ;

MAI = Ministerul Administrației și Internelor

ANRSC=Autorit.Nat.de Reglem.a Serv.Comunale;

ANPC= Autorit. Nat. pt. Prot. Consumatorilor                                                          

RADET=Regia Aut. de Distrib.Energ.Termica;

ANRE=Autorit.Nat.de Reglem.in Domen. Energiei                  

CET=Centrala Electro-termica ; CAF(CET)=cazane de apa fierbinte-CET

SREN 834/2002/2014=standardul de reglementare al (R);

                       

Cuprins:

A=Situatia energiei termice la aplicarea sistemului cu repartitoare.

B=Solutii propuse pentru economia de energie termica.

C=Constatarile oficiale ale anormalitatilor sistemului cu (R).

D=Urmarea constatarilor BML, neautorizarea metrologica.

E=Consecinta neautorizarii metrologice.

F=Actiuni legislative si juridice care impun ilegal sistemul cu (R).

G=Anormalitatile proprii ale (R).

H=Anormalitatile metodei de aplicare (R): Ordin ANRSC 343/10.

-- =Demonstratii termotehnice, manuscris xerox pt. specialisti, transmis la cerere.

 

(A)-Situatia energiei termice la aplicarea sistemului cu repartitoare:

Contrar cerintelor pentru economia de energie la nivel national, se constata:

(1)- Impunerea sistemului termic centralizat prin care:

● (a)-Se produce o risipa maxima de energie termica prin pierderile enorme pe retea (ocultata
sfidator de firme prin masurari proprii falsificate sau ascunderea datelor),din care aprox. 90% sunt doar intre punctele termice si condominii si la care se adauga celelalte din lantul de transmisie.

▪ - O reducere a pierderilor prin supraizolare, implica costuri uriase, fiind nerentabila.

● (b)-Se accentuiaza risipa prin furnizarea curenta de catre CET si RADET,cu acceptul ANRSC si ANRE a unui agent termic cu temperatura exagerata fata de temperatura ambianta,fiind in interesul firmelor de mai jos, al caror profit creste o data cu consumul.

▪   Dovada 1)-In vreme calda (chiar peste 20 grade Celsius) caloriferele sunt foarte fierbinti, si astfel in  martie-aprilie consumul este ca in decembrie-ianuarie.Iar in vreme rece desi la punctele termice temperatura de iesire este crescuta corespunzator, totusi caloriferele sunt doar caldute. Aceasta demonstreaza pierderile pe retea accentuate in vreme rece si existenta unor diagrame oficiale de distributie a temperaturii, incorecte sau nerespectate in vreme calda.

▪   Dovada 2)-Noaptea,fata de mica crestere fireasca,temperatura este supraaccentuata fata de cea de zi,prin arderea inutila a combustibilului la CAF-CET si nu din cogenerare, intrucat noaptea consumul electric scade , deci si cogenerarea fata de cea de zi.

●(c)-O data cu risipa termica rezulta costuri conexe inutile(manopera,materiale,intretinere,etc) cu:

▪-Importul de combustibil risipit si costurile aferente, care afecteaza balanta de plati externe.

▪ -Productia energiei termice la cazanele de apa fierbinte (CAF) de la CET(centrala electrica).

- CAF au devenit necesare o data cu cresterea consumului (deci si a pierderilor),iar acum sunt dominante fata de cogenerare=(recuperarea energiei aburului rezidual)

▪ -Transportul (pomparea) agentului termic de la CET pe magistralele termice.

▪ -Distributia RADET de la punctele termice la condominii.

▪-Repartizarea costurilor de catre firmele de calcul cu repartitoare.    

▪-Subventii pentru profitul firmelor si compensatii pentru supravietuirea nevoiasilor (care ajung tot la firme),ambele din bani publici ,tot ai consumatorilor.

▪ -Profituri si recompense uriase pentru toate aceste firme interesate de consumul crescut care este proportional cu profitul.

●d)-Toate aceste pierderi si costuri inutile cresc imens pretul Gcal (Mwh) platit de consumatori, reglementat de catre o autoritate (supraputere in stat conform statutului),care se autofinanteaza corelat cu prosperitatea acestor firme. Preturile la energia termica si electrica sunt mentinute artificial egale, pentru a evita migratia de la una la cealalta in cazul incalzirii locuintelor.

(2)-Obstructionarea centralelor termice pt. unul sau un grup de blocuri,mentionate in Directiva 2012/27/UE art.9(3) ,care ofera o economie maxima de costuri , sub 10% din cele existente in distributia termica centralizata.Cauza obstructionarii este limitarea profiturilor firmelor.


Centralele de bloc au avantajele:
- economie maxima pentru consumul casnic.- respecta conditiile initiale de proiectare (constructive si functionale) ale condominiilor.
- fara poluare fata de marea poluare a centralelor de apartament aprobate in prezent.
- au schimbatoare de caldura mult mai eficiente de cat centralele de apartament.
- conducta de eliminare gaze arse poate incalzi subsolul cladirii.
- daca se impune un sistem unic, este incomparabil mai economic transportul gazelor la periferii de cat aducerea agentului termic de la centralele electrice (situate periferic).
- solutia poate fi sprijinita de fonduri europene,fiind rapid amortizata prin economia masiva de energie obtinuta de aceasta la nivel national.
- firmele mentionate mai sus se pot reprofila pe zeci de mii de centrale de bloc.

(3)-Simularea preocuparii pentru economia de energie termica prin aplicarea ilegala a sistemului cu (R) la care palida economie se impune 19% abia peste sase ani (L 121/14).

(4)-In paralel cu risipa maxima ,se declama o ipocrita grija fata de consumatorii nevoiasi, care in conditiile sistemului cu (R), prin nocivul trai in frig si incalzirea toxica la aragaz, sa poata suporta costurile excesive ale sistemului centralizat, generator de profituri uriase pentrut firmele implicate.

B)- Solutii propuse pentru economia de energie termica;

Etapa I : Pe toata reteaua se renunta la temperatura exagerata a agentului termic,operand corelarea stricta cu temperatura mediului,prin reducerea consumului la CAF-CET.

               In toate apartamentele sa existe aceeasi temperatura. Avantaje:

(1)-Obține economia recomandata și reduce: consumul si costurile la CET-CAF, pierderile inutile

pe rețea, poluarea prin arderea și risipa combustibililor, subvențiile și compensațiile, balanța de plăți externe, prețul gigacaloriei, etc.

(2)-Este compatibilă cu reabilitarea termică, situație în care consumul termic este redus.

(3)-Concorda cu principiul de construcție si functionare al blocurilora(aceeasi temperatura in apartamente pentru eliminarea transferului termic intre acestea etc.).

(4)-Repartizarea costurilor se face echitabil cu suprafața utila corectata cu modificarea caloriferelor conform Legii 230/07.Deci nu produce supracosturi, transfer ilegal de costuri și taxe pentru prestații de calcul. Are vechime în aplicare fără contestații.

(5)-Consumatorii pretențioși, până la reabilitarea termică, își pot completa confortul cu majorarări calorifere, termopane, aparate termice, climatizoare și vor plăti exact cât consumă, fără supracosturi ca în cazul (R).

ETAPA II:

  • la blocurile apropriate de CET, se distribuie doar energia recuperată prin cogenerarea CET (fără CAF) ,care trebuie considerata gratuita fiind deja inclusa in costul energiei electrice, costurile vor fi generate doar de distributie.

  • la blocurile depărtate de CET, se utilizează centrale de bloc cu care se elimina total pierderile (90%) pe retea și costurile inutile pt.combustibil, productie, transport, distributie termica, și de repartizare a consumurilor, cu reducerea de 10 ori a consumului actual de conbustibil.Centralele de bloc sunt prevazute in Directiva 2012/27/UE art 9(3).

                  ▪ Ca urmare si prestatorii se pot reprofila pe zeci de mii de centrale de bloc.         

C)-Constatarile oficiale ale anormalitatilor sistemului cu (R):

      (1)- Anormalitatile (R ) sunt precizate in Standardul SREN 834/02;/14


     (2)- Pentru că (R) nu determina direct caldura, impun o metodologie=Ordinul ANRSC 343/10 cu aberatii ce nu pot fi eliminate, la care se adauga alte erori grave de conceptie,( unele intentionate), din lipsa de specialisti si fundamentare stiintifica .Demonstratii, la capit.G si H.

     (3)- Anormalitatile (R ) sunt constatate de cele mai competente si abilitate organe=Birourile
de Metrologie Legala din toate Tarile Europene si sunt detaliate in prezentul studiu.


Ca urmare nu au fost si nu pot fi contrazise de nici o expertiza a altor institutii declarate mai de specialitate de cat BML. Astfel de expertize sunt inutile si pot avea doar valoare de pareri.

 

D) -Urmarea constatarilor BML:

-(R) nu au fost autorizate metrologic in nici o tara europeana (nici in Romania),iar in SUA au fost total interzise.

 

E) -Consecinta neautorizarii:

-(R) sunt utilizate ilegal in determinari de costuri contrar OG 20/92, Cod Comercial si Cod Penal (pentru transfer ilegal de costuri intre consumatori).

 

F)-Actiuni legislative si juridice nelegale care impun sistemul cu (R):

       Nota:a)- Regula stabilita de Parlamentul European cere ca atunci cand o legislatie nationala este contrara unei Directive Europene, se va aplica Directiva Europeana.
               b)- Toata legislatia favorabila (R),a fost emisa fara fundamentare tehnico-stiintifica contrar Regulamentului de elaborare a actelor normative actualizat cu HG 561/09,astfel incat contine anormalitati juridice ,legislative, stiintifice si tehnice.

( 1)- Pana in 2012 a fost in vigoare Directiva 2006/32/CE. Aceasta in art.13(1) si Consider.28 impune pentru repartizarea cosumului ,,contoare termice (metrologice) individuale de mare precizie, care reflecta exact consumul real la consumatorul final”.

( 2)- Directiva a fost incalcata de legislatia noastra de mai jos, care in locul contorului obliga la utilizarea (R), constatate metrologic cat si in prezentul studiu, ca fiind o mare aberatie tehnica de conceptie diletanta, deci neautorizata justificat.  
-L 51/06 art.42 - privind serviciile comunitare de utilitati publice (și art. 20(1) privind ANRSC)

-L 325/06 art.29 ,si 14(h) legea serv.public de alim.cu energie termica (admite si deconectarea).

-L 199/06 - legea utilizarii eficienta a energiei

-HG 933/04+609/07 - privind contorizarea consumatorilor racordati la sistemul de energie termica

-HG 622/2004 art.7(2) - conditiile de introducere pe piata a produselor pentru constructii

-L 608/2006 art .5 - evaluarea conformitatii produselor

-Ordin BRML 27/04+LO 2004 - eliminarea (R) din LO 2004

-Ordin BRML 107/2005+NHL 003/2005-contoare pt.apa utilizate ca (R), necontrolate metrologic

-Ordin ANRSC 343/10 - metodologia de repartizare a consumurilor (la 343/10 nu se respecta nici propriile articole:2a,2c,2f,4,5(2) ).

- Ordin ANRSC 259/04+659/05 - autorizare firme
- Ordin ANRSC 255/06; 91/07; 483/08.


In aceasta legislatie trebuie doar inlocuit termenul ,,obligatia’’cu ,,interzicerea’’ utilizarii (R).
( 3)- Legislatia de mai sus ,mai contravine si urmatoarei legislatii nationale in vigoare, prin ,,exceptii de nelegalitate sau neconstutionalitate’’,cat si Directivelor Europene:

-OG 20/92 art.15 - privind metrologia

-Codul Civil (Codul Comercial) -determinarile de costuri cu aparate autorizate metrologic

-Codul Penal – aparate neautorizate + transfer illegal de costuri +art 3(inselaciune)

-L 193/03,06- abuzuri contractuale (privind verificarea (R), garanția și obligațiile firmei)

-OG 21/92 art.18- protectia consumatorilor,informare corecta

-L 449/03 republicata - privind vanzarea produselor si garantiile asociate

-L 230/07+HG1588/07 art52(3) - legea locuintei (debranșarea și perturbațiile între proprietari)

-L 296/04- codul consumului cu obligarea la informatii corecte,contrar falsei reclame pentru (R) ”platesti cat consumi”, intens mediatizată pentru dezinformarea consumatorilor.

- Directiva Europeană 2006/32/CE [art 13(1) + Consid. 28], privind precizia deteterminării energiei termice, în prezent abrogată, însă ignorată în intervalul emiterii legislației favorabile (R).

- Directiva Europeană 2012/27/UE în privința lipsei fundamentarii stiintifice pentru edificarea Guvernului asupra eficienței (R) si obligarea utilizarii (R) fara posibilitati de alternative .

- Directivele Europene privind marcarea “CE”-protectia mediului si a utilizatorului 

(4)- In urma adresei noastre 534/14.08.2012 la Comisia Europeana pt. Energie, privind faptul ca nu se respecta Directiva 2006/32/CE, si demonstrand ca (R) nu este un contor ci o aberatie termotehnica (diletanta) care produce transfer ilegal de costuri intre consumatori, a aparut urgent Directiva 2012/27/UE care:- abroga Directivele 2006/32/CE si 2004/08/CE si

- modifica Directivele 2009/125/CE si2010/30/UE

(5)- Noua Directiva 2012/27/UE art.9(3) admite trei posibilitati de repartizare a consumului:
cu contoare, cu (R) si cu alte metode alternative eficiente daca Guvernul constata ca cele doua mentionate nu sunt adecvate (privitor la costuri si precizia ceruta).

(6)- Ca urmare a fost emisa L121/2014 fara transparenta si experimentare pilot, care desi este declarata reproducerea Directivei 2012/27/UE, incalca art.9(3) din Directiva, cu art. 10(5,6) astfel:
- elimina fundamentarea stiintifica privind (R) pt. ca Guvernul sa nu poata constata deficientele
- impune obligatoriu utilizarea (R)=aberatie termotehnica de conceptie diletanta.
- nu utilizeaza (R) pe fiecare corp de incalzire.
- elimina posibilitatea utilizarii altor metode adecvate

▪nu se respecta propriile articole:2(2a),2(2e),2(3a),3(2c)
       Rezulta ca art.10(5) din L 121/2014 este neaplicabil privitor la (R ) si se inlocuieste cu art.9(3)  din Directiva 2012/27/UE care admite si alte metode eficiente de repartizare a consumului.

(7)-Alta ilegalitate: conditiile initiale de proiectare (constructive si functionale de mai jos) ale condominiilor,acceptate la cumpararea apartamentelor,sunt modificate ulterior prin sistemul cu(R) fara nici un drept juridic de catre o autoritate,(producand un lant continuu de absurditati).Conditii:

- fara izolatii intre apartamente.

- aceeasi temperatura in apartamente,pentru eliminarea transferului termic prin pereti.

- calorifere majorate la apartamentele defavorizate termic (din acelasi motiv).

- coloane de distributie comune caloriferelor pe verticala.

- repartizarea consumului global,proportional cu suprafata utila corectata cu modific.calorifer.

(Consumatorii care nu accepta conditiile de proiectare,pot alege alte constructii noi adecvate.)

     Nota:Capitolele C,D,E,F, sunt deja suficiente pentru interzicerea sistemului cu (R).

           Alte ilegalitati:

(8)-In Romania ,BRML pentru a eluda obligatia de autorizare sau respingere a (R),cu acordul Guvernului si prin Ordinul 27/04, a scos (R) din lista LO2004 cu aparatele tinute sub controlul sau.

(9)-Simultan ANRSC ,fara nici o competenta sau abilitare metrologica ,a substituit ilegal BRML impunand obligatia utilizarii (R ).ANRSC recunoaste ca inca din 2004 calcului repartizarii este eronat
(si va fi aplicat in continuare fara responsabilitate pentru Ordin 343/10,refuzandu-se regularizarea).

(10)- La sesizarea anormalitatilor la ANRSC, aceasta a declarat in scris ca nu are competenta (si deci specialisti) desi este singura abilitata, ca nu agreaza un studiu stiintific privind (R ), iar la repetarea sesizarii claseaza subiectul fara solutionare contrar L 233/02+ OG 27/02.
       Au fost sesizati absolut toti factorii abilitati,insa acestia au evitat sistematic examinarea prezentului studiu de teama desvaluirii anormalitatilor.

(11)- Cauza incalcarilor legislatiei dedusa la final, este presiunea grupurilor de interese generate de firmele implicate in sistemul temic, asupra unor nespecialisti care au emis politic o legislatie fara fundamentare stiintifica, transparenţa si experimentari,in scopul validarii normativelor prin ignoranta, contrar Regulamentului de elaborare al actelor normative actualizat cu HG 561/09.

(12)-Firmele sunt autorizate ,subordonate, tolerate si protejate de catre ANRSC incat abuzurile nu pot fi sanctionate.De exemplu:

         ●-La solicitarea catre firma prestatoare de a prezenta datele primare (baza de calcul), aceasta refuza contrar cerintelor din Ordinele ANRSC 483/08; 343/10; Directiva 2006/32/CE inlocuita de Directiva 2012/27/UE, considerand datele confidentiale, cu scopurile:
     ▪-manipularea costurilor fara posibilitatea controlului si blocarea dovezilor pt. reclamatii.
     ▪-ascunderea transferului ilegal de costuri, generator de supracosturi.
     ▪-manipularea consumatorilor prin dezinformarea ,,platesti cat consumi’’.

     ●-Firma nu raspunde la reclamarea erorilor ,cu toate ca se pot rezolva simplu prin regularizari ,iar ANRSC sprijina acest comportament, fara a avea responsabilitatea erorilor Ordinului 343/10.

(13)-Pentru toate aceste abuzuri consumatorii platesc taxe subtantiale prin contracte cu termene impuse de 10 ani.
               -Costul prestatiei de calcul poate ajunge la 50% din economia obtinuta cu traiul in frig.

               -In caz de renuntare la tracasari,prestatia se achita pana la finalul contractului.

(14)-Este sustinuta oficial diversiunea intens mediatizata populatiei privind avantajele sistemului cu (R),prin dezinformarea ,,platesti cat consumi’’.

(15)-Caracterul controversat al sistemului cu (R),este prezent in raspunsul autoritatilor si al institutiilor de specialitate ,cu recunoasterea dar si cu subevaluarea anormalitatilor din lipsa de informatii si a dezinformarilor curente oficializate.

(16)-Exista mii de reclamatii ,proteste si desbateri publice privind supracosturile, la care explicatia oficiala este greseala de calcul sau consum sporit,ocolindu-se cauza fundamentala: transferul ilegal de costuri intre consumatori produs de anormalitatile sistemului cu (R).                                                                                                

(17)-ANPC si Avocatul Poporului ca singurii aparatori ai drepturilor cetatenesti ,afirma ca problema (R) ii depaseste in fata ANRSC, in conditiile limitative actuale impuse atributiilor lor .

        

G)- Anormalitatile (R) :

(1). - Promovarea mistificata a standardului SREN 834 /2002/2014:

     (1.1)- ( R) sunt utilizate ca aparate de masura si trebuiesc denumite ,, Repartitoare de consum (caldura), pentru determinarea costurilor’’ in grupa de standarde P56= ,,Mijloace de masurare a cantitatii de caldura’’.Insa (R) nu pot determina caldura. Ca urmare, ca ( R) sa aibe o eticheta metrologica, s-a recurs la o diversiune prin inversarea denumirii in ,,Repartitor de costuri pentru determinarea consumului’’ceea ce este absurd.Dupa diversiune SREN834 a fost introdus in grupa U44 ,,Metrologie,metode generale de masura’’despre care nu trateaza practic nimic.

   (1.2)-Pentru ca definirea si deci controlul ( R ), sa fie incerte , continutul SREN834 este confuz,    ambiguu, eluziv si lipsit de relatii cantitative.

(2)-(R) au erori foarte mari din cauza factorilor de influență interni și externi ai (R) (aprox. 20 ) care conf.SREN 834 cap.3 difera la fiecare pereche de [calorifer – R] în funcție de conditiile reale necunoscute de lucru si deci nu sunt unice pentru toate montajele. Acesti factori sunt imprevizibili, necontrolabili și deci majoritatea ignorați. Relatiile lor de influenta sunt laborioase, interconditionate și neutilizabile încât nu apar in normative. Ca urmare sunt utilizate doar doua corectii eronate, restul fiind nedeterminabile.

( 3)- In SREN 834 pct.5.11 sunt precizate doar erorile de max ±12% deci peste dublul tolerantelor maxime legale de ±5% la aparatele de masura (STAS 4640/1-71),produse de factorii de influienta interni, adica de pozitia senzorilor , materialul carcasei(R), tensiunea bateriei , caracteristica de corelare temperatura-indicatii, etc.

(4).-In SREN 834, factorii de influenta externi: adică corpuri invecinate, curenti de aer, amplasarea caloriferului,forma si materialul caloriferului, temperatura din incapere,debitul si temperatura agentului termic, acoperirea anticoroziva (vopseaua si culoarea), pozitia fixa a (R) pe calorifer care depinde de firma si care nu poate determina corect temperatura medie a caloriferului, aceasta avand mereu o pozitie variabila, etc., deși sunt cei mai importanți, nu au stabilite tolerante pentru ca sunt necontrolabili.

       ▪- In SREN cap.3, din cauza erorilor, (R) nu pot fi calibrate, verificate si deci nici autorizate .
       ▪- Suma erorilor interne și externe pot depăși 40-50% .

(5)- SREN 834 cap.3 mai precizeaza ca (R) nu pot determina direct caldura.Din acest motiv (R) sunt mult inferioare altor aparate ca: ceasul de masa ,termometru de camera, cantarul de bucatarie ,etc. care desi pot determina marimile propuse, sunt nemetrologice si deci interzise in determinari de costuri din cauza erorilor mari ca la (R). Însă pentru (R) se încalcă orice regulă.
         Intrucat nu determina direct caldura, (R) impun o metodologie aberanta de aplicare in Ordinul ANRSC 343/10.

(6)- Conform SREN 834 pct.5.15, (R) au setata o temperatura de prag (blocare) pe carcasa (R) de 260C (sau 300C), adica de 200C (sau 250C) in camera. Deci avand o camera cu o buna izolare termica (consum redus) in care rezulta firesc o temperatura mai ridicata, (R) va percepe tot 200C ca intr-o camera racoroasa (consum ridicat),deci (R) va indica un supraconsum fals.                 

(7.)-Conform SREN 834 metoda de utilizare a indicatiilor (R) este nemetrologica deoarece acestea au unități aberant considerate fictive (adimensionale) și nu unități fizice cum ar fi caloria și nu sunt utilizate direct , ci sunt modificate cu factorii de corectie eronati si nedeterminabili ca:

       7.a).- Factorii de evaluare a caloriferelor: sunt eronati pentru ca sunt determinati in conditii fixe de referinta in laborator, care nu corespund cu condițiilevariabile din exploatare.

       Ca dovada, daca factorii nu ar fi variabili ar fi determinati in orice conditii si nu de referinta.

       7.b) - Factorii de amplasare ai apartamentelor defavorizate termic care:

       ▪-in cazul aceleasi temperaturi in apartamente factorii ar putea avea sens, dar au stabilite valori eronate chiar și în acest caz.

     ▪-in cazul curent, cu temperaturi diferite in apartamente, factorii nu sunt determinabili pentru ca nu mai exista un raport stabil de consumuri intre etajele defavorizate si restul de etaje.

     ▪-factorii de amplasare depind si de temperatura externa a mediului, de vant ,etc                                                                                                          

( 8)- Aceste corectii nu sunt certe,unice si standardizate, depind de aprecierea subiectiva a firmei, care sub pretextul confidentialitatii le tine secrete si necontrolabile, ceea ce se accepta cu Ordin ANRSC 259/04+659/05.

(9)– Pe carcasa (R) exista inscripția “CE”, care semnifică ”prezumtia de conformitate” referitoare doar la securitatea utilizatorului si protectia de mediu. In scopul justificării (R) prezumția este extinsa aberant de catre HG 622/04 art7(2) si la calitatea functionarii,pentru care (R) nu are nici o autorizare.

H)- Anormalitatile metodologiei de aplicare a (R)=Ordinul ANRSC 343/10:

       Ordinul ANRSC 343/10 a fost emis fara fundamentare stiintifica ,contrar Regulamentului de elaborare a actelor normative, actualizat cu HG 561/09 si fara o verificare experimentala premergatoare aplicarii.Ca urmare contine erori aberante:

(1)- Contine formule de calcul eronate,obtinute pe baza unor ipoteze usor de dovedit ca sunt false. Formula finala, fiind de repartizare a consumului in parti proportionale, prin definitie suporta orice erori ale datelor de intrare, fara a afecta consumul global, si astfel erorile rămân neidentificabile.

( 2) - Nu se tine seama de existenta unei energii termice neinregistrata (necorelata)cu indicatiile (R) intrate in calcul, care (R), neputand masura direct caldura, nu o poate departaja din energia total consumata.

       Aceasta rezulta din: (a se consulta și lista “Factorii generatori de transfer ilegal de costuri…”)

           ▪-diminuarile indicatiilor(R) cu factorii de amplasare la apartamentele defavorizate termic.

          ▪ -variatia factorilor de avaluare a caloriferelor cu conditiile de functionare.

          ▪-calculul aberant al consumului comun si al conductelor termice cu un singur (R), etc.

(3)- Ca urmare aceasta energie termica neinregistrata, este absurd considerata ca fiind inregistrata de (R) si repartizata deci proportional cu indicatiile (R) ca si energia inregistrata, ceea ce produce un transfer illegal de costuri, de la consumatorii cu consum redus la care deci apar subcosturi(sub cele reale), catre consumatorii cu consum moderat sau normal la care apar supracosturi (peste cele reale),care pot depasi +375%, crescator cu numarul de camere.

Transferul ilegal de costuri exista la diferente de consum, chiar si fara transferul termic de mai jos. De exemplu: apartamente cu 1 si 2 camere care au aceeasi temperatura dar consumuri diferite.

         Rezultă astfel două tabere de consumatori în opoziție permanentă : păgubiții revoltați și profitorii care afirma cinic: ”Nouă ne convine”, chiar dacă știu că repartizarea este frauduloasă.

(4)- Transferul ilegal de costuri,este mai redus in lunile reci cand temperatura in locuinte este necesar a fi cam aceeasi si este crescut in lunile calde cand intre locuinte temperatura difera foarte mult fiind mai ridicata unde sunt copii, batrani, bolnavi etc, adica la pagubiti.

(5)- Ca dovada a existentei supracosturilor, in Occident dupa constatarea lor, s-a stabilit ca partea care revine consumului comun, repartizat pe suprafetele utile, sa fie aprox.50% din total, astfel incât din restul rămas repartizat cu (R), transferul ilegal de costuri sa fie mai suportabil.

           O alta dovada este tabelul cu date reale din exploatare pe un interval de 5 ani,comparate intre scari de bloc identice cu si fara (R).

( 6) - Admite consumul zero adica debransarea ,contrar L 230/07 si HG1588/07 art52(3) care prevede inlocuirea cu o alta sursa termica in functiune.Apartamentele reci implica incalzirea la aragaz cu:condens,toxicitate,incapacitate de munca,boli cronice, medicamente,compensatii CAS, spitalizari, cheltuieli bugetare,transfer de costuri prin pausal la gaze,etc.

( 7)La diferente de temperatura intre apartamente( prin reglare termostate) , exista totdeauna un transfer termic (deci si de costuri), mai ales la consumuri zero.De exemplu,conform studiilor, printr-un plafon,la diferente de 4-80C intre apartamente,transferul este de 2,5 w/(0C.m2 ) ,adica 60-80% din puterea termica degajata in apartament . 

Transferul termic de la apartamentul A la B are doua efecte: cresterea consumului la A si scaderea la B,si in plus transfer ilegal de costuri de la B la A prin repartizarea consumului global (inregistrat si neinregistrat) in parti proportionale cu indicatiile (R) date de consumul inregistrat.

(8) –Nu se ține seama de extinderea suprafeței utile în logii prin modificări constructive.

(9)- Nu se tine seama de variatia nedeterminabila a factorilor de evaluare ai caloriferelor (si nici de alti factori) in functie de influenta imprevizibila a cauzelor externe.

(10)- Pentru determinarea consumului comun si al coloanelor termice, se utilizeaza indicatiile unui singur repartitor aflat in conditii singulare de lucru la subsol (conducta firbinte,aer rece,deci indicatii (R) excesive), considerate valabile pentru orice conditii de lucru din alte spatii parcurse , ceea ce este absurd,pentru ca se incalca regula tehnica impusa: la fiecare corp de incalzire, diferenta de temperatura intre el si mediu trebuie sesizata de un (R).

           ▪ Si astfel nu se tine seama nici de coloanele de retur la care temperatura depinde de functionarea aleatoare a termostatelor cat si de faptul ca energia degajata de coloanele termice este mult mai mare in incaperile reci, fiind nedeterminabila.

(11)- Desi se stie ca un apartament cu sau fără (R) nu are aceeasi temperatura in toate camerele, totusi Ordinul 343/10, pentru calculul consumului la un apartament fara (R), ia ca referinta camera cu consum maxim a unui apartament cu (R) pe care il extinde la toate camerele apartamentului fara (R). In plus prin formule intentionat represive se produc majorari nejustificate fata de apartamamentul cu (R), cu toate ca acesta deja suporta supracosturi ilegale.

(12) - Mai sunt utilizate si artificii impracticabile, relatii sofisticate rupte de realitate, coeficienti aberanti fara suport real, formule intentionat represive, deci un numar mare de estimari care cumuleaza in final erori grosolane.

(13)-Utilizarea contoarelor termice au urmatoarele anormalitati comune cu (R):      

- generare de diferente de temperatura prin reglaj termostate. Admiterea consumului zero.

-incalca conditiile initiale de proiectare (constructive si functionale) ale condominiilor.

- consumul zero admis de legislatia (R);contoare.

- transfer termic prin pereti intre apartamente cu temperaturi diferite.

- orice limitare a temperaturii minime in apartamente este necontrolabila si anuleaza utilitatea (R) sau a contorului si incalca conditiile de proiectare ale condominiului.

- transfer ilegal de costuri intre apartamente cu consumuri diferite.

- calcule eronate fara regularizari si fara responsabilitatea ANRSC privind 0rdin 343/10.

- regulatoarele de presiune (echilibrarea hidraulica) reprezinta o rezistenta hidraulica suplimentara care produce pierderi de presiune,respectiv de energie electrica la pompare.

- scaderea eficientei de transfer a energiei la punctul termic,din cauza reducerii debitului.

Autor:Dipl. Ing. SĂNDULESCU LUCIAN

-->

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activBugetul FamilieiTotul despre DAE

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite BucurestiTatiCool

Facebook

Parteneri

InfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCConsumer ChampionUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark