APC a depus plângere prealabilă la Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății!

Asociaţia Pro Consumatori, organizaţie de utilitate publică cu o activitate neîntreruptă de peste 30 de ani în domeniul protecției consumatorilor, membră a Organizației Europene a Consumatorilor (BEUC) este membru fondator al Mişcării civice pentru o şcoală normală, structură de coordonare la nivel naţional pentru apărarea dreptului la o educaţie în condiţii de normalitate şi eficienţă pentru cei peste 2,5 milioane de elevi, astfel încât copiii acestei ţări să beneficieze de un învăţământ orientat pe valori, creativitate, capacităţi cognitive şi capacităţi volitive.

Având în vedere principiul participării şi responsabilităţii părinţilor din Legea educaţiei naţionale, unul din cele 21 de principii care guvernează învăţământul preuniversitar, Asociația Pro Consumatori a trimis astăzi, 12 octombrie 2020, prin poșta electronică la Ministerul Educației și Cercetării, respectiv Ministerul Sănătății, o plângere prealabilă împotriva Ordinului Comun al MS și MEC nr. 5487/1494/2020 publicat în MOF partea I 804/01.09.2020-pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învăţământ în condiţii de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 2 și GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ, în perioada pandemiei COVID-19, prin intermediul căreia a solicitat în mod imperativ ANULAREA ACESTUI ACT, respectiv suspendarea tuturor procedurilor legate de el și a oricăror acte subsecvente ce decurg ca efect din acesta.

Redăm mai jos o parte din argumentele juridice și științifice menționate în plângerea prealabilă:

-        aceste măsuri au fost luate fără consultarea prealabilă a părinților reprezentați în fiecare școală de o asociație a părinților, iar la nivelul fiecărei clase de către un comitet al părinților.

-        ordinul de ministru prin dispozițiile sale neconstituționale aduce atingere securității vieții, integrității fizice, psihice și emoțional-afective ale copiilor, precum și interesului superior al acestora.

-        acest act normativ încalcă în mod flagrant legea fundamentală a țării – CONSTITUȚIA ROMÂNIEI, respectiv: art. 22 din Constituția României aliniat 1 “Dreptul la viață, precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate”, și aliniatul 2 “Nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.”

-        purtarea măștii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv, reprezintă un act de tortură și rele tratamente aplicate minorilor, mai ales prin îngreunarea procesului de respirație liberă, corectă și completă.

-        nu există nicio garanție asumată și prezentată de către autorități cu privire la riscurile sau reacțiile adverse ale purtării măștii de către copii, permanent, timp de mai multe ore consecutiv.

-        masca aduce atingere procesului de învățare și exprimare, astfel încât ascunde mimica feței, afectează pronunția și alterează procesul educațional.  

-        cele două instituții ale statului român NU au dreptul să impună aplicarea de substanțe „așa-zis” dezinfectante asupra copilului fără acordul părinților, și mai ales, fără a prezenta părinților prin intermediul asociațiilor de părinți, respectiv al comitetului de părinți din fiecare școală, buletine de analize realizate în laboratoare acreditate RENAR de către direcțiile de sănătate publică județene care să arate că dezinfectanții sunt siguri pentru sănătatea și viața copiilor noștri.

-        este cunoscut faptul că pentru orice produs chimic, în cazul de față fiind vorba de produse virucide, nu se pot elimina riscurile sau reacțiile adverse ce pot apărea ca efect al aplicării și, mai ales în mod repetat, de substanțe dezinfectante copiilor, pe termen scurt, mediu și lung, mai cu seama în cazul copiilor cu anumite afecțiuni medicale, pe cale de consecință în acest ordin de ministru ar fi trebuit incluse categoriile de boli în cazul cărora nu este permisă folosirea dezinfectanților.

-        înlocuirea mediului care ar trebui să instituie copiilor o stare de plăcere față de actul educațional, cu un cadru ostil de tip penitenciar, în care copiii sunt izolați unii față de alții în câte o ”cușcă” pe care nu au voie să o părăsească, distanțați, deposedați de dreptul de a socializa, să nu-și poată cunoaște și recunoaște colegii vechi și noi, să nu-și poată cunoaște și recunoaște învăţătoarea/profesorii, să se simtă fiecare singur printre necunoscuţi, etc are ca efect inducerea stării de frică (mai ales frica față de o eventuală boala, precum și frica de a socializa), dar și distrugerea prin eliminare a dorinței și plăcerii de a învăța.

-        exercitarea actului educațional de către cadrele didactice purtând mască afectează grav pronunția, procesul de predare-învățare, exprimarea corectă prin distorsionarea sunetelor, etc. fluxul de comunicare dintre cadrul didactic și elevii săi fiind opturat/blocat și, drept urmare, actul educațional de transmitere și receptare a cunoașterii fiind absolut compromise.

-        prin aplicarea interdicției intrării părinților în școală s-a încălcat dreptul și obligația legală și morală a părinților de a verifica și de a urmări îndeaproape mediul, condițiile și modul în care copiii își desfășoară activitățile extra-familiale, mai ales la școală, adică s-a încălcat principiul participării și responsabilității părinților, unul din cele 21 de principii din Legea educației naționale care guvernează învățământul preuniversitar din România.

Acestea sunt doar câteva din argumentele juridice, medicale și științifice care au fost prezentate în cadrul plângerii prealabile pe parcursul celor 23 de pagini.

În situația în care cele două ministere nu vor proceda la revocarea acestui ordin, APC va solicita instanței de contencios administrativ anularea Ordinului Comun al MS și MEC nr. 5487/1494/2020 publicat în MOF partea I 804/01.09.2020-pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților de învăţământ în condiţii de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-COV 2 și GHIDUL privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ, în perioada pandemiei COVID-19, iar pe cale separată în cadrul unui proces civil va solicita daune materiale și morale atât celor două ministere, cât și semnatarilor acestui ordin.

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark