Atelierul de lucru privind soluții eficiente de încălzire și răcire a clădirilor rezidențiale cu focalizare pe statele din estul Uniunii Europene

Bratislava, 7-8 noiembrie 2017

Acest atelier de lucru a fost organizat de Comisia Europeană, prin Direcţia generală privind energia, transportul şi climatul şi Centrul de cercetări (Joint Research Center) din Ispra, Italia. În esenţă, s-au prezentat experienţele naţionale privind reabilitarea termică a blocurilor.

Reprezentantul DG Energy a arătat că pentru încălzire/răcire se foloseşte jumătate din energia consumată în UE. Din totalul utilizat, combustibilii fosili însumează trei sferturi, din care gaz 46%, cărbune 15%, petrol 10%. Principalii utilizatori sunt clădirile de locuit, din care jumătate sunt construite înainte de 1992, având o slabă eficienţă energetică.

Am intervenit în discuţii şi am arătat bunele realizări din Capitală privind reabilitarea blocurilor, dar am apreciat că sunt necesare fonduri şi pentru reţeaua de termoficare, pentru eliminarea pierderilor.

Reprezentantul firmei slovace Slovenske Elektrarne a prezentat soluţia de termoficare şi răcire a clădirilor, în care se încălzeşte apa subterană, resursă abundentă în regiune.

Reprezentantul firmei croate ESCO Co. a arătat că în 14 ani această firmă de servicii energetice a realizat 70 de proiecte.

Firma RENESCO din Letonia a informat că 70% din populaţia acestei ţări locuieşte în blocuri construite în perioada comunistă, dintre care 85% aşteaptă reabilitarea termică. Subvenţiile de la stat sunt de 40%, dar se eliberează după terminarea lucrărilor de renovare.

Reprezentantul Băncii Europene de Reconstrucţie şi Dezvoltare BERD a explicat cum se finanţează din partea CE lucrările de reabilitare termică a locuinţelor. Banca oferă asistenţă tehnică, finanţare, experţi. Fondurile provin şi de la bănci private. Se prezintă programul pentru Croaţia, în valoare de 60 mil. E.

Firma ECONOLER din Bulgaria a arătat că guvernul asigură în totalitate fonduri pentru lucrările de reabilitare termică, astfel că băncile private sunt puţin interesate în finanţarea acelor clădiri care nu beneficiază de sprijin de la stat.

În Estonia, statul asigură garanţia împrumutului pentru reabilitare termică în proporţie de 80%, dar reţinem faptul că este necesar un împrumut bancar. 75% din populaţie locuieşte la bloc şi foloseşte 40% din energie pe plan naţional. Statul contribuie cu 10% la cheltuielile de reabilitare termică.

În Lituania există o Agenţie de Eficientizare Energetică, prin care se plătesc subsidiile de la stat. Se oferă şi asistenţă tehnică, astfel că reabilitarea termică include şi schimbarea lifturilor, a reţelei electrice şi de termoficare. Dar majoritatea cheltuielilor se acoperă prin împrumuturi de la bănci.

În Slovacia se acordă mare importanţă reabilitării termice a blocurilor, deoarece este principala soluţie de economisire a consumului de energie. Ministerul Transporturilor şi construcţiilor organizează târguri, conferinţe, concursuri de promovare a acestei soluţii, astfel că 43% din blocuri sunt renovate. Fondurile provin din credite oferite de guvern cu dobânzi mici.

Dna Carmen Pavel, reprezentanta Asociaţiei societăţilor de servicii energetice din România ESCOROM a prezentat o informare privind situaţia din ţara noastră. Am aflat că în Bucureşti s-au renovat 3000 de blocuri din totalul de 8300. Dna Pavel a discutat conceptul de „consumator vulnerabil” în domeniul energetic, exprimându-şi regretul că autorităţile suportă cheltuielile de reabilitare pentru apartamentele private.

Reprezentantul organizaţiei CO2ONLINE din Germania a prezentat acest site, finanţat în proporţie de 70% de statul german şi de CE, unde s-au oferit deja 1 milion de sfaturi on-line pentru consumatorii de energie. Există 17 instrumente software pentru diversele tipuri de consum de energie. Acest site se foloseşte în 12 ţări, fiind disponibil în 9 limbi. După introducerea datelor necesare, utilizatorul obţine un raport în care sunt trecute cheltuielile şi alternativele la soluţiile tehnice.

Experienţa unei mici comunităţi din Scoţia s-a referit la locuitorii unor insule, de 2000 de cetăţeni, unde cel mai eficient este discuţia de la om la om pentru convingerea respectivei persoane să adopte măsuri de reabilitare termică şi de noi surse de energie, precum cea eoliană.

Reprezentantul Federaţiei Naţionale a Asociaţiilor de Consumatori din Ungaria FEOSZ a arătat că desfăşoară campanii de educare şi informare a consumatorilor pe probleme de energie. S-a arătat experienţa cu copiii de şcoală, care au fost invitaţi şi la o tabără din Balaton. În şcoli, elevii participă la concursuri în care completează formulare cu întrebări din domeniul discutat aici. Cel mai eficient instrument de popularizare a iniţiativelor FEOSZ s-a dovedit reclama – spotul video – de la televiziune.

Preşedintele Federaţiei Consumatorilor din Polonia, înfiinţată în 1981, a arătat că organizaţia este sprijinită de stat pe plan financiar, are 36 de filiale şi 90 de persoane angajate. Reclamaţiile de la consumatori sunt depozitate într-o bază de date, care constituie o preţioasă sursă de identificare a problemelor actuale ale consumatorilor. Astfel se poate declanşa o campanie bine justificată.  Privind problemele consumului de enegie, există 60.000 de reclamaţii în ultimul an. O astfel de campanie s-a referit la contoarele inteligente (smart meters), care oferă date despre comportamentul în consum al familiei, faţă de care locatarii îşi pot corecta unele obişnuinţe greşite. Un alt proiect s-a referit la consumatorii – producători de energie (prosumers) care folosesc surse alternative cum este energia eoliană sau solară.

Reprezentanta Agenţiei Suedeze pentru Energie a arătat că majoritatea clădirilor din Suedia se alimentează fie prin reţeaua municipală de termoficare, fie prin energie electrică. Agenţia oferă consiliere, având reprezentanţi în majoritatea primăriilor, sau prin site-ul specializat.

Reprezentanta firmei MOTIVA din Finlanda a arătat cum se oferă consiliere şi instruire consumatorilor pe probleme de economisire a energiei. Majoritatea întrebărilor se referă la sistemele de încălzire a locuinţelor. În ultimul an au făcut apel la astfel de sfaturi un număr de 40.000 de consumatori. Firma oferă şi un site- Internet cu instrumente de calcul sau alternativa reprezentantă de utilizarea energiei solare prin celule foto amplasate pe acoperişul casei.

În concluzie, am constatat că în general cheltuielile cu reabilitarea termică a locuinţelor sunt finanţate cu împrumut de la bănci, cu excepţia României şi Bulgariei, unde primăriile şi-au inclus în cheltuielile anuale astfel de lucrări.

 

Întocmit,

Dr. E. Emil Bojin, 12 noiembrie 2017

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark