Calitatea produselor agro-alimentare: nevoie de legislaţie suplimentară

Etichetarea obligatorie a produselor agricole oferă consumatorilor informaţii importante despre calitatea produselor şi poate determina o creştere a competitivităţii fermierilor, se arată în raportul adoptat joi de către Parlamentul European. Protejarea indicaţiilor geografice şi a specialităţilor tradiţionale împotriva contrafacerii este de asemenea vitală pentru promovarea şi asigurarea standardelor de calitate ale produsele alimentare în UE.

Raportul elaborat de Giancarlo Scottà (EDF, IT) arată că politica UE în domeniul calităţii în sectorul agro-alimentar poate aduce o valoare adăugată economiilor din regiunile europene. Rezoluţia adoptată vine ca răspuns la Comunicarea Comisiei privind politica în domeniul calităţii produselor agricole.

În cadrul dezbaterii premergătoare votului, domnul Scottà a declarat că "punerea accentului pe calitatea produselor reprezintă un răspuns la globalizarea pieţelor şi o oportunitatea de dezvoltare a multor regiuni dezavantajate". Comisarul european pentru agricultură, Dacian Cioloş, a anunţat că va prezenta o propunere legislativă referitoare la politica de calitate UE la sfârşitului acestui an, adăugând că va lua în considerare ideile şi sugestiile deputaţilor europeni.

Protejarea indicaţiilor geografice: mai multe drepturi pentru deţinătorii IG
Deputaţii consideră că este necesară menţinerea actualului sistem al indicaţiilor geografice (IG), în special cele două instrumente importante ale sale şi anume: denumirea de origine protejată (DOP), care se referă la produse agro-alimentare produse exclusiv într-o regiune geografică şi indicaţia geografică protejată (IGP) pentru produsele dintr-o zonă geografică determinată, iar legătura geografică trebuie stabilită cel puţin în cursul uneia din etapele de producţie, transformare sau preparare.

Parlamentul propune întărirea rolului consorţiilor deţinătoare de indicaţii geografice în vederea definirii legislaţiei în ceea ce priveşte gestionarea volumelor sau utilizarea indicaţiilor geografice în produsele elaborate.

Regulile OMC
Stabilirea unui registru multilateral cu caracter juridic obligatoriu pentru IG, în cadrul OMC, (prin extinderea protecţiei de la articolul 23 al acordului TRIPS la toate IG) este esenţială pentru combaterea contrafacerii şi a uzurpării.

Indicarea ţării de origine
Indicarea, în cazul produselor proaspete, a  ţării de origine, iar în cazul produselor procesate care conţin un singur ingredient indicarea locului de provenienţă a materiei prime de origine agricolă utilizată în produsul finit, va garanta o transparenţă sporită şi o mai bună trasabilitate, fapt ce ar permite consumatorilor să cumpere produse în cunoştinţă de cauză.

Deputaţii solicită Comisiei, în această privinţă, să realizeze un studiu referitor la opţiunile disponibile pentru a oferi posibilitatea producătorilor europeni de a afişa pe produsele lor un însemn al angajamentului lor faţă de calitate, siguranţa alimentară şi respectarea cerinţelor de producţie europene, inclusiv printr-o siglă pentru calitate a Uniunii Europene, care să fie accesibilă exclusiv produselor agricole provenite integral din producţia obţinută în UE şi care nu ar trebui să implice în niciun caz costuri suplimentare pentru operatori sau sarcini administrative sau financiare pentru statele membre care efectuează controalele în cauză, întrucât sigla va atesta respectarea legislaţiei care face obiectul controalelor oficiale.

Sursa: Parlamentul European

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark