Clarificări la unele precizări definitorii din standardul SREN 834/02 (extrase din Analiza sistemului cu repartitoare... - Revizia 04.04.2015)

Acronim: (R) = repartitoare de căldură.

** La pagina de titlu

- (R) utilizate ca aparate de măsură (repartitoare de consum termic pentru determinarea costurilor), trebuiau incluse în grupa de standardizare P56 = „mijloace de măsurare a cantității de căldură”

- Însă neputând măsura direct căldura, s-a inversat denumirea în “Repartitoare de costuri pentru determinarea consumului” ceea ce este aberant, pentru că un cost este urmarea unui consum.

- După această diversiune, (R) au fost introduse în grupa U44 = “metode generale de măsurare” despre care nu se detaliază nimic . Se trece sub tăcere efectul transferului ilegal de costuri între consumatori, constatat la sistemul cu (R), în toate țările care îl utilizează.

** La pagina 5, cap. 3 (în ordinea punctării):

(a) metode de înregistrare a căldurii

(a1) Indicația necorectată: este o valoare aproximativă a integralei în timp a diferenței dintre temperatura de la suprafața caloriferului și temperatura camerei.

(a2) Indicația este corectată cu:

- factorii : de evaluare a puterii caloriferului, de amplasare defavorizată a camerei și

- coeficientul care evaluează contactul termic dintre senzorii (R) și temperatura caloriferului și a camerei.

(a3) Metoda nu este metrologică, pentru că nu utilizează citiri directe ci corectate eronat.

(b) Valoarea consumului determinat este aproximativă, cu incertitudinile de mai jos

(c) Incertitudinile sunt produse de:

(c1) Caracteristica de lucru a (R) considerată fixă, deși ea variază în condițiile exploatării.

(c2) Evaluarea caloriferului cu o valoare fixă, deși ea variază în condițiile exploatării.

(c3) Incertitudinea evaluării valorii fixe pentru calorifer și pentru (R).

(c4) Incertitudinea evaluării contactului termic între senzorii (R) și temperaturile măsurate.

(c5) Incertitudinea altor evaluări suplimentare. De ex.: factorul de amplasare al camerei, evaluarea cu un singur (R) a consumului comun și al conductelor termice, etc. .

(c6) Incertitudinile sunt cauzate și de evaluările nestandardizate, lăsate la aprecierea firmelor fără un control autorizat.

(c7) Erorile depind de aprox. 20 factori necontrolabili și ignorați, care influențează caracteristicile [ (R) – calorifer ]

(c8) De aceea (R) nu pot fi calibrate ca aparate metrologice (de ex. contoarele termice).

(c9) Ca urmare pentru (R) nu pot fi efectuate operații obligatorii la aparatele de măsură, respectiv : nici verificarea periodică, nici autorizarea metro.

(c10) Nefiind autorizate metro în nici o țară, sunt interzise în determinări de costuri conform Codului Comercial, Codului Penal și O.G. 20/1992, art. 15.

(c11) La (R) se admite consumul zero, adică debranșarea (care produce transfer termic către apartamentele reci, și deci costuri către apartamentele calde), contrar L.230/07 + H.G. 1588/07, art. 53 (3) care impun o altă sursă termică în funcțiune

(d) Pentru a evita controlul erorilor, produse de (R) (care nu pot determina direct căldură din cauza unor coeficienți nedeterminabili), se mai introduce o mistificare, considerându-se valorile măsurate ca fiind adimensionale, deși termotehnic au dimensiuni. Adimensional este doar raportul valorilor.

(e) Erorile sunt necontrolabile pentru că (R) nu funcționează în același mod (condiții), ci în moduri diferite în apartamente (perdele, mobilă alăturată, acoperire cu textile, temperaturi diferite, curenți de aer, etc.) Afirmația e valabilă și pentru calorifere.

CONCLUZIE:

Ca urmare a precizărilor din SREN 834/02, ilegalitățile produse de (R) cum sunt:

- utilizarea (R) ca aparate de măsură neautorizate metro.

- determinarea ilegală de costuri

- transfer ilegal de costuri care generează consumatorilor prejudicii de natură penală, etc..

impun să nu se utilizeze (R) între consumatori diferiți, ci numai la același consumator. De ex.: școli, spitale,  cămine, hoteluri, instituții diverse, etc.

-->

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activBugetul FamilieiTotul despre DAE

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite BucurestiTatiCool

Facebook

Parteneri

InfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCConsumer ChampionUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark