De Ziua mondială a apei APC propune aplicarea unui tarif social pentru apa destinată consumatorilor vulnerabili!

3 din 10 români nu sunt conectați la rețeaua de apă potabilă!

În mediul rural 4 din 10 români nu sunt conectați la rețele de alimentare cu apă!

2,5 milioane de români se alimentează cu apă în regim propriu din puțuri de mică adâncime, care pot fi ușor contaminate!

4 din 10 români nu sunt conectați la sisteme de colectare a apei menajere!

Unul din 4 români nu are acces la o baie/duș și la o toaletă în incinta casei!

România trebuie să mai investească 24,5 miliarde de euro în infrastructura de apă și canalizare pentru a atinge standardele europene!

România va reuși abia în următorii 30 de ani să atingă standardele europene în materie de alimentare cu apă și canalizare pentru toată populația țării!

România nu are o strategie națională privind asigurarea apei!

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 32 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, trage un semnal de alarmă cu privire la criza apei potabile care afectează 30% din populația României.

România este singurul stat din Uniunea Europeană care nu asigură accesul universal la apă potabilă sigură și salubritate adecvată! România este țara cu cel mai mare stres hidric pe cap de locuitor din Europa! Tarifele pentru servicii de alimentare cu apă și canalizare reprezintă 2,5% din venitul mediu al unei gospodării.

Începând cu anul 1992, Organizaţia Naţiunilor Unite a desemnat ziua de 22 martie drept World Water Day – Ziua Mondială a Apei. În fiecare an, UN-Water, instituţia care coordonează activitatea ONU privind apa, stabileşte o temă corespunzătoare unei situaţii prezente sau viitoare. Tema din anul 2022 - Valorizarea apei - a fost stabilită având în vedere cele trei valori ale apei: socială, culturală și protectivă cu ecosistemul.

 

„Aproape jumătate din locurile de muncă disponibile la nivel național sunt în sectoare de activitate dependente de resursele de apă. Dintre acestea, agricultura și industria alimentară se remarcă drept cei mai mari consumatori, apa fiind un factor decisiv pentru performanța economică a organizațiilor din acest sector. Apa potabilă constituie deci resursă fundamentală a vieții umane pentru care sunt justificate măsurile cele mai severe referitoare la protejare, conservare, distribuire și consum către consumatori. Fenomene îngrijorătoare ne arată clar că la nivel planetar se petrec rapid procese degradative ale resurselor de apă potabilă, fiind afectate marile rezerve ale planetei – ghețarii, rezervoarele de adâncime –, ca urmare a proliferării unor tehnologii tot mai violente pentru fragila planetă pe care vremelnic o locuim.” Prof. univ. dr. Ion Schileru, ASE București

„Accesul la apă este unul din drepturile fundamentale ale consumatorilor, aşa cum au fost ele adoptate în Adunarea Generală a Naţiunilor Unite în 1999, îmbunătăţindu-se astfel textul din 1985. El este inclus în primul dintre cele 8 drepturi fundamentale: dreptul la satisfacerea nevoilor de bază, adică accesul la produse şi servicii estenţiale, precum hrană, [...], utilităţi publice, apă şi salubritate. În documentul respectiv, cunoscut ca „Principiile directoare pentru protecţia consumatorilor” putem citi, la punctul 59: „Guvernele trebuie să formuleze şi să aplice o strategie naţională pentru îmbunătăţirea furnizării şi a calităţii apei potabile. Este necesară o atenţie specială pentru ca utilizatorii să aibă acces la un nivel corespunzător de serviciu, calitate şi înzestrare tehnologică. Ei trebuie să fie educaţi, iar comunitatea să fie atrasă în gestionarea resurselor de apă. Guvernele trebuie să acorde o prioritate înaltă politicilor privind multiplele utilizări ale apei, luând în considerare importanţa apei pentru o dezvoltare sustenabilă, dar mai ales caracterul finit al acestei resurse.” Doctor in economie Emil Bojin, vicepreședinte Asociația Pro Consumatori

„Nici un alt aliment nu e ingerat zilnic într-o cantitate așa de mare. Acest lucru ne obligă să acordăm o atenție deosebită apei. Din păcate, accesul în România pentru toți cetățenii la o apa potabilă nu este asigurat de statul român! Apa și salubritatea reprezintă un drept al omului! Apa este un bun public și nu o marfă! Legislația europeană obligă România să îmbunătățească accesul la apă potabilă al tuturor cetățenilor, în special în cazul grupurilor vulnerabile și marginalizate pentru care, în prezent, accesul la apă potabilă este dificil. În practică, acest lucru înseamnă instalarea, în spațiile publice/parcuri, a unor echipamente care să permită accesul la apă potabilă, precum și lansarea unor campanii de informare a cetățenilor cu privire la calitatea apei pe care o beau. Prețul apei furnizate de operatorii regionali este unul piperat raportat la puterea de cumpărare medie a consumatorului român, cei mai afectați fiind consumatorii din mediul rural unde nivelul de trai este cel mai scăzut comparativ cu cel înregistrat în regiunile rurale din celelalte țări membre ale Uniunii Europene. Asocierile realizate în vederea constituirii acelor operatori regionali  între consiliile județene și o parte a primăriilor din zonele rurale din județele respective, în scopul furnizării în sistem centralizat a apei potabile și realizării unui sistem de canalizare nu au condus la realizarea unor beneficii pentru consumatorii arondați operatorilor respectivi, în special pentru cei din mediul rural, din cauza managementului deficitar realizat de persoane numite în funcții de conducere/coordonare a activităților aferente managementului apei pe baza unor criterii politice, nicidecum profesionale. În privința calității apei potabile furnizată în sistem centralizat, la nivel național există diferențe mari privind parametrii de potabilitate ai acesteia.” Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte Asociația Pro Consumatori.

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark