Donați pentru APC!

Ce reprezintă donația a 3,5% din impozit pentru asociații?

Statul a oferit persoanelor fizice care doresc să susțină activitatea unei organizații neguvernamentale posibilitatea de a direcționa, în contul acesteia, a unei sume de 3,5% din impozitul pe venituri salariale sau din activități liberale, drepturi de proprietate intelectuală.

Ce costuri implică pentru dumneavoastră această donație?

Niciunul. Procentajul se aplică asupra impozitului, pe care îl plătiţi, din care de 3,5% se va transfera pentru asociaţie.

Cum procedaţi?

Dacă obţineţi numai venituri din salarii:

 •         Descărcaţi de aici declarația 230, în care noi am completat datele asociației. 

 •         Treceţi datele dvs. , listaţi formularul şi apoi îl semnaţi.

 •         Depuneţi declaraţia la Administrația Financiară de care aparțineți, până pe data de  25 mai 2020:

o   Fie direct, la ghișeu

o   Fie prin scrisoare cu confirmare de primire. Adresa Administrației Financiare de care aparțineți poate fi găsită aici: http://goo.gl/fPNcAk

o   Nu confundaţi Administraţia Financiară, unde veţi depune declaraţia şi care ţine de Stat, cu Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, care ţine de Primărie.

 

Dacă obţineţi alte tipuri de venituri:

 •         Descărcaţi de aici declaraţia unică, completată de noi cu datele asociației. 

 •         Treceţi datele dvs. , listaţi formularul şi apoi îl semnaţi.

 •         Depuneţi această declarație până la 15 martie 2020.

 •         Declarația completată trebuie depusă la Administrația Financiară de care aparțineți:

o   Fie direct, la ghișeu

o   Fie prin scrisoare cu confirmare de primire.  

o   Nu confundaţi Administraţia Financiară, unde veţi depune declaraţia şi care ţine de Stat, cu Direcţia de Impozite şi Taxe Locale, care ţine de Primărie.

DECLARAȚIE UNICĂ PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT ȘI CONTRIBUȚIILE SOCIALE DATORATE DE PERSOANELE FIZICE

Instrucţiuni de completare – Secţiunea 6

 •         Căsuţa "Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult": bifaţi această căsuţă.

 •         „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult" – am înscris-o noi în formular.

 •         "Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult" – l-am înscris noi în formular.

 •         "Cont bancar (IBAN)" – l-am înscris noi în formular.

 •         Suma - nu completaţi aici nimic, iar fiscul va calcula impozitul şi procentul de 3,5%.

 •         Restul căsuţelor le completaţi dvs.

230 CERERE PRIVIND DESTINAȚIA SUMEI REPREZENTÂND PÂNĂ LA 3,5% DIN IMPOZITUL ANUAL DATORAT

 Se depune până la data de 15 martie de către persoanele fizice care realizează venituri din: salarii și asimilate salariilor, pensii, activități independente/activități agricole, impuse pe bază de normă de venit, activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă, pentru care impozitul se reține la sursă, drepturi de proprietate intelectuală, altele decât cele pentru care venitul net se determină în sistem real, cedarea folosinței bunurilor, pentru care venitul net se determină pe baza cotelor forfetare de cheltuieli sau pe baza normelor de venit în următoarele situații, după caz:

a) …

b) dispun asupra destinației sumei reprezentând până la 3,5 % din impozitul anual, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii sau unităților de cult.

Instrucţiuni de completare

 •         Căsuţa "Susţinerea unei entităţi nonprofit/unităţi de cult": bifaţi această căsuţă.

 •         „Denumire entitate nonprofit/unitate de cult" – am înscris-o noi în formular.

 •         "Cod de identificare fiscală a entităţii nonprofit/unităţii de cult" – l-am înscris noi în formular.

 •         "Cont bancar (IBAN)" – l-am înscris noi în formular.

 •         Suma - nu completaţi aici nimic, iar fiscul va calcula impozitul şi procentul de 3,5%.

 •         Restul căsuţelor le completaţi dvs.

 

 

Vă mulţumim !

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark