Încă un pas în Cooperarea pentru Protecția Consumatorilor

 

În zilele de 16-17 ianuarie 2019, la Bruxelles, Asociația Pro Consumatori a fost prezentă la workshop-ul privind sistemul de alerte externe în cadrul Cooperării pentru Protecția Consumatorilor. Evenimentul a fost organizat de Comisia Europeană împreună cu BEUC și a avut în prim plan crearea mecanismului de alerte externe, mecanism care trebuie să devină operațional la data de 17 ianuarie 2020, în cadrul Uniunii Europene și a Spațiului Economic European.

Rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor (CPC – Consumer Protection Cooperation) este o rețea de autorități responsabile cu aplicarea legilor UE privind protecția consumatorilor pentru a proteja interesele consumatorilor în țările Uniunii Europene (UE) și Spațiul Economic European (SEE).

Regulamentul (CE) nr. 2006/2004 stabilește un cadru de cooperare care permite autorităților naționale din toate țările SEE să soluționeze în comun încălcări ale legislației Uniunii, în scopul protejării intereselor consumatorilor în cazurile în care comerciantul și consumatorul se află în țări diferite.

Regulamentul CPC conectează autoritățile naționale competente pentru a forma o rețea europeană de aplicare numită "Rețeaua CPC". În fiecare țară, un singur birou de legătură are responsabilitatea coordonării autorităților naționale relevante. Comisia Europeană coordonează cooperarea dintre aceste autorități pentru a se asigura că legislația privind drepturile consumatorilor este aplicată într-o manieră consecventă pe piața unică. Aceste autorități cooperează în ceea ce privește normele privind protecția consumatorilor care acoperă domenii precum:

 • practicile comerciale neloiale

 • comerţul electronic

 • publicitate comparativă

 • pachetele de servicii turistice

 • vânzarea online

 • drepturile pasagerilor.

În funcțiune din 2007, Rețeaua CPC permite autorităților să împărtășească cele mai bune practici și oferă un mecanism de asistență reciprocă. De asemenea, Comisia efectuează proiecții periodice la nivel european de site-uri web ("sweeps") pentru a verifica dacă un anumit sector respectă normele privind protecția consumatorilor. Autoritățile se pot avertiza reciproc și în cazul unor practici incorecte care s-ar putea răspândi în alte țări.

În 2014, rețeaua a înaintat în dezvoltare, convenind asupra pozițiilor coordonate în domenii de interes comun. Acest lucru i-a determinat pe comercianții implicați în practici problematice generalizate să își modifice comportamentul la nivelul întregii Uniuni Europene. Exemplele de comportamente incorecte vizate includ închirierea de mașini și ofertele in-app ("în aplicație") din jocurile on-line.

Cum funcționează rețeaua CPC

În conformitate cu regulamentul CPC, țările participante sunt obligate să își ofere asistență reciprocă. În principal, acest lucru se realizează prin punerea în comun a 3 tipuri de informații prin intermediul unei baze de date (sistemul CPC) gestionat de Comisie:solicitări de informații - o autoritate este invitată să furnizeze informații pentru a stabili dacă:

 • un comerciant înregistrat pe teritoriul său a încălcat legislația UE privind protecția consumatorilor

 • există motive să se suspecteze că o astfel de încălcare ar putea avea loc

 • cererile de punere în aplicare a măsurilor corective - o autoritate este invitată să facă tot ce este necesar, fără întârziere, pentru a opri sau a anula încălcările

 • alerte - dacă o autoritate suspectează sau este avertizată despre o încălcare, atunci informează Comisia și omologii acesteia din celelalte țări.

În momentul de față, Regulamentul Consumer Protection Cooperation urmează să fie revizuit. Reforma, preconizată a fi definitivată până la începutul lui 2020, vizează necesitatea unei mai bune aplicări a legislației Uniunii Europene în domeniul protecției consumatorilor, în special în sfera digitală, care cunoaște o evoluție rapidă. Noul Regulament CPC, care se va aplica începând de la 17 ianuarie 2020 va îmbunătăți cadrul actual prin:

 • extinderea domeniului de aplicare al Regulamentului CPC pentru a permite cooperarea în domenii noi. Aceste domenii noi includ încălcări de durată scurtă, cum ar fi campanii de publicitate înșelătoare pe termen scurt. Sunt incluse, de asemenea, domenii legislative care nu au fost acoperite anterior, cum ar fi portabilitatea transfrontalieră a serviciilor care se referă la conținutul online (de exemplu, abonamentele la televiziunea prin internet), drepturile pasagerilor, geo-blocarea nejustificată, serviciile financiare. 

 • consolidarea competențelor minime ale autorităților competente de a coopera în context transfrontalier și, în special, pentru a combate mai repede practicile online incorecte. Acestea includ competența de a efectua teste de achiziții și cumpărături online, de a suspenda și de a desființa site-uri web, de a impune măsuri provizorii, de a impune sancțiuni proporționale cu dimensiunea transfrontalieră a practicii imputate ca fiind incorecte

 • punerea în aplicare a unor mecanisme mai coordonate pentru investigarea și combaterea încălcărilor răspândite în cadrul Uniunii Europene și a Spațiului Economic European

 • competențe care să permită autorităților să accepte angajamente ale comercianților de a oferi remedii consumatorilor prejudiciații în cazul unor practici comerciale ilegale răspândite pe scară largă. Autoritățile vor putea, de asemenea, să informeze consumatorii afectați cu privire la modalitatea de a obține despăgubiri în conformitate cu legislația națională

 • capacitarea unor organisme externe, cum ar fi asociațiile de consumatori și cele ale comercianților (invitate să facă acest lucru de către statele membre) și centrele europene pentru consumatori, să trimită alerte și să semnaleze problemele autorităților și Comisiei Europene.

Dar rolul sistemului de monitorizare realizat în comun de rețelele Centrului European Pentru Consumatori, ECC, și  Cooperarea Pentru Protecția Consumatorilor, CPC, ar putea fi chiar mai ambițios și ar putea fi un cadru de avertizare rapidă privind problemele și tendințele emergente. Este de dorit realizarea unui instrument interactiv care să faciliteze comunicarea și sistemul de alerte externe, cum ar fi, de exemplu, un sondaj trimis în fiecare lună către ECC și CPC-Net cu privire la noile tendințe / practici observate, invitându-le să completeze o tabelă disponibilă în mod constant în instrument, în care ECC și CPC pot completa practicile incorecte ale comercianților, la care pe ambele părți se pot referi în permanență.

Asociația Pro Consumatori este membră a Organizației Europene pentru Consumatori.

La acest eveniment, Asociația Pro Consumatori a fost reprezentată de dna. Calu Monica, jurist, expert în Dreptul consumului.

                                                                                                                                                                                                       Calu Monica

 

 

 

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark