Informare privind ședința BEUC din 6 octombrie 2015

  1. Această şedinţă a fost centrată pe problemele specifice ale organizaţiilor de consumatori din zona Europei Centrale şi de Est. Au participat reprezentanţii asociaţiilor din Bulgaria, Croaţia, Cehia, Cipru, Letonia, Lituania, Macedonia, Polonia (Federaţia consumatorilor şi Institutul de profil), Slovacia, Slovenia şi România. Din partea BEUC a participat dl Brinkman, preşedintele în exerciţiu, dna Goyens, direcorul general, precum şi angajaţii responsabili de diverse domenii.

Discuţia a început prin cuvântul dnei Goyens, care a menţionat proiectul Angel Founding, de care beneficiază Polonia şi statele baltice, şi care a solicitat participarea mai susţinută a asociaţiilor naţionale la campaniile lansate de BEUC. Privind dificultăţile asociaţiilor din zona discutată, BEUC a scris d-nei comisar Jourova privind necesitatea ca autorităţile guvernamentale să sprijine mai mult activitatea acestor asociaţii. De exemplu, în Ungaria, unde societatea civilă duce lipsă acută de fonduri, de alftel reprezentantul acestei ţări lipsind de la şedinţa de faţă.

  1. În continuare, s-a făcut o scurtă prezentare a situaţiei din fiecare ţară. În ce priveşte România, am informat despre faptul că realizăm o serie de teste pentru produse alimentare, despre campania Fii un pacient activ, despre colaborarea cu presa centrală şi despre relaţiile în general bune cu autorităţile. Reprezentanţii celorlalte ţări au prezentat următoarele informaţii:

Lituania – situaţia este dificilă, există mai multe asociaţii care nu colaborează între ele, iar asociaţia prezentă la şedinţă nu are nici un salariat.

Letonia – au 4 salariaţi, fiind beneficiari de fonduri guvernamentale pe bază de proiecte, iar activitatea se desfăşoară în sediul ministerului economiei, care le-a oferit spaţiu. Asociaţia are reprezentant în comitetul economic şi social, dar fondurile pentru societatea civilă au scăzut în ultimii ani, deoarece guvernul a sporit cheltuielile destinate armatei naţionale.

Croaţia – audeja 18-19 asociaţii şi 2 uniuni care se luptă să deţină controlul pe plan naţional. Există 4 centre de informare finanţate de ministerul economiei, cu 10 consilieri, dar contractul este doar pe 1 an, iar oamenii nu au siguranţa prelungirii acestuia.

Cehia – organizaţia TEST, care publică şi revista cu acelaşi nume, are 25 de salariaţi, un call center, iar cei 58000 de abonaţi la revistă asigură finanaţarea activităţilor. Pagina de Facebook are peste 100.000 de fani. Există o concurenţă din partea presei în ce priveşte testele, deoarece jurnaliştii au observat că cititorii sunt interesaţi de aceste comparaţii. Sunt nevoiţi să facă faţă proceselor intentate de diverse firme. Desfăşoară mai multe proiecte finanţate de guvern, au tipărit recent 150.000 de broşuri, desfăşoară cursuri la 3 facultăţi şi numeroase licee, unde au făcut peste 250 de prezentări ale problemelor consumatorilor.

Cipru - există 5 organizaţii de consumatori, care beneficiază de fonduri în valoare de 45.000 de euro. Ele sunt sprijinite şi de loteria naţională. Publică pe site o revistă la fiecare 3 luni şi duc o importantă activitate de mediere. Răspund solicitărilor consumatorilor printr-un call center şi organizează cursuri pt consumatori în fiecare an, cursuri care se bucură de mult interes.

Macedonia – statul asigură fonduri pe bază de proiecte pentru cele 5 asociaţii. Donaţiile reprezintă 75% din fondurile totale. Sunt ajutaţi de Germania şi Elveţia în cadrul unor proiecte regionale. Colaborează cu alte ţări din Balcani, care (din fosta Iugoslavie) se simt izolate faţă de BEUC sau UE.

Slovenia – există o asociaţie dezvoltată, care publică o revistă cu teste comparative încă din anul 1991. Pagina lor de internet are anul acesta 750.000 de vizitatori. Pe această pagină se găsesc instrumente de comparaţie a diverselor produse sau oferte. Au primit 5000 de întrebări acest an din partea consumatorilor. Dar de 3 ani, guvernul nu mai finanţează cu nimic asociaţia, iar cei 15 salariaţi au probleme financiare. Primesc multe întrebări de la presă, participă la un program TV şi au reprezentanţi în câteva organisme europene.

Bulgaria – federaţia consumatorilor nu poate păstra personalul, se regretă faptul că după ce sunt formaţi, angajaţii sunt nevoiţi să plece din lipsă de fonduri. Au suspendat revista, care apărea din anul 2007. Anul acesta guvernul a alocat 25.000 de euro, dar procedurile sunt complicate, birocratice. Tot anul acesta şi-a reluat activitatea Consiliul naţional pentru protecţia consumatorilor, după o pauză de 10 ani. Solicită BEUC să facă lobby şi la autorităţile naţionale, nu doar la cele europene. Au probleme cu participarea la ICRT deoarece cotizaţia este prea mare şi nu mai pot să fie membrii institutului european de testare.

Polonia – relaţiile cu autorităţile sunt bune, dar fondurile şi aşa mici, nu au mai crescut de mult, ele situându-se la cifra de 11 E /1000 consumatori. Există unele colaborări cu alte instituţii şi companii, mai ales în activităţile de educare.

Slovacia – există 10 centre de informare, prin mobil şi e-mail. De 2 ani au fost investigaţi de autorităţi, care au stabilit că trebuie să restituie o parte din fondurile alocate, care nu au fost cheltuite într-o alocare strictă (de ex. au fost fonduri pentru călătorii, dar nu şi pentru cazare la hotel).

  1. Prezentarea proiectului Consumer Champion. Este un site realizat de BEUC cu sprijinul CE, destinat pregătirii profesioniştilor în domeniul protecţiei consumatorilor. Există cursuri privind energia, telecomunicaţiile, serviciile financiare şi legislaţia europeană de profil. BEUC solicită să includem pe acest site informaţii despre succesele locale , iar pe site-ul asociaţiei naţionale să existe şi un link către acest site.

  2. S-a discutat despre problema împrumuturilor în valute străine, mai cu seamă privind situaţia consumatorilor care au luat împrumuturi în franci elveţieni. După cum se ştie, valoarea acestei monede a crescut cu 25% în mod brusc , recent, iar consumatorii întâmpină difucultăţi la plata ratelor către bănci. BEUC va iniţia o acţiune comună în acest sens, solicitându-ne să trimitem un raport cu situaţia din fiecare ţară.

  3. Posibilităţi de finanţare – reprezentanţii BEUC au solicitat CE să participe la grupul de fonduri structurale şi politici de coeziune, fonduri acordate de Uniunea Europeană către Statele membre. Aceste fonduri, de 351 miliarde euro pentru intervalul 2014-2020, sunt acordate, în majoritate, pentru acţiuni de scădere a emisiilor de carbon în atmosferă (în cadrul convingerilor privind faptul că activitatea umană a generat încălzirea globală). În contoarele inteligente de energie şi alte acţiuni menite să stimuleze economia de energie.

O altă sursă de finaţare este Horizon 2020, care este un program de cercetare. Organizaţiile de consumatori se pot referi la domenii precum sănătatea, siguranţa alimentară, energia verde şi regenerabilă, transportul nepoluant şi acţiuni menite să combată schimbările climatice.

Un alt program care oferă finanţare este Danube transnational program, destinat ţărilor riverane Dunării. Pot participa cel puţin 3 parteneri, dar şi în acest caz atenţia este acordată aspectelor ecologice.

În încheiere, reprezentanţii BEUC au precizat că sunt dispuşi să vină în ţările din Centrul şi Estul Europei pentru a discuta cu autorităţile şi să „deschidă uşi” pentru sprijinirea mai consistentă a asociaţiilor de consumatori.

 

Dr. ec. Emil Bojin

13 octombrie 2015

 

 

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark