Întâlnire cu Banca Mondială

În data de 18 ianuarie 2018, la sediul din România al Băncii Mondiale, a avut o întâlnire comună a reprezentanților asociațiilor de consumatori cu un expert al Băncii Mondiale (BM), domnul David Thomas, (consultant financiar în domeniul protecției consumatorilor).

Întâlnirea a reunit reprezentanții Centrului European pentru Consumatori din România, Asociația Pro Consumatori, AURSF și InfoCons și are ca scop realizarea unei analize aprofundate și cuprinzătoare a sectorului financiar din România - FSAP (Programul de Evaluare a Sectorului Financiar). Asociația Pro Consumatori a fost reprezentată de dna Calu Monica, jurist expert APC în dreptul consumului.

Subiectele aflate pe agendă au fost: vizibilitatea / accesibilitatea / transparența / eficacitatea organelor entităților de rezolvare alternativa a disputelor (ADR), gradul de cooperare al instituțiilor financiare, lacunele și încrucișările cu alte organisme de soluționare a reclamațiilor.

Au fost avute în vedere în special activitatea Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar, CSALB și cea a  Entității de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Financiar Non bancar –SAL-Fin, modul de cooperare a acestor entități cu asociațiile de consumatori, fiind făcută și o evaluare, din punctul de vedere al reprezentanților asociațiilor de consumatori a vizibilității, accesibilității, transparenței și eficacității activității celor două organisme de soluționare. alternativă a disputelor (Alternative Dispute Resolution, ADR).

Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar (CSALB) este o entitate juridică autonomă, neguvernamentală, apolitică, fără scop lucrativ, de interes public, cu personalitate juridică, creată cu scopul de a organiza și gestiona  activitatea de soluționare alternativă a litigiilor în sectorul bancar, respectiv între consumatori și instituțiile de credit.  Accesul la acest tip de serviciu se face gratuit de către consumatori prin exprimarea voluntară a acestei opțiuni în scris, iar pentru profesioniști taxa este de 1000 lei (aproximativ 220 euro).

SAL-Fin este o structură creată în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară cu scopul de a permite consumatorilor să apeleze gratuit la un mecanism de soluționare alternativă a litigiilor din domeniul financiar non bancar. Misiunea SAL-Fin este de a organiza soluționarea extrajudiciară a disputelor financiare non bancare, interne sau transfrontaliere, în materie de consum. Accesul la acest tip de serviciu se realizează de către consumator în mod gratuit prin exprimarea voluntară a acestei opțiuni în scris, făcând însă dovada că a încercat în prealabil să soluționeze litigiul direct cu comerciantul în cauză. În cazul în care pentru soluționarea litigiului sunt necesare expertize tehnice, traduceri legalizate și  apostilate sau alte probe, costul acestora este suportat de partea din litigiu care le solicită.

Ambele entități de soluționare alternativă a disputelor au fost înființate în baza Ordonanței Guvernului nr. 38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți, ce transpune la nivel național Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE.

Scopul rezolvării pe cale alternativă a acestor litigii îl reprezintă, conform Directivei 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, asigurarea accesului la căi simple, eficiente, rapide și necostisitoare de soluționare a litigiilor la nivel național și transfrontalier care apar în temeiul contractelor de vânzare sau de prestare de servicii,  de natură să întărească încrederea consumatorilor în piață. 

Reprezentanții asociațiilor de consumatori chemați la discuția cu reprezentantul Băncii Mondiale și-au exprimat opiniile cu privire la fiecare dintre subiectele în discuție, aceste puncte de vedere urmând a fi inserate într-un raport al Băncii Mondiale care va cuprinde și rezultatul discuțiilor pe aceleași teme cu reprezentanții ANPC, CSALB, SAL-Fin, BNR și Consiliul Patronatelor Bancare din Romania (CPBR).

În ceea ce privește transparența activității CSALB și cooperarea asociațiilor de consumatori cu această entitate, trebuie menționat că, din păcate, deși înființat de un an, Centrul de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul bancar nu are în cadrul său un reprezentant al asociațiilor de consumatori care să fi fost desemnat printr-o procedură transparentă și care să ofere garanția că numirea acestui reprezentant respectă cu adevărat criteriile prevăzute de  O.G. nr. 38/2015. De asemenea,  Directiva 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum, la punctul (32) prevede: ”Independența și integritatea entităților SAL sunt esențiale pentru a câștiga încrederea cetățenilor Uniunii în capacitatea mecanismelor SAL de a oferi soluții într-o manieră echitabilă și independentă. Persoana fizică sau organismul colegial care răspunde de SAL ar trebui să fie independente de toți cei care ar putea avea un interes în rezultatul final și ar trebui să nu se afle într-un conflict de interese care i-ar putea împiedica să ia o hotărâre echitabilă, imparțială și independentă.”

Cu privire la aceste aspecte cuprinse în directiva sus-menționată și asupra modului și a nivelului de transpunere a acestora în legislația României și în regulamentele interne care reglementează organizarea și funcționarea organismelor de soluționare alternativă a disputelor, s-au purtat discuții cu reprezentantul Băncii Mondiale, propunându-se, de către reprezentanta Asociației Pro Consumatori, dna Calu Monica, soluția prevederii cu mai mare claritate a cauzelor de conflict de interese și de incompatibilitate a personalului centrelor în viitoarea lege de aprobare a O. G. nr. 38/2015, lege care ar trebui să intre în dezbaterea Parlamentului cât de curând, având în vedere durata destul de îndelungată de timp de la emiterea de către Guvernul României a O.G. 38/2015.

De asemenea, reprezentanții asociațiilor de consumatori și-au exprimat speranța ca organismele de soluționare alternativă din România să devină cât mai curând membre în rețeaua transfrontalieră FIN-NET.  FIN-NET este o rețea de organizații naționale care soluționează extrajudiciar (în afara instanțelor de judecată) reclamațiile consumatorilor în domeniul serviciilor financiare.  Rețeaua are membri din țările Spațiului Economic European, adică din Uniunea Europeană, Islanda, Liechtenstein, Norvegia. Rețeaua FIN-NET a fost înființată de Comisia Europeană în 2001, pentru a promova cooperarea între mediatorii naționali în domeniul serviciilor financiare și a le oferi consumatorilor proceduri ușor accesibile de soluționare alternativă a litigiilor transfrontaliere care se referă la serviciile financiare. În prezent, FIN-NET numără 60 de membri din 27 de țări.

În România, Ministerul Economiei este autoritatea competentă și punctul unic de contact cu Comisia Europeană în materia soluționării alternative a litigiilor dintre consumatori și comercianți, din septembrie 2017. Acesta este primul pas de includere a Centrului de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul Bancar (CSALB) în platforma europeană de soluționare alternativă a diferendelor în afara instanței de judecată. Următoarea etapă este ca punctul unic de contact din România, adică Ministerul Economiei, să transmită documentele de notificare către Comisia Europeană și să înregistreze CSALB ca fiind entitatea SAL pe domeniul financiar bancar din țara noastră. Când aceste elemente vor fi întrunite, CSALB va apărea pe platforma unică europeană FIN-NET ca entitate transfrontalieră SOL (Soluționarea Online a Litigiilor).

Atunci când aceste elemente sunt îndeplinite, CSALB și SAL-FIN vor apărea pe platforma europeană de soluționare alternativă a litigiilor (ADR) ca entitate SOL (Dispute Online Resolution). România și Spania sunt singurele țări care încă nu au niciun centru pe platforma europeană de soluționare a litigiilor online.

În momentul de față, sunt foarte multe situații în care consumatorii de servicii financiare  din România descoperă că sunt parte într-un contract de servicii financiare în care furnizorul de servicii este o entitate din afara României, înregistrată într-un alt stat membru al Uniunii Europene sau al Comunității Economice Europene, motiv pentru care reclamațiile și litigiile cu furnizorul de servicii financiare sunt rezolvate cu dificultate. Apartenența centrelor de soluționare alternativă a disputelor în domeniul financiar din România la rețeaua FIN-NET ar ușura considerabil procedurile extrajudiciare.

Comisia Europeană pune la dispoziția consumatorilor care apelează la procedura de soluționare alternativă prin rețeaua FIN-NET unelte de traducere automată, astfel încât să fie depășită bariera folosirii limbii naționale, atunci când este adresată o reclamație față de un furnizor de servicii financiare din altă țară. Mai multe detalii despre rețeaua transfrontalieră FIN-NET se pot afla aici: https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net/fin-net-network_ro

 

Aflate încă în faza de pionierat, deși au raportat până acum unele succese notabile în activitate, centrele de soluționare alternativă a disputelor în domeniul financiar, vor trebui să facă pași importanți în cooperarea cu asociațiile de consumatori și în relația cu consumatorii, pentru a le câștiga încrederea prin transparență și eficacitate. 

 

 

 

 

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark