Interesele consumatorilor nu sunt reprezentate în CSALB

În anul 2015, în România, prin Ordonanța de Urgență nr. 38, Guvernul a creat cadrul legal pentru înființarea centrelor de soluționare alternativă a disputelor dintre consumatori și comercianți prin transpunerea, cu întârziere, în legislația națională a Directivei 2013/11/UE privind soluționarea alternativă a litigiilor în materie de consum. În baza acestei Directive, în anul 2015 s-a creat o entitate cu acest rol în domeniul bancar, respectiv Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar (CSALB). 

Crearea acestui Centru de soluționare alternativă a litigiilor vine în contextul unei tendințe generale la nivel european de întărire a protecției consumatorilor de servicii bancare.

Scopul rezolvării pe cale alternativă a acestor litigii îl reprezintă, conform Directivei, asigurarea accesului la căi simple, eficiente, rapide și necostisitoare de soluționare a litigiilor la nivel național și transfrontalier care apar în temeiul contractelor de vânzare sau de prestare de servicii, de natură să întărească încrederea consumatorilor în piață. Metoda de soluționarea alternativă a litigiilor din cadrul CSALB oferă o soluție extrajudiciară (adică, fără a apela la instanțele judecătorești) simplă, rapidă și necostisitoare în cazul litigiilor dintre consumatori și bănci.

În această structură CSALB, în Colegiul de Coordonare, consumatorii au dreptul să-și desemneze un reprezentant din cadrul asociațiilor de consumatori, iar procesul de desemnare ar trebui să fie unul transparent, un adevărat exercițiu democratic și care să ofere garanția că drepturile lor sunt apărate și protejate în mod corect față de abuzul de putere economică al băncilor, față de clauzele și practicile abuzive care au fost atât de des relevate în ultimii ani în urma unor îndelungi dispute purtate inclusiv sau, mai precis spus, majoritar în instanțe.

Maniera de implicare și activitatea acestui reprezentant al consumatorilor trebuie să ducă la rezultate benefice pentru consumatorii de servicii financiar-bancare, iar activitatea acestuia este de dorit să aibă constanță și vizibilitate, astfel încât soluțiile obținute să reprezinte adevărate repere pentru consumatorii care consideră că se află într-o situație potențial litigioasă cu o bancă și să-i facă să apeleze cu încredere la procedura oferită prin intermediul CSALB.

Din experiența de aproape șapte ani acumulată în domeniul litigiilor dintre consumatori și bănci, s-a dovedit că apelarea la mediere nu a dus aproape niciodată la o soluție echitabilă pentru consumatori, cele mai multe astfel de dispute ajungând să fie rezolvate prin intermediul instanțelor de judecată. Dar, deși de-a lungul acestor ani s-a ajuns la peste 10.000 de litgii între consumatori și bănci pentru diverse motive – dintre care amintesc clauzele abuzive, costuri netransparente asociate diverselor produse și servicii bancare, modificarea unilaterală de către bănci a clauzelor contractuale, cesionări ilegale ale creditelor, raportări ilegale la Biroul de Credit și punerea pe piață de produse înșelătoare, riscante și cu efect dezastuos asupra consumatorilor, ducând până la falimentarea consumatorilor – totuși, procesele sunt de durată și, de multe ori, demararea și purtarea unui astfel de litigiu până la capăt se poate dovedi a fi o cale costisitoare și cu rezultat favorabil nesigur pentru consumatorul în cauză” a preciat Doamna Calu Monica, Jurisconsult, Expert APC în dreptul consumului

Este îndeobște cunoscut că, în domeniul litigiilor dintre consumatori și bănci, practica judecătorească este neunitară și că abia în ultimii ani s-a ajuns la stabilirea caracterului cert abuziv al unor clauze din contractele dintre bănci și consumatori, astfel încât o procedură judiciară să poată părea o cale acceptabilă și sigură pentru consumator. Însă, cum în România, nu funționează sistemul precedentului judiciar, consumatorii care apelează la instanță sunt conștienți că își asumă, în afară de riscul de a pierde un litigiu și pe acela al suportării unor costuri apreciable, dar și expunerea la tensiune psihică accentuată și stări de nesiguranță din cauza turnurii pe care o poate lua dosarul. Mult mai accesibilă și nestresantă se dovesește a fi remedierea unei probleme pe cale extrajudiciară, iar acest lucru e benefic inclusiv pentru bănci, care au pierdut mult în ultima perioadă din capitalul de încredere al clienților lor tocmai datorită lipsei de flexibilitate și de realism cu care și-au tratat clienții consumatori atunci când aceștia le-au propus rezolvări amiabile ale diferendelor.

Din păcate, deși înființat de un an, Centrul de Soluționare Alternativă a Litigiilor în domeniul bancar nu are în cadrul său un reprezentant al asociațiilor de consumatori care să fi fost desemnat printr-o procedură transparentă și care să ofere garanția că numirea acestui reprezentant respectă cu adevărat criteriile prevăzute de O.G. nr. 38/2015.

Deși anul trecut a fost desemnat (într-un mod discutabil) de către Federaţia Asociaţiilor pentru Consumatori un reprezentant al consumatorilor în CSALB, dl Corneliu Vişoianu, mandatul acestuia a fost retras în iunie 2016 de către Asociația InfoCons și Federația Asociațiilor de Consumatori. Anul trecut, reprezentantul consumatorilor a fost desemnat prin vot de către asociațiile de consumatori prezente la întâlnirea organizată la sediul Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor, vot consemnat într-un proces verbal din 24.09.2015. Cu toate acestea, votul și întâlnirea în sine nu au reunit o mare parte dintre reprezentanții asociațiilor de consumatori din România, nici măcar pe toate cele cu experiență relevantă în domeniul protecției drepturilor consumatorilor de servicii financiar-bancare și nici nu a fost rezultatul unui proces de selectare transparentă și corectă.

Anul acesta, după retragerea d-lui Vișoianu, procedura de desemnare a avut loc din nou la sediul ANPC, în data de 21 octombrie, dar s-a desfășurat într-un soi de clandestinitate, nefiind anunțate toate asociațiilor de consumatori înregistrate la ANPC, nici data întâlnirii, nici ordinea de zi și nici intenția de desemnare de către Federația Asociațiilor de Cosumatori a domnului Dan Docan.

Abia după aproape o săptămână de la întâlnirea de la sediul ANPC și după ce s-a anunțat în mass media că la 27.10.2016 Convenția Interregională pentru Protecția Consumatorilor - CONROM l-a numit pe domnul Costel Stanciu (Președinte al Asociației Pro Consumatori) ca să reprezinte consumatorii în Colegiul de Coordonare al CSALB, desemnare făcută în cadrul unei întâlniri avute la Iași și la care au participat  Asociaţia ProConsumatori, Asociaţia Utilizatorilor Români de Servicii Financiare (AURSF), Parakletos, Confederaţia mişcării consumatoriste din România (CONROM), InfoCons a anunțat în cadrul unui comunicat din data de 27 octombrie despre întâlnirea din 21 octombrie și rezultatul acesteia. Singura informație anterioară cu privire la Adunarea Generală a Federației Asociațiilor de Consumatori organizată la sediul ANPC și despre prezidarea acestei Adunări Generale de către dl. Sorin Mierlea, Președintele InfoCons, apare pe site-ul InfoCons în chiar data de 21 octombrie 2016, data desemnării, astfel încât niciuna dintre asociațiile de consumatori care nu fac parte din această Federație nu a putut participa pentru a-și exprima un punct de vedere în procesul de desemnare a reprezentantului consumatorilor în Colegiul de Coordonare al CSALB.

Mai mult, cu privire la desemnarea domnului Dan Docan la întâlnirea din 21 octombrie 2016, InfoCons a găsit de cuviință să dea un comunicat de presă abia la data de 27 octombrie, deși, la data de 25 octombrie a avut loc la sediul ANPC întâlnirea lunară dintre ANPC și reprezentanții asociațiilor de consumatori, la care au fost prezenți și reprezentantul Confederaţiei Mişcării Consumatoriste din România (CONROM) și reprezentantul Asociației Pro Consumatori și reprezentantul InfoCons. Practic, prin desemnarea din data de 21 octombrie 2016, fără consultarea tuturor asociațiior de consumatori, a domnului Dan Docan și comunicarea către public abia la data de 27 octombrie 2016 asupra acestui lucru s-a urmărit printr-un abuz, punerea în practică a politicii faptului împlinit.

Pe lângă această numire a domnului Docan, Președintele InfoCons, domnul Sorin Mierlea, face și niște declarații uimitoare cu privire la CSALB: ” … de fapt, CSALB nu ar trebui să existe: "Această structură ar trebui desfiinţată, întrucât, conform legii, ea ar trebui să funcţioneze, asemenea celor din celelalte domenii (cu excepţia ASF şi ANRE), sub coordonarea ANPC. ”

Totuși, Directiva 2013/11/UE privind solutionarea alternativă a litigiilor în materie de consum, la punctul (32) prevede: ”Independența și integritatea entităților SAL sunt esențiale pentru a câștiga încrederea cetățenilor Uniunii în capacitatea mecanismelor SAL de a oferi soluții într-o manieră echitabilă și independentă. Persoana fizică sau organismul colegial care răspunde de SAL ar trebui să fie independente de toți cei care ar putea avea un interes în rezultatul final și ar trebui să nu se afle într-un conflict de interese care i-ar putea împiedica să ia o hotărâre echitabilă, imparțială și independentă.”

„Cu toate că prin activitatea de mai mult de două decenii pe care Asociația Pro Consumatori o desfășoară în domeniul protecției consumatorilor s-a distins ca una dintre asociațiile de consumatori reprezentative din România și deși Asociația Pro Consumatori s-a implicat în diverse activități interne și internaționale în domeniul drepturilor consumatorilor de servicii financiar-bancare (am fost unul dintre respondenții pentru România la Studiul Fitness Check of Consumer Law derulat de Comisia Europeană și în țara noastră în perioada iunie-septembrie 2016, am participat la conferința de la Consiliul Economic și Social European de la Bruxelles din 7 iunie 2016 pe tema supraîndatorării consumatorilor din Uniunea Europeană și la Conferința pe probleme financiare vizvi de creditarea în valută în țările din cadrul Uniunii Europene, conferință care a avut loc la data de 7 octombrie 2016 la Parlamentul Poloniei) totuși, Asociația Pro Consumatori nu a putut fi luată în considerare la desemnarea reprezentantului consumatorilor în cadrul Colegiului de Coordonare al CSALB din motive care ne scapă.” a preciat Doamna Calu Monica, Jurisconsult, Expert APC în dreptul consumului

  ”Preşedintele CSALB, dl. Alexandru Păunescu ar trebui să convoace de urgenţă Colegiul şi să analizeze documentele transmise de catre Confederatia Mişcării Consumatoriste din România (CONROM) si de Federația Asociațiilor de Consumatori, pentru a aprecia şi a alege, pe criterii juridice, unul dintre aceştia.” a precizat domnul Conf. Univ. Dr. Costel Stanciu

Această stare de incertitudine și lipsa unei proceduri transparente și coerente de desemnare a reprezentantului consumatorilor se răsfrâng negativ nu numai asupra asociațiilor de consumatori din România, dar și aruncă în derizoriu importanța activității CSALB pentru consumatorii care au nevoie acum de aceste soluții alternative litigiilor din instanțe.

 

 

 

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark