Note explicative

Pentru Audiența la Adj. Avocatul Poporului din 31.05.2011 ora 11:00

 

Acronime: (R) = repartitor de căldură ; ANRSC= Aut.Naț.de Regl.a Serv.Com.; MDRT= Min.Desv.Reg. și Turism

  1. Explicații sumare la rezumatul studiului prezentat (în anexă)

  2. Atribuția Avocatului Poporului:

-          Legea 35/1997 art. 22 (1,2), îndreptățește Avocatul Poporului să efectueze anchete (expertize, analize) proprii, în cazul de față, privind anormalitățile (R) – subiect de interes public.

-          Însă, acestea fiind utilizate ulterior de către Guvern, este mai potrivit să se emită doar o sesizare Guvernului pentru a organiza această analiză cu o comisie de specialiști (experți) si pentru a scuti de cheltuieli Avoc.Poporului care reclama
lipsa de fonduri.

-          Recomandarea este bine justificată, pentru că are la bază prezentul studiu recunoscut din punct de vedere științific.

  1. Necesitatea unei comisii de specialiști imparțiali:

-          Unele Autorități Publice implicate, prin acei salariații considerați “specialiști” sau “experți”, au emis argumente și o legislație în favoarea (R), sub forma unor elaborări diletante și nu pe baza unei fundamentări științifice cum cere “Regulamentul de elaborare a actelor normative” emis de Guvern.

-          Întrucât argumentele subiective favorabile (R) sunt deja supramediatizate, rămâne necesară doar o Comisie de experți imparțiali din afara ANRSC-MAI, care să analizeze obiectiv, toate anormalitățile eludate până în prezent.

  1. Punctele de vedere extrase din materialele emise de diverși factori consultați:

-          Până în prezent nu a fost semnalată o altă aprofundare științifică a funcționării (R) și a sistemului cu (R) ca și cea realizată în studiu. Ca urmare opiniile specialiștilor sunt diferite și afectate de poziția ANRSC, astfel:

4.1  Acad. Prof. Dr. Ing. Liviu Dumitrescu, președinte AIIR+ARTECNO Șef Lab. Măsurători (R) Fac. Instalații

(R) sunt aparate acceptabile, dar Ordinul ANRSC 343/2010 prezintă erori grave pentru că :

-          Egalizează consumurile de energie termică între consumatori, prin determinarea consumului comun.

-          Utilizează puteri termice (suprafețe echivalente termice) incorecte, nefiind stabilite în condiții de referință unice.

-          Utilizează factori eronați, aleși arbitrar, pentru amplasarea apartamentelor

-          Utilizează greșit cota parte indiviză pentru consumul comun, mai corect fiind cota de suprafață utilă.

-          Acceptă debranșarea prin consumul zero.

-          Admite transferul termic între apartamente, care produce și o egalizare a consumului.

-          Ordinul 343/2010 nu a fost analizat și avizat de Dir. Gen. Tehnică a MDRT.

4.2  Dr. Ing Cercetător grad I AUREL MARIAN, colaborator ITC, INCERC:

-          Studiul este foarte corect, iar (R) reprezintă o aberație semnalată de dânsul încă de la implementarea (R).

-          Ordinul 343/2010 are erori privind determinarea consumului comun, din cauza transferului termic între apartamente care este mult mai accentuat de cât cel spre mediul extern.

-          Prezintă o soluție de compromis: față de procentul de 50%, adoptat în Europa pentru consumul comun, propune în urma unor evaluări, un procent de 70%-90% repartizat proporțional cu suprafețele utile, iar restul repartizat cu (R).

4.3 Facultatea de Instalatii Bucuresti și ICEMENERG:

-          Studiul este corect, anormalitățile sistemului cu (R) există, dar sunt de părere că efectul nu este mare și se încadraează într-un “grad de eroare acceptabil”. Gradul de eroare însă nu este definit și deci nici acceptat de consumatori.

-          Instituțiile susnumite sunt disponibile pentru o cercetare contracost cu soluție prestabilită de menținerea (R).

4.4. INCERC:

-          Studiul este corect, anormalități există, din care motiv se încearcă eliminarea lor cu un nou (R) prin cercetare proprie.

-          Întrucât pentru (R) proiectat și pentru alte lucrări este nevoie de avizele ANRSC, nu este avantajoasă opoziția față de Autoritate, privitor la (R).

Concluzie:

Toți factorii consultați constată prezența anormalităților, cu excepția ANRSC care a emis Ordinele eronate, fără specialiști și fără o fundamentare științifică.

Față de poziția ANRSC, factorii consultați exprimă o reținere prudentă din motivele cunoscute, de dependența față de avizele acordate de ANRSC.

                                                                                       Cu deosebit respect,

Dipl. Ing. Săndulescu Lucian

                                                                                             28.05.2011       

-->

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activBugetul FamilieiTotul despre DAE

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite BucurestiTatiCool

Facebook

Parteneri

InfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCConsumer ChampionUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark