Pesta porcină africană este un act de bioterorism!

9 din 10 consumatori consideră că pesta porcină africană este un act de bioterorism!

7 din 10 consumatori cred că epizootia de pestă porcină africană ar trebui gestionată de CSAT!

9 din 10 consumatori cred că până la închiderea tuturor focarelor de pestă porcină africană din România vor fi ucişi şi incineraţi mai mult de 500.000 de porci!

8 din 10 consumatori cred că, consumul de carne de porc va fi asigurat în luna decembrie 2018 în proporţie de 90% din import!

9 din 10 consumatori cred că preţul la carnea de porc va creşte cu 30% în perioada următoare!

6 din 10 consumatori consideră că pesta ovinelor şi caprinelor va afecta România până la finele anului 2018!

9 din 10 consumatori consideră că îngroparea porcilor ucişi va afecta pânza de apă freatică!

9 din 10 consumatori consideră că crescătorii de porci din mediul rural (exploatații non profesionale) nu-și cunosc drepturile în situaţia apariţiei unui focar de pestă porcină africană în localitatea de reşedinţă!

9 din 10 consumatori cred că soluţiile de dezinfecţie nu au niciun efect în privinţa stopării extinderii pestei porcine africane!

9 din 10 consumatori cred că sacrificarea porcilor sănătoşi de către proprietarii de animale din zona rurală în vederea consumului propriu nu va duce la extinderea pestei porcine africane!

9 din 10 consumatori consideră că arderea lanurilor de porumb din zonele afectate de pestă porcină africană va duce la apariţia foametei în zonele respective!

9 din 10 consumatori cred că vânarea integrală a prădătorilor din zonele afectate va duce la dispariţia unor specii!

 

Asociaţia Pro Consumatori a realizat în perioada 4 august - 14 august 2018 un sondaj de opinie pe Facebook pentru a afla părerea consumatorilor români despre epizootia de pestă porcină africană din România. În urma prelucrării răspunsurilor la cele 13 întrebări care au făcut obiectul sondajului, s-au obţinut următoarele rezultate:

1. În opinia dvs., pesta porcină africană a fost introdusă în România:

a) de porcul mistreț;

b) prin bioterorism.

Din cei 545 de consumatori care au răspuns la această întrebare numai 11% sunt de părere că pesta porcină africană (PPA) a fost introdusă în România de porcul mistret, în timp ce 89% consideră că PPA a fost introdusă în România prin bioterorism.

2. Câți porci vor fi incinerați/îngropați în perioada manifestării epidemiei de pestă porcină africană?

a)   mai puțin de 500.000;

b)   mai mult de 500.000.

În ceea ce priveşte numărul de porci domestici care vor fi ucişi preventiv până la închiderea tuturor focarelor de pestă porcină africană de pe teritoriul României, opinia celor 166 de respondenţi a fost următoarea: 10% cred că vor fi ucişi mai puţin de 500.000 de porci, în timp ce 90% dintre respondenţi consideră că vor fi ucişi mai mult de 500.000 de porci.

3. Epidemia de pestă porcină africană ar trebui gestionată de către:

a)   Primul-ministru;

b)   CSAT.

La această întrebare au răspuns 147 de consumatori, şi numai 26% dintre respondenţi consideră că epizootia de pestă porcină africană ar trebui gestionată de către Primul-ministru, în timp ce 74% dintre respondenţi sunt de părere că această criză trebuie să fie în administrarea Consilului Suprem de Apărare a Ţării.

4. În prezent, 50% din consumul de carne de porc este acoperit din importuri! Consumul de carne de porc în luna decembrie 2018 va fi asigurat din importuri în proporție de:

a)   70%;

b)   90%.

În ceea ce priveşte modul în care va fi asigurat consumul de carne de porc în luna decembrie 2018, opinia celor 221 de consumatori s-a structurat astfel: 17% dintre respondenţi sunt de părere că necesarul de carne de porc va fi asigurat din importuri în proporţie de 70%, în timp ce 83% cred că 90% din consumul de carne de porc va fi acoperit din importuri.

5. Din cauza pestei porcine africane, prețul la carnea de porc va crește în perioada următoare cu:

a)   15%;

b)   30%.

În privinţa creşterii preţului la carnea de porc proaspată urmare a pierderilor de efective de porci domestici din cauza epizootiei de pestă porcină africană, opinia celor 203 consumatori s-a structurat astfel: 9% dintre respondenţi consideră că preţul la carnea de porc va creşte cu 15% în perioada următoare, în timp ce 91% dintre respondenţi se aşteaptă la o creştere a preţului la carnea de porc cu 30%.

6. La 250 de km de România, în Bulgaria, a fost confirmat un focar de pestă a rumegătoarelor mici (ovine, caprine)! Credeți că această boală va afecta România în:

a)   2018;

b)   2019.

La această întrebare au răspuns 183 de consumatori, iar opinia acestora s-a structurat astfel: 56% cred că pesta ovinelor şi caprinelor va afecta România până la finele acestui an, în timp ce 44% cred că această epizootie va afecta România în anul 2019.

7. În localitățile rurale cu focare de pestă porcină africană, toți porcii au fost uciși și îngropați în una sau mai multe gropi comune, după ce au fost stropiți cu o soluție chimică. Credeţi că această măsură:

a)   va contamina apa;

b)   nu afectează mediul.

În lipsa incineratoarelor pentru neutralizarea porcilor ucişi preventiv, s-a adnotat soluţia îngropării cadavrelor. Fiind întrebaţi despre impactul acestei măsuri asupra mediului înconjurător, răspunsurile celor 260 de respondenţi s-au structurat astfel: 93% dintre aceştia consideră că îngroparea a sute, mii de cadavre va polua pânza de apă freatică din vecinătatea gropilor comune, în timp ce numai 7% dintre respondenţi consideră că această măsură nu va afecta mediul.

8. În localitățile din mediul rural unde s-a confirmat existența unui focar de pestă porcină, proprietarul unuia sau mai multor porci are următoarele drepturi: să solicite medicului veterinar buletinul de analize care atestă existența unui focar de pestă porcină în localitatea respectivă, să li se cântărească animalele ce urmează a fi ucise, să primească toate informațiile legate de prețul per kg în viu ce urmează a fi plătit de către DSVSA pentru animalul confiscat, în maxim câte zile poate să primească compensație pentru porcii confiscați. Credeți că cei din mediul rural primesc de la reprezentanții autorităților toate informațiile menționate mai sus?

a)   Da

b)   Nu

În cazul oricărei epizootii, ANSVSA are obligaţia să-i informeze corect, complet şi precis pe crescătorii de animale din mediul rural. Fiind întrebaţi despre modul în care ANSVSA şi alte autorităţi locale implicate în gestionarea acestei crize le-au oferit cetăţenilor informaţiile de mai sus, răspunsurile celor 278 de respondenţi s-au structurat astfel: 6% cred că cetăţenii din mediul rural  au primit aceste informaţii, în timp ce 94% sunt de părere că autorităţile nu le-au oferit cetăţenilor aceste informaţii.

9. În opina dvs, care vor fi costurile totale cu eradicarea pestei porcine africane în România?

a) 

b)   >500 milioane euro.

Costurile totale cu eradicarea pestei porcine africane, în opinia celor 130 de respondenţi, s-au structurat astfel: 22% cred că vor fi mai mici de 500 milioane euro, în timp ce 78% sunt de părere că aceste costuri vor fi mai mari de 500 milioane euro.

10. Una din acțiunile prin care se încearcă a se împiedica extinderea pestei porcine africane în alte localități situate în vecinătatea zonelor afectate este și dezinfecția tuturor mașinilor care intră și ies din localitățile afectate. În opinia dvs, această soluție de dezinfecție are efect în privința stopării extinderii epidemiei în alte localități?

a)   Da;

b)   Nu.

Una din măsurile aplicate pentru a împiedica extinderea pestei porcine africane este dezinfecţia tuturor maşinilor care intră şi ies din localităţile aflate în carantină. Fiind întrebaţi despre eficienţa soluţiilor de dezinfecţie, răspunsurile celor 198 de consumatori s-au structurat astfel: 12% cred că aceste soluţii au efect în privinţa stopării epizootiei, în timp ce 88% sunt de părere că aceste soluţii nu au niciun efect în privinţa stopării răspândirii pestei porcine africane.

11. Ce s-ar întâmpla dacă porcii sănătoși din zonele cu pestă porcină africană (PPA) ar fi sacrificați de către proprietari în vederea consumului?

a)   s-ar extinde PPA;

b)   NU s-ar extinde PPA.

O altă măsură aplicată de autorităţi pentru a împedica extinderea pestei porcine africane este şi uciderea animalelor sănătoase din localităţile cu focare de PPA. ANSVSA ne asigură că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, acest virus având, însă, impact la nivel social și economic. Fiind întrebaţi dacă sacrificarea porcilor sănătoşi de către proprietarii acestora în vederea consumului propriu ar contribui la extinderea sau nu a epizooţiei de pestă porcină, răspunsurile celor 148 de respondenţi s-au structurat astfel: 5% cred că această măsură ar contribui la extinderea PPA, în timp ce 95% sunt de părere că nu s-ar extinde PPA dacă s-ar sacrifica porcii sănătoşi din zonele aflate în carantină în vederea consumului propriu.

12. Ministrul agriculturii, Petre Daea, a semnat un ordin care prevede arderea lanurilor de porumb din zonele afectate de pestă porcină africană (PPA)! Această măsură va duce la:

a)   apariția foametei;

b)   stoparea extinderii PPA.

O altă măsură ce se va aplica în vederea stopării extinderii PPA este arderea lanurilor de porumb prin care au trecut porcii mistreţi diagnosticaţi cu virusul PPA. Fiind întrebaţi ce părere au despre această măsură, răspunsurile celor 196 de respondenţi s-au structurat astfel: 95% sunt de părere că această măsură va aduce foametea în zonele respective, iar 5% cred că măsura contribuie la stoparea extinderii PPA.

13. Guvernul României a luat decizia ca în zonele afectate de pestă porcină africană (PPA) să fie împușcați mistreții, lupii și orice alt animal sălbatic care are funcția de sanitar al pădurii! Această măsură va duce la:

a)   dispariția unor specii;

b)   stoparea extinderii PPA.

În privinţa uciderii prin împuşcare a tuturor animalelor sălbatice care au rolul de sanitar al pădurii, răspunsurile celor 189 de respondenţi s-au structurat astfel : 91% cred că această măsură va duce la dispariţia unor specii, în timp ce numai 8% sunt de părere că măsura ar stopa extinderea PPA.

„Guvernul României prin Ministerul Afacerilor Interne care coordonează Centrul Naţional de Combatere a Bolilor nu a acţionat preventiv, înainte de apariţia primului focar de pestă porcină africană, prin aplicarea măsurilor preventive specifice prevăzute în “Planul de contingenţă al României pentru pesta porcină africană”. Dovada cea mai puternică în acest sens o constituie adoptarea la 1 august 2018 a unui „Plan suplimentar de măsuri pentru combaterea pestei porcine africane”, decizie tardivă a Guvernului României având în vedere explozia focarelor de pesta porcină până la acea dată în regiunea de sud-est a României. Acest plan ar fi trebuit aprobat înainte de apariţia primului focar de pestă porcină africană în România, respectiv 31 iulie 2017. Pesta porcină africană va provoca României pierderi impresionante care se pot ridica la miliarde de euro. Distrugerea unor exploataţii comerciale cu efective mari de porci provoacă pierderi însemnate în aval şi în amonte de acestea prin falimentarea societăţilor comerciale care au avut legături economice cu acestea, adică producătorii de furaje, unităţile de abatorizare, micile afaceri cu produse tradiţionale, micile magazine în care se realiza comercializarea acestor preparate tradiţionale etc.” conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC.

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark