Proiectul legii vaccinării generează abuzuri și creează discriminări

Acest demers este parte a Campaniei naționale de informare și educare a Asociației pentru Protecția Consumatorilor din România Fii un Pacient ACTIV! ’’- campanie de informare despre drepturile și obligațiile pacienților.

Campania Fii un Pacient ACTIV! își propune să informeze și să promoveze drepturile pacienților atât către beneficiarii de servicii medicale, cât și către personalul din sistemul medical.

Campania Fii un Pacient ACTIV! este un îndemn adresat consumatorilor români de a-și schimba mentalitatea în privința serviciilor medicale. Vrem ca pacienții români să-și conștientizeze drepturile, să le ceară atunci când acestea sunt ignorate, vrem ca sănătatea să nu mai fie o preocupare doar în cazurile în care ne este rău sau ne doare ceva. Este timpul să nu mai așteptăm ca schimbarea să vină de la alții, ci să o impunem noi înșine. Este timpul să nu mai fim ignoranți, pentru că sănătatea face diferența între viață și moarte. Reamintim pe această cale drepturile pacienților asigurați: dreptul la informație medicală, dreptul la confidențialitate și viață privată, dreptul să alegi cele mai sigure metode privind sănătatea reproducerii, dreptul la tratament și îngrijiri medicale corespunzătoare, dreptul de a cere o altă opinie medicală, dreptul la consultații preventive, dreptul la servicii medicale acordate de un medic acreditat din afara spitalului,  dreptul la despăgubiri în cazurile de malpraxis și dreptul de a-ți exprima consimțământul.

Având în vedere discuțiile recente privind condiționarea înscrierii în unitățile de învățământ pre-universitare (creșe, grădinițe, școli etc.) de efectuarea imunizărilor, APC Romania dorește să atragă atenția asupra unui caz recent.

Astfel, APC Romania a primit o sesizare din partea unui consumator care, dorind să-și înscrie copilul la creșă, a fost condiționată de recuperarea vaccinurilor neefectuate. Conform argumentației Direcției Creșe din cadrul Consiliului Local al Municipiului Alba, această obligație ar fi stabilită prin HG 1252/2012 pentru aprobarea Metodologiei de organizare şi funcţionare a creşelor şi a altor unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară și prin Ordinul Ministerului Sănătății 1955/1995 pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor.

Art. 22 din Metodologia adoptată prin HG 1252/2012 stabilește că printre actele necesare înscrierii copiilor în unităţile care oferă servicii de educaţie antepreşcolară este inclusă fişa de imunizări, întocmită conform prevederilor elaborate de Ministerul Sănătăţii cu privire la intrarea copilului în colectivitate.

Art 2. din Normele adoptate prin Ordinul 1955/1995 stabilește că în unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, publice sau private, se vor primi numai copiii şi tinerii care prezintă documente medicale, care atestă starea lor de sănătate şi efectuarea imunizărilor profilactice obligatorii.

Totuși, dacă mergem la Ordonanţa nr. 53/2000 privind obligativitatea raportării bolilor şi a efectuării vaccinărilor, așa cum a fost aprobată prin Legea 649/2001, vom constata că niciun articol din acest act normativ nu menționează vreo obligație în sarcina părinților de a efectua imunizările periodice. Dimpotrivă, în actul normativ menționat este folosit cuvântul ”recomandat” în enumerarea vaccinurilor cuprinse în Schema națională de imunizări.

Mai mult, chiar Ministerul Educației Naționale, într-un răspuns dat Asociației Părinților pentru o Educație Sănătoasă (adresa nr. 61182/05.11.2013) menționează clar că, având în vedere că dreptul la educație și sănătate trebuie asigurat de instituțiile statului împreună cu familia, înscrierea copiilor în unitățile de învățământ preuniversitar nu este condiționată de vaccinarea acestora.

Din păcate, răspunsul primit de consumator de la Consiliul Local al Municipiului Alba omite chiar dispozițiile OG 53/2000 (aprobată prin Legea 649/2001), adică actul normativ la care fac o trimitere indirectă atât HG 1252/2012, cât și Ordinul 1955/1995. Nu se poate discuta de fișa de imunizări și nici de efectuarea imunizărilor profilactice obligatorii fără a menționa actul normativ care le stabilește. Din păcate, autoritatea locală uită să menționeze respectivul act normativ tocmai pentru că acesta nu obligă părinții să realizeze imunizările periodice, ci doar le recomandă.

Din motivele expuse mai sus, considerăm că în acest caz autoritatea locală realizează un abuz, făcând o interpretare incompletă a legislației existente, lăsând impresia consumatoarei că are această obligație care, de fapt, nu este prevăzuta de legislație.

Într-o manieră asemănătoare, domnului M. B. i s-a refuzat înscrierea copiilor la creșă, după cum relatează în mesajul pe care ni l-a transmis: “Am doi copii, ambii nevaccinați. Am vrut să îmi înscriu fiul cel mic la o creșă din sectorul 4, iar directoarea creșei mi-a spus că nu îl poate primi pentru că riscă să fie amendată de Direcția de Sănatate Publică pentru nerespectarea Ordinului Ministrului Sănătății nr. 1955/1995 pentru aprobarea normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor (pe care l-am și citit și din care nu reiese obligativitatea vaccinării).
Concluzia discuției a fost că eu ar trebui să obțin de la DSP o aprobare, un aviz pe care să îl anexez dosarului copilului. Cam asta e povestea. Copilul încă stă acasă”.

APC România respinge cu tărie orice astfel de interpretare abuzivă a legislației. Subiectul vaccinărilor este unul delicat și astfel de atitudini nu pot decât să provoace și mai multă confuzie în rândul părinților. Recomandăm părinților să urmeze sfaturile medicilor de familie și al medicilor specialiști pentru a asigura dezvoltarea normală și sănătoasă a copiilor.

PozaCostel_Stanciu“Accesul la serviciile publice trebuie să fie egal pentru toți cetățenii, indiferent de opțiunea acestora cu privire la anumite recomandări medicale. Restrângerea unor drepturi cetățenești, în speța de față, dreptul la îngrijire și educație a copiilor în vârstă de până la 3 ani, de către unii funcționari ai administrației publice locale constituie o încălcare a Constituției României. Din păcate, astfel de lucruri se întâmplă tot mai des în societatea românească, anumiți cetățeni fiind marginalizați din lipsa educației juridice a managerilor unor instituții. Solicit, pe acesta cale, ca instituțiile statului, adică Ministerul Sănătății și Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, să intervină pentru a stopa astfel de acțiuni.” Conf.univ. dr. Costel Stanciu, președinte APC Romania.

Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC România) este o organizaţie neguvernamentală, apolitică şi nonprofit, înfiinţată la data de 28 februarie 1990. APC-România este singura organizație de utilitate publică, membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor - BEUC, care are ca principal obiectiv apărarea, promovarea şi reprezentarea prin toate mijloacele legale ale drepturilor şi intereselor consumatorilor în raporturile cu operatorii economici şi instituţiile statului.

25 de ani de activitate continuă pentru apărarea drepturilor și intereselor consumatorilor, pentru îmbunătățirea nivelului de informare și educare a consumatorilor, dar și pentru crearea și menținerea unui echilibru între consumatorii și profesioniștii din România.

25 de ani în care APC România a contribuit la consolidarea mișcării consumatoriste din România, la dezvoltarea politicii în domeniul protecției consumatorilor, prin implicarea organizației în adoptarea, la nivel guvernamental, a unor decizii favorabile consumatorilor și la îmbunătățirea reprezentării consumatorilor la nivel central și local.

25 de ani în care APC România s-a evidențiat ca partener social profesionist și de dialog pentru consumatori, instituțiile administrației publice centrale și locale, pentru organizațiile neguvernamentale naționale și internaționale, o dovadă în acest sens fiind recunoașterea acesteia ca fiind de utilitate publică.

25 de ani în care APC România – www.apc-romania.ro a derulat o serie de proiecte de impact în domenii specifice, cum ar fi „Bugetul Familiei” – www.bugetulfamiliei.ro, “ Fii un pacient Activ” – www.pacientactiv.ro, ”Alege!Estedreptul tău”, ”Vreau pâine curată”, ”Internet sigur”, „Centrul European al Consumatorilor din România” – www.eccromania.ro, „Consumator European”.

Știri

MONITORUL PRETURILOR

MONITORUL PRETURILOR

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activBugetul FamilieiTotul despre DAE

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark