Un New Deal pentru consumatori

 

În 22 februarie 2018 a avut loc la Bruxelles o masă rotundă cu tema "Better Regulation: Ombudsmen in the New Deal for Consumers" – „O mai bună reglementare: ombudsmanii în noua politică privind consumatorii”, eveniment la care a avut loc un schimb de  informații instituționale și cu organizațiile de consumatori despre  protecția consumatorilor și viitorul soluționării alternative a litigiilor.

(Ombudsman: o persoană oficială care investighează reclamaţiile cetăţenilor împotriva unei autorităţi publice sau a unei firme. Iniţiativă din statele scandinave. În România nu există un ombudsman al consumatorilor. Un fel de "Avocatul Poporului". The New Deal: numele dat de preşedintele american Roosevelt politicii sale de luptă împotriva efectelor marii crize economice din 1929. „Deal” se poate traduce prin înţelegere, acord, tranzacţie, învoială, donă la jocul de cărţi etc.).

Scopurile acestei mese rotunde au fost acelea de a discuta rolul ombudsmanilor privind consumatorii în sectoarele critice, respectiv sectoarele reglementate care furnizează servicii esențiale consumatorilor, cum ar fi energia, apa, servicii bancare, serviciile financiare, telecomunicațiile, transportul etc., în cadrul viitoarei revizuiri a Directivelor privind consumatorii, dar și de a evalua situația la nivelul Statelor Membre a acțiunilor colective și a acțiunilor „în încetare” comparativ cu apelarea la metodele alternative de soluționare a disputelor.

Printre participanții la acest eveniment s-au numărat: de la Comisia Europeană dl Christoph Decker, team leader, DG Justiție și Consumatori, dl Rafael Ribó, președintele european al IOI, membru fondator al NEON și ombudsman catalan, Profesorul Christopher Hodges, profesor de sisteme de justiție, Universitatea din Oxford, dl Emil Alexiev, președinte al WP Consumer Protection and Information de la Președinția bulgară a Consiliului UE,  iar din partea asociațiilor de consumatori, doamna Augusta Maciuleviciute (BEUC).

Asociația Pro Consumatori a fost reprezentată la aceaste dezbateri de către d-na Calu Monica, expert în Dreptul Consumului.

„A New Deal for Consumers”, "O nouă înțelegere pentru consumatori" este un pachet de reforme al Comisiei Europene care urmărește să conducă la creșterea eficienței modalităților de apărare a drepturilor consumatorilor pe cale judiciară și, mai ales, pe cale extrajudiciară. În final, se vizează de fapt, o "revizuire specifică" a directivelor UE privind protecția consumatorilor pentru a fi adaptate noilor realități și căi de acțiune prin care consumatorii dau eficiență drepturilor lor. Sunt vizate în special Directiva privind practicile comerciale neloialeDirectiva privind comerțul electronicDirectiva privind drepturile consumatorilor sau Directiva privind clauzele contractuale abuzive.

În programul său de lucru din 2018, Comisia Europeană a anunțat că, în primul trimestru al anului 2018, intenționează să propună „A New Deal for Consumers” ,  o revizuire a directivelor UE privind protecția consumatorilor. Revizuirea urmărește verificarea fizică legilor UE în materie de consum, după evaluarea Directivelor privind drepturile consumatorilor, care au fost finalizate în mai 2017.

Evaluările confirmă faptul că, în general, reglementarea drepturilor consumatorilor rămâne adecvată scopului propus. Atunci când se aplică în mod eficient, normele existente abordează problemele cu care se confruntă astăzi consumatorii europeni, inclusiv pe piețele online, totuși sunt necesare unele revizuiri specifice.

Asociația Pro Consumatori a participat în 2016 la această evaluare a directivelor europene  în materie de consum și de comercializare a produselor și serviciilor către consumatori, răspunzând la consultarea  Fitness Check of consumer and marketing law și la evaluarea directivelor privind protecția consumatorilor.

În iunie 2017, Comisia a publicat o evaluare inițială a impactului pentru revizuirea direcționată a directivelor UE în domeniul protecției consumatorilor, în care a anunțat că posibilele acțiuni legislative ar putea include:

  •          acordarea  dreptului de acțiune individuală/ despăgubiri individuale împotriva practicilor comerciale neloiale (prin modificarea Directivei privind practicile comerciale neloiale);

 

  •          asigurarea unor sancțiuni financiare proporționale, mai eficiente și mai descurajatoare față de gravitatea și măsura încălcării drepturilor consumatorilor, pentru a combate încălcările legislației privind protecția consumatorilor (prin modificarea Directivei privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind condițiile contractuale incorecte, Directiva privind drepturile consumatorilor și Directiva privind indicarea prețurilor);

 

  •          introducerea unor cerințe suplimentare de transparență pentru platformele online, în special a acelora unde consumatorii încheie contracte atunci când cumpără pe platforme on-line (prin modificarea Directivei privind drepturile consumatorilor);

 

  •          extinderea anumitor drepturi ale consumatorilor privitoare la contracte în care consumatorii furnizează date în loc să plătească cu bani (prin modificarea Directivei privind drepturile consumatorilor);

 

  •          simplificarea unor norme și cerințe, cum ar fi cerințele privind informațiile furnizate și prelucrate și normele privind returnarea bunurilor și rambursarea banilor (prin modificarea Directivei privind drepturile consumatorilor și / sau a Directivei privind practicile comerciale neloiale).

În octombrie 2017, Comisia a publicat, de asemenea, o evaluare a impactului inițial pentru o revizuire a directivei privind acțiunile în despăgubire, în vederea exploatării pe deplin a potențialului măsurilor legale prin abordarea principalelor probleme cu care se confruntă consumatorii în vederea obținerii de despăgubiri și prin diminuarea disparităților semnificative în rândul statelor membre în ceea ce privește gradul de utilizare a procedurii de interdicție și eficacitatea acesteia. 

Cu privire la acțiunile colective, acțiunile colective în despăgubire și relația lor cu metodele de soluționare a alternativă a disputelor, au avut loc în cadrul mesei rotunde mai multe dezbateri, mai ales după prezentarea temei alese de Profesorul Christopher Hodges, „Ombudsmanul și căile de atac colective”, care a pus în discuție posibilitatea de a soluționa prin apelarea la mediere a acțiunilor colective privind daunele produse mai multor consumatori de către același profesionist.

Concluzia acestor dezbateri din cadrul mesei rotunde "Better Regulation: Ombudsmen in the New Deal for Consumers" a fost aceea că schimbările legislative vizate pentru a rezolva anumite deficiențe identificate ale directivelor se întrevăd a fi benefice. De exemplu, având în vedere evoluțiile recente din economia digitală, o astfel de schimbare ar putea să sporească transparența platformelor online. O alta ar putea fi introducerea drepturilor victimelor practicii comerciale neloiale la nivel european, cum ar fi dreptul de a rezilia contractul sau de a primi rambursarea prețului plătit, în condițiile apariției unor astfel de practici.

Cazurile recente, cum ar fi scandalul Volkswagen, ilustrează provocările în abordarea situațiilor în care milioane de consumatori au suferit aceleași daune în întreaga UE. Deși în Uniunea Europeană există reguli puternice de protecție a consumatorilor, trebuie să ne asigurăm că acestea sunt, de asemenea, respectate și aplicate. Acest lucru va fi introdus  în pachetul The New Deal for Consumers în această primăvară.

 

 

 

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark