Rolul social

Încă de la momentul înființării, în anul 1990, APC și-a asumat și ulterior, pe parcursul anilor, a adus la îndeplinire un rol preponderent social, fapt menționat și în Statutul Asociației. Misiunea APC este de apărare și promovare a drepturilor și intereselor consumatorilor români, de reprezentare a acestora în cadrul organismelor naționale și internaționale, de informare și educare a consumatorilor, precum şi de dezvoltare a unor proiecte şi programe cu impact social atât la nivel naţional cât şi european.

La nivel naţional, Asociaţia Pro Consumatori a fost recunoscută prin HG nr. 1106/2005 ca fiind de utilitate publică.

Prin recunoaşterea Asociaţiei Pro Consumatori ca fiind de utilitate publică, decisă de Guvernul României în şedinţa din 22 septembrie 2005, se consolidează rolul asociaţiei în calitate de  partener de dialog constant şi puternic din partea societăţii civile.

Pe parcursul anilor APC a derulat diverse proiecte cu finanțare națională și europeană, având drept scop îndeplinirea misiunii sale, dar și oferirea unui sprijin consumatorilor aflați în dificultate. Am putea astfel aminti: Proiectul Centrului de Consultanță și Informare a Consumatorilor București, Accesul consumatorilor la justiție, diverse proiecte privind educarea tinerilor consumatori din școli și licee.

În ultima perioadă APC a implementat două proiecte cu puternic impact social, care funcționează și în prezent. Primul dintre acestea, Campania Bugetul Familiei – www.bugetulfamiliei.ro, inițiat în anul 2008, are drept scop educarea consumatorilor privind serviciile financiare în vederea asigurării bunăstării acestora și a incluziunii sociale.

Prin derularea acestui program se doreşte, pe de o parte, creşterea gradului de conştientizare în rândul consumatorilor în ceea ce priveşte riscurile şi oportunităţile financiare pe care aceştia le au, iar pe de altă parte creşterea nivelului de informare şi educare a consumatorilor atunci când iau decizii în materie de servicii financiare.

Aşadar, programul „Bugetul Familiei” are menirea de a veni în completarea măsurilor care garantează informarea, protecţia şi consilierea consumatorilor în domeniul serviciilor financiare, sens în care în cursul anului 2011 a fost creat site-ul web www.totuldespredae.ro, care explică în termeni simpli ce este Dobânda Anuală Efectivă, cum se foloseşte Dobânda Anuală Efectivă şi cum se calculează această dobândă.

De asemenea, site-ul oferă în premieră în România un calculator online care le oferă utilizatorilor posibilitatea de a-şi calcula singuri acest indicator în funcţie de oferta fiecărei instituţii financiare în parte şi de a vedea ce şi cum influenţează valoarea D.A.E. costul total al unui credit, impactul social al programului fiind unul măsurabil şi semnificativ pentru consumatori şi cetăţeni, în general, programul „Bugetul Familiei” având drept rezultat creşterea gradului de informare şi educare, respectiv consiliere a consumatorilor în domeniul serviciilor financiare.

De astfel,  unul din cele mai importante rezultate ale acestei campanii îl constituie inițiativa unei Strategii Naționale de Educație Financiară, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, și realizarea unui Grup de lucru format din cei mai importanți actori de pe piața serviciilor financiare, incluzând autorități, bănci, organizații neguvernamentale și furnizori de servicii de educație fianciară.

Cel de-al doilea proiect, început tot în anul 2008, Centrul European al Consumatorilor din România (ECC Romania) – www.eccromania.ro, finanțat de Comisia Europeană și Guvernul României, prin Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, reprezintă un serviciu public de informare și consultanță adresat consumatorilor care achiziționează produse și servicii din alte state membre ale UE sau care călătoresc în Uniunea Europeană.

Rezultatele preconizate ale proiectului - asigurarea informării consumatorilor asupra drepturilor lor în calitate de cetăţeni europeni şi soluţionarea pe cale amiabilă a litigiilor transfrontaliere - au un impact social semnificativ pentru consumatori, întrucât aceştia beneficiază de servicii sociale care le asigură încrederea în piaţa unică europeană.

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark