Note explicative

Pentru Audiența la Adj. Avocatul Poporului din 31.05.2011 ora 11:00

 

Acronime: (R) = repartitor de căldură ; ANRSC= Aut.Naț.de Regl.a Serv.Com.; MDRT= Min.Desv.Reg. și Turism

  1. Explicații sumare la rezumatul studiului prezentat (în anexă)

  2. Atribuția Avocatului Poporului:

-          Legea 35/1997 art. 22 (1,2), îndreptățește Avocatul Poporului să efectueze anchete (expertize, analize) proprii, în cazul de față, privind anormalitățile (R) – subiect de interes public.

-          Însă, acestea fiind utilizate ulterior de către Guvern, este mai potrivit să se emită doar o sesizare Guvernului pentru a organiza această analiză cu o comisie de specialiști (experți) si pentru a scuti de cheltuieli Avoc.Poporului care reclama
lipsa de fonduri.

-          Recomandarea este bine justificată, pentru că are la bază prezentul studiu recunoscut din punct de vedere științific.

  1. Necesitatea unei comisii de specialiști imparțiali:

-          Unele Autorități Publice implicate, prin acei salariații considerați “specialiști” sau “experți”, au emis argumente și o legislație în favoarea (R), sub forma unor elaborări diletante și nu pe baza unei fundamentări științifice cum cere “Regulamentul de elaborare a actelor normative” emis de Guvern.

-          Întrucât argumentele subiective favorabile (R) sunt deja supramediatizate, rămâne necesară doar o Comisie de experți imparțiali din afara ANRSC-MAI, care să analizeze obiectiv, toate anormalitățile eludate până în prezent.

  1. Punctele de vedere extrase din materialele emise de diverși factori consultați:

-          Până în prezent nu a fost semnalată o altă aprofundare științifică a funcționării (R) și a sistemului cu (R) ca și cea realizată în studiu. Ca urmare opiniile specialiștilor sunt diferite și afectate de poziția ANRSC, astfel:

4.1  Acad. Prof. Dr. Ing. Liviu Dumitrescu, președinte AIIR+ARTECNO Șef Lab. Măsurători (R) Fac. Instalații

(R) sunt aparate acceptabile, dar Ordinul ANRSC 343/2010 prezintă erori grave pentru că :

-          Egalizează consumurile de energie termică între consumatori, prin determinarea consumului comun.

-          Utilizează puteri termice (suprafețe echivalente termice) incorecte, nefiind stabilite în condiții de referință unice.

-          Utilizează factori eronați, aleși arbitrar, pentru amplasarea apartamentelor

-          Utilizează greșit cota parte indiviză pentru consumul comun, mai corect fiind cota de suprafață utilă.

-          Acceptă debranșarea prin consumul zero.

-          Admite transferul termic între apartamente, care produce și o egalizare a consumului.

-          Ordinul 343/2010 nu a fost analizat și avizat de Dir. Gen. Tehnică a MDRT.

4.2  Dr. Ing Cercetător grad I AUREL MARIAN, colaborator ITC, INCERC:

-          Studiul este foarte corect, iar (R) reprezintă o aberație semnalată de dânsul încă de la implementarea (R).

-          Ordinul 343/2010 are erori privind determinarea consumului comun, din cauza transferului termic între apartamente care este mult mai accentuat de cât cel spre mediul extern.

-          Prezintă o soluție de compromis: față de procentul de 50%, adoptat în Europa pentru consumul comun, propune în urma unor evaluări, un procent de 70%-90% repartizat proporțional cu suprafețele utile, iar restul repartizat cu (R).

4.3 Facultatea de Instalatii Bucuresti și ICEMENERG:

-          Studiul este corect, anormalitățile sistemului cu (R) există, dar sunt de părere că efectul nu este mare și se încadraează într-un “grad de eroare acceptabil”. Gradul de eroare însă nu este definit și deci nici acceptat de consumatori.

-          Instituțiile susnumite sunt disponibile pentru o cercetare contracost cu soluție prestabilită de menținerea (R).

4.4. INCERC:

-          Studiul este corect, anormalități există, din care motiv se încearcă eliminarea lor cu un nou (R) prin cercetare proprie.

-          Întrucât pentru (R) proiectat și pentru alte lucrări este nevoie de avizele ANRSC, nu este avantajoasă opoziția față de Autoritate, privitor la (R).

Concluzie:

Toți factorii consultați constată prezența anormalităților, cu excepția ANRSC care a emis Ordinele eronate, fără specialiști și fără o fundamentare științifică.

Față de poziția ANRSC, factorii consultați exprimă o reținere prudentă din motivele cunoscute, de dependența față de avizele acordate de ANRSC.

                                                                                       Cu deosebit respect,

Dipl. Ing. Săndulescu Lucian

                                                                                             28.05.2011       

-->

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activBugetul FamilieiTotul despre DAE

Parteneri Media

Antena 1Kanal DEva.ro | Internet la femininSanatatea BuzoianaComunicate de presaLion MentorTomis NewsGradinite BucurestiTatiCool

Facebook

Parteneri

ECC RomaniaComisia EuropeanaBEUCConsumer ChampionA.N.P.C.Uniunea EuropeanaParlamentul EuropeanGrupul Consultativ pentru servicii financiare nebancareTrusted.roSeoMarkFundația Mâine va fi mai bine