Adunarea Generală a BEUC 21-22 mai 2015

La Bruxelles a avut loc, în zilele de 21 şi 22 mai 2015, Adunarea Generală a Biroului European al Uniunilor de Consumatori (BEUC), organizaţie care reuneşte reprezentanţii asociaţiilor de consumatori din Uniunea Europeană, în calitate de membri, precum şi alte entităţi în calitate de parteneri. Programul întâlnirii a fost următorul:

1. Adunarea Generală a dat curs solicitarării organizaţiei non-guvernamentale „Citizens Advice” din Marea Britanie de a fi primită în rândul parternerilor BEUC. Această organizaţie a fost înfiinţată în anul 1940 pentru a oferi informaţii locuitorilor oraşelor britanice bombardate de aviaţia nazistă. În timp, sfera de consiliere s-a extins considerabil. Ea reuneşte în prezent 30.000 de voluntari, care ajută cetăţeanul „să utilizeze sistemul de legi şi instituţii existent”. Anul trecut au beneficiat de serviciile de consiliere peste 2 milioane de cetăţeni. Legătura cu BEUC s-a întărit în cursul ultimilor ani datorită faptului că Guvernul britanic a oprit finanţarea unor organizaţii care se ocupau de protecţia consumatorilor, atribuţiile acestora fiind preluate de cei de la Citizens Advice. Aceasta continuă să fie finanţată de autorităţile centrale şi locale, dar primeşte şi sponsorizări din partea agenţilor economici.

2. Informare privind strategia CESEE. Este vorba despre ţările din Centrul şi Estul Europei, care fac obiectul unei atenţii speciale din partea BEUC. Secretariatul BEUC a anunţat că scutirea de la plata cotizaţiei pe anul trecut nu s-a justificat (dar nu s-au menţionat motivele), astfel că această decizie a fost anulată. În schimb, BEUC va vizita autorităţile naţionale din respectivele ţări. Totodată, va lansa un concurs pentru proiecte finanţate de BEUC, dar echipa trebuie să fie sub vârsta de 40 de ani; se doreşte ca personalul asociaţiilor să fie întinerit.

3. Informare privind participarea BEUC la strategia pieţei digitale a Comisiei Europene. Secretariatul a informat despre eforturile BEUC de a combate practica „geo-blocking”, prin care firmele care vând prin Internet refuză tranzacţiile cu anumite ţări. Se vor actualiza regulile privind comerţul electronic şi cele privind dreptul de autor al creaţiilor artistice disponibile prin Internet.

4. Prezentarea proiectului Consumer Champion. Este un site finanţat de CE şi gestionat de BEUC prin care se urmăreşte îmbunătăţirea cunoştiinţelor profesionale deţinute de personalul asociaţiilor de consumatori sau din autorităţile de profil. Se recomandă ca directorul organizaţiei să urmărească instruirea personalului prin acest site, unde sunt disponibile cursuri pentru următoarele teme: legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor , gestionarea eficientă a energiei, problemele financiare (bănci, asigurări, fonduri de pensii, de investiţii), telecomunicaţiile. Cursurile menţionate sunt şi în limba română (de alftel, una dintre persoanele care se ocupă de funcţionarea site-ului este o româncă). Utilizatorii site-ului se pot organiza într-o reţea în care se poate face schimb de informaţii, de experienţă. În reţea pot să se înscrie şi organizaţiile. La capitolul „resurse” utilizatorii pot anunţa diverse evenimente locale sau pot include legături spre alte site-uri de interes. Deocamdată, s-au înscris aprox. 400 de cursanţi, iar site-ul a primit câteva mii de vizite. În acest cadru, BEUC face apel la membrii săi să desfăşoare acţiuni de promovare a acestui proiect.

5. Informare privind activitatea BEUC în cadrul negocierilor TTIP (tratatul trans-atlantic de investiţii şi comerţ). Preocupările BEUC se referă la o oarecare lipsă de transparenţă din partea negociatorilor (SUA nu prezintă documentele în discuţie, dar CE este mai deschisă); de asemenea, BEUC se opune soluţionării disputelor dintre consumator şi furnizor prin tribunalele internaţionale de comerţ. Privind reglementările existente, există riscul ca actualul nivel de protecţie a consumatorilor să se reducă. Trebuie precizat că, deocamdată, negocierile nu sunt blocate de către CE, ci de către Congresul SUA.

6. Întâlnire cu d-na Vera Jourova, comisar pe probleme de justiţie şi de problemele consumatorilor. D-na Jourova a precizat că, deşi aria coordonată este vastă, ea tratează cu atenţie problemele legate de protecţia consumatorilor. Domnia sa susţine ideea unui consumator conştient, activ, gata să-şi revendice drepturile prin implicare personală, spre deosebire de varianta în care protecţia consumatorilor este asigurată integral de Stat. Pentru aceasta, trebuie ca organizaţiile de profil să desfăşoare campanii de informare despre drepturile pe care reglementările oficiale le acordă consumatorilor. Un alt subiect al discuţiei a fost proiectul CE pentru piaţa unică digitală, proiect care conţine un potenţial enorm de creştere economică generală în cadrul Uniunii Europene. Se urmăreşte, evident, sporirea tranzacţiilor trans-frontaliere prin utilizarea internetului, deoarece în prezent doar 7% din comerţul electronic se desfăşoară prin comenzi într-un alt stat membru. Motivele sunt complexe, pe de o parte furnizorii reclamând costurile cu transportul sau dificultăţile de a fi la curent cu particularităţile din legislaţia naţională a consumatorului, pe de altă parte consumatorii având rezerve privind posibilitatea soluţionării unei dispute, dacă s-ar ivi cazul. Pentru acest obiectiv, CE va propune modificări în ce priveşte comerţul digital. O altă ţintă a activităţii d-nei Jourova este îmbunătăţirea aplicării în fapt a reglementărilor, atât de către autorităţile de protecţia consumatorilor, cât şi prin mijloace alternative de soluţionare a disputelor, inclusiv prin Internet. Este îngrijorător faptul că 65% din consumatori nu reclamă în situaţia în care au primit un produs necorespunzător faţă de cele prezentate pe site-ul care l-a furnizat. În aceste situaţii, este crucial rolul reţelei de Centre europene ale consumatorilor (din care face parte şi ECC Romania). Aşadar, supravegherea funcţionării pieţelor este un obiectiv concret al CE, pe care îl va urmări prin colaborare cu autorităţile naţionale din statele membre. În fine, d-na Jourova s-a referit la „economia circulară”, un concept susţinut de actuala Comisie Europeană, prin care se sprijină tranzacţiile de la consumator la consumator, unde produsele sunt împrumutate sau recirculate, având ca efect reducerea consumului de resurse naturale.

7. Informare privind campaniile iniţiate de BEUC. În septembrie 2014, BEUC a iniţiat o serie de campanii la nivel european. a) „Ne putem încrede în carne?”, care atrage atenţia asupra necesităţii ca pe eticheta pachetului de carne să se includă originea acesteia. De asemenea, campania atenţionează şi asupra abuzului de antibiotice folosite de crescătorii de animale pentru a preveni îmbolnăvirea acestora. Problema este că tot mai mulţi oameni mor în fiecare an datorită faptului că organismul lor rezistă la tratamentul cu antibiotice. Utilizarea exagerată sau greşită a antibioticelor în fermele de animale generează bacterii rezistente la acest tratament medical, bacterii care se pot transmite şi la om. b) „Marea înşelăciune privind consumul de combustibil”. O serie de asociaţii membre ale BEUC au făcut teste multiple, care au demonstrat marea diferenţă dintre declaraţiile producătorilor de automobile privind consumul de combustibil, şi realitatea unui drum obişnuit. De exemplu, asociaţia italiană a realizat testele oficiale la maşinile Volkswagen Golf 1.6 TDI şi Fiat Panda 1.2, constatând că emisiile de bioxid de carbon şi consumul de carburant declarate de VW erau cu 50% mai mici decât rezultatele obţinute. c) „Produse mai rezistente, drepturi mai bune pentru consumatori”. Campania atrage atenţia asupra uşurinţei cu care se defectează produsele, generând suspiciuni privind o politică a producătorilor de „îmbătrânire artificială a produselor”. Astfel, se afirmă că lipsesc frecvent piesele de schimb, fapt care face imposibilă repararea aparatelor defecte; ca urmare, consumatorii ar fi nevoiţi să cumpere un aparat nou, aceasta însemnând risipirea atât a banilor personali, cât şi a resurselor naturale. (Ca un comentariu personal, apreciez cu rezerve acest subiect, pornind de la o singură întrebare: cine ar mai cumpăra un produs de aceeaşi marcă, dacă s-a defectat „prematur”?).

8. Raport al Grupului executiv de lucru privind sustenabilitatea. Reprezentantul acestui grup a prezentat o trecere în revistă atât a realizărilor, cât şi a principiilor care animă acţiunile respective. Astfel, problema folosirii resurselor naturale cu grijă pentru regenerarea lor trebuie să fie o prioritate majoră a consumatorilor. Decizia BEUC de a forma acest grup este apreciată ca foarte înţeleaptă. Grupul (dominat de reprezentanţii statelor nordice) promovează mai multe metode în vederea obiectivului asumat: stimularea economiei circulare (sau partajarea resurselor – consumatorii închiriază sau cedează produse, în loc să cumpere), precum şi campaniile menţionate mai sus privind consumul de combustibil şi produsele durabile, de care vorbitorul a declarat că este foarte mândru. Am aflat de la el că sustenabilitatea înseamnă dezvoltarea umană bazată pe dimensiunea ecologică, socială şi – în final – economică. Aceste obiective se realizează prin instrumente precum reglementarea, informarea şi schimbarea comportamentului consumatorilor, astfel ca acţiunile lor să implice responsabilitatea faţă de medul înconjurător şi de resursele planetei. În acest context, grupul a identificat schimbările climatice ca fiind o preocupare majoră în activitatea pentru 2015. În viitor, grupul se va ocupa de sustenabilitatea alimentară (fără a preciza în ce vor consta acţiunile, dar se pot anticipa recomandări privind reducerea consumului), precum şi de sustenabilitatea serviciilor financiare (nici aici nu a oferit detalii). De asemenea, se va propune o nouă etichetare a consumului de energie al aparatelor menajere. În încheiere, vorbitorul a anunţat că problema sustenabilităţii va fi prezentă în toate materialele BEUC. (Ca un comentariu personal, constat marea diferenţă de preocupări care separă consumatorii din ţările nordice de cei din ţările din estul şi sudul Europei. De asemenea, consider că este o problemă delicată alocarea resurselor organizaţiilor de consumatori pentru problemele mediului înconjurător, în condiţiile în care organizaţiile ecologiste nu sprijină mişcarea consumatorilor, ci, din contra, solicită măsuri pentru reducerea consumului, văzând fiinţa umană ca fiind principalul inamic al „fragilei” planete Pământ).

9. Poziţia BEUC faţă de îmbunătăţirea reglementărilor europene. Preşedintele CE , Jean-Claude Junkers, a iniţiat o campanie care urmăreşte să uşureze povara administrativă asupra agenţilor economici, pusă de reglementările europene. Se va desfăşura o analiză pentru a se vedea cum funcţionează aceste reglementări – campania Refit, un obiectiv al recentei înfiinţate comisii Regulatory Scrutiny Board. Se vor elabora linii directoare de lucru pentru consultarea părţilor afectate de o iminentă reglementare, astfel ca entităţile legislative europene (Comisia şi Parlamentul) să estimeze impactul adus în economia reală de viitoarele modificări. Faţă de aceste iniţiative, BEUC a prezentat următoarele preocupări: s-au amânat iniţiativele privind reglementările din domeniul alimentar, s-a retras pachetul legislativ privind economia circulară, CE a evitat să ia atitudine privind substanţele chimice din produsele de consum. În vederea supravegherii acestei tendinţe iniţiate de preşedintele Junker, peste 50 de organizaţii s-au grupat într-un consiliu (Better Regulation Watchdog).

10. Diverse. Adunarea generală a aprobat raportul secretariatului BEUC pe anul 2014, după care a stabilit programul de lucru pentru 2015. Priorităţile actuale includ: aplicarea în practică a drepturilor consumatorilor; drepturile consumatorilor în comerţul digital; accesul la o hrană curată şi sănătoasă; sustenabilitatea resurselor naturale. Campaniile prezentate mai sus vor continua, lucrându-se la îmbunătăţirea planului de lucru şi la atragerea de resurse umane.

Instrumentele de comunicare ale BEUC au fost trecute în revistă, cu scopul de a fi cunoscute şi utilizate de toţi membrii săi. Astfel, site-ul de Internet conţine secţiunea „anunţuri din partea membrilor”, care include ştiri, noutăţi, despre activităţile din fiecare ţară. De asemenea, BEUC a realizat foi de prezentare pe diverse teme (factsheets), în care pe două pagini se rezumă fiecare subiect din cadrul campaniilor şi obiectivelor asumate. Alte instrumente includ scrisori către responsabilii din CE şi către comisiile Parlamentului Europan, prezenţă în mediile de socializare, publicarea de broşuri şi prezenţă în presă.

În continuare, au fost prezentate câteva reuşite acţiuni ale asociaţiilor de consumatori din două ţări membre. Consiliul consumatorilor din Danemarca a realizat un clip video pe tema comportamentului abuziv al aplicaţiilor software utilizate în telefoanele inteligente (apps). Aceste apps solicită acces la datele personale, pe care apoi le exploatează fără ştiinţa posesorului. Faţă de această situaţie, clipul video pune întrebarea „Ce ar fi dacă vânzătorul s-ar comporta ca un app?” (se găseşte pe Youtube, căutând textul „If your shop assistant was an app”). Realizat după metoda „camera ascunsă”, amuzantul videoclip surprinde stupefacţia cumpărătorilor atunci când casiera le cere informaţii personale, precum numărul de telefon al mamei, sau ce au făcut de dimineaţă. Tot din Danemarca s-a prezentat un alt videoclip care atrage atenţia asupra furnizorilor de programe TV, care nu oferă posibilitatea selectării în abonament a unor anumite posturi TV, ci doar la pachet cu altele; clipul arată cum casiera adaugă bomboane în punga adusă de cumpărător, şi cere preţul întregii cantităţi. La protestul consumatorilor, ea explică doar că „asta este regula casei”.

Asociaţia consumatorilor din Slovenia ZPS a prezentat reuşita unei campanii de stimulare a consumatorilor să verifice oferta diverşilor furnizori de energie (electricitate, gaze), pentru ca eventual să încheie un alt contract (dreptul la „energy switching”). ZPS a reuşit să formeze un grup de 6000 de consumatori interesaţi, apoi a organizat o licitaţie on-line, timp de 6 ore, în care diversele firme furnizoare ofereau preţuri tot mai mici. În final s-a obţinut un preţ foarte bun. Totodată, mulţi dintre cei care au beneficiat de noua ofertă s-au înscris în asociaţie.

11. În final, s-a desfăşurat o discuţie cu reprezentantul Comisiei Europene în cadrul negocierilor TTIP, în care s-au reiterat preocupările pentru păstrarea nivelului actual de protecţie a consumatorilor.

 

Întocmit,

Dr. ec. Emil Bojin

27 mai 2015

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark