Adunarea Generală BEUC

Vineri 27 noiembrie 2020 s-a desfăşurat, on line, Adunarea Generală a BEUC, la care a participat şi Asociaţia Pro Consumatori, în calitate de membru al acestei organizaţii care grupează consumatorii pe plan european.

Întâlnirea a fost deschisă de Comisarul European pentru Justiţie, dl. Didier Reynders. El a reliefat unele puncte din Noua Agendă pentru consumatori 2020-2035, adoptată în noiembrie anul acesta de către Comisia Europeană, cu titlul „Să întărim rezistenţa consumatorilor pentru o redresare durabilă”. Agenda cuprinde cinci domenii prioritare:

(1) tranziția verde;

(2) transformarea digitală;

(3) măsurile reparatorii și asigurarea respectării drepturilor consumatorilor;

(4) nevoile specifice ale anumitor grupuri de consumatori; și

(5) cooperarea internațională.

Dl Comisar a subliniat că peste jumătate din Produsul Intern Brut realizat în Uniunea Europeană provine din cheltuielile consumatorilor, ca atare ei merită o atenţie specială, care este ilustrată de Agendă.  Printre problemele actuale, dl Reynders a menţionat: recuperarea greoaie a banilor plătiţi de consumatori la agenţiile de turism care nu mai operează din cauza pandemiei, promovarea consilierii locale a consumatorilor, dezvoltarea educaţiei acestora, o mai bună informare privind efectele asupra mediului ale bunurilor de consum şi mai ales necesitatea ca acestea să dureze mai mult şi să poată fi reparate, prevenindu-se astfel risipa de resurse.  Este necesar acelaşi nivel de protecţie pentru consumatori atât on line, cât şi în magazine. Este necesar, de asemenea, ca autorităţile să sprijine asociaţiile de consumatori. 

În continuare, Adunarea Generală a luat la cunoştinţă despre observaţiile BEUC referitoare la acţiunile propuse de Agendă. S-au menţionat problemele cu voucherele oferite de agenţiile de turism în locul returnării banilor, cu dificultăţile financiare ale consumatorilor rămaşi fără serviciu din cauza pandemiei, sau cu afirmaţiile dubioase ale  producătorilor privind calitatea ecologică a produselor. Privind tranziţia digitală, BEUC apreciază că trebuie revizuită Directiva privind răspunderea pentru produse şi că sunt necesre măsuri specifice pentru protecţia tinerilor consumatori sau a celor mai puţin iscusiţi în lumea digitală. În ce priveşte capitolul privind implementarea legilor (enforcement), BEUC constată că nu sunt menţionate măsuri privind cooperarea cu asociaţiile de consumatori. Acţiunile incluse în Agendă sunt prezentate mai jos.

A urmat o serie de discuţii împărţite în 4 grupe, reprezentantul APC, dl Emil Bojin, luând parte la grupa privind Piaţa Globală şi la cea privind Implicarea Factorilor Interesaţi. La prima grupă s-a constatat că se lucrează la stabilirea unui set de reguli globale privind interesele consumatorilor, mai ales în ce priveşte relaţia cu China, de unde provin o serie de produse cu anumite deficienţe. Am propus să se ia în considerare şi Liniile Directoare al ONU privind protecţia consumatorilor. La a doua grupă s-a discutat despre decizia CE de a organiza un Grup Consultativ privind Consumatorii, care să includă asociaţii de consumator, reprezentanţi ai lumii universitare şi ai producătorilor.

După ce s-a reunit în plen şi s-au prezentat scurte referate la cele discutate în cele 4 grupe, reprezentanţii asociaţiilor membre BEUC au decis să acorde un nume pentru o sală de reuniuni din sediul BEUC, acesta fiind „Sala Eirlys Roberts”. Este vorba despre o cunoscută militantă din Ţara Galilor pentru  drepturile consumatorilor, care a înfiinţat organizaţia consumatorilor britanici şi revista lor, Which?, în 1957.

Următoarea Adunare Generală a BEUC va avea lor în luna mai 2021, când se va alege un nou preşedinte şi un nou consiliu director.

ACŢIUNILE PREVĂZUTE ÎN AGENDA PENTRU CONSUMATORI 2021-2025

Acțiunea 1: Până în 2022, Comisia își propune să analizeze măsura în care Directiva privind pachetele de servicii de călătorie este în continuare adecvată, în lumina crizelor recente, pornind de la raportul din 2021 privind aplicarea acesteia.

Acțiunea 2: Până în 2022, Comisia își propune să realizeze analize prospective pentru a evalua impactul pe termen mai lung al pandemiei de COVID-19 asupra tiparelor de consum ale cetățenilor UE, ca punct de plecare pentru viitoare inițiative politice.

Acțiunea 3: Comisia va sprijini și facilita cooperarea dintre rețeaua de cooperare pentru protecția consumatorilor și alte rețele și părți interesate, cu scopul de a aborda practicile de scam care îi vizează pe consumatori, practicile de comercializare neloiale și frauda.

Acțiunea 4: În 2021, Comisia intenționează să prezinte o propunere legislativă privind consolidarea rolului consumatorilor în vederea tranziției verzi care să pună la dispoziția consumatorilor informații mai bune privind sustenabilitatea produselor și să le ofere o protecție sporită față de practicile comerciale neloiale, cum ar fi dezinformarea ecologică și obsolescența prematură, precum și o propunere legislativă privind justificarea mențiunilor „ecologic” pe baza metodelor referitoare la amprenta de mediu.

Acțiunea 5: Începând cu acest an, Comisia intenționează să lucreze împreună cu operatorii economici pentru a încuraja angajamentele voluntare ale acestora cu privire la acțiunile de sprijinire a consumului sustenabil dincolo de obligațiile legale.

Acțiunea 6: Din anul 2022, Comisia va evalua, în contextul revizuirii Directivei privind vânzările de bunuri, modalitățile prin care ar putea promova în continuare repararea și ar putea încuraja produsele mai sustenabile, „circulare”.

Acțiunea 7: Până în 2022 și după actualizarea documentelor sale de orientare cu privire la Directiva privind practicile comerciale neloiale și Directiva privind drepturile consumatorilor, Comisia intenționează să analizeze dacă este nevoie de legislație suplimentară sau de alte acțiuni pe termen mediu, pentru a asigura un tratament echitabil în mediul online și în cel offline al consumatorilor.

Acțiunea 8: În 2021, așa cum a anunțat în Cartea albă privind IA, Comisia are în vedere să prezinte o propunere de act legislativ orizontal de stabilire a cerințelor privind IA.

Acțiunea 9: În 2021, Comisia intenționează să pregătească o propunere de revizuire a Directivei privind siguranța generală a produselor pentru a aborda noile provocări legate de siguranța produselor apărute odată cu noile tehnologii și comerțul online. În completare, în 2021, Comisia urmărește și pregătirea unei propuneri de revizuire a Directivei privind echipamentele tehnice.

Acțiunea 10: În 2021, Comisia intenționează pregătirea unor propuneri de revizuire a Directivei privind creditele de consum și a Directivei privind comercializarea la distanță a serviciilor financiare pentru a consolida protecția consumatorilor în contextul digitalizării serviciilor financiare cu amănuntul.

Acțiunea 11: Comisia va ajuta statele membre să asigure transpunerea, punerea în aplicare și asigurarea respectării la timp și eficiente a Directivei privind o mai bună asigurare a respectării normelor în materie de protecție a consumatorilor și modernizarea acestor norme, care se va aplicată începând din luna mai 2022, și a viitoarei Directive privind acțiunile de reprezentare, odată ce aceasta va fi adoptată formal și va intra în vigoare.

Acțiunea 12: În anul 2022 și, ulterior, din 2 în 2 ani, Comisia împreună cu autoritățile naționale va prezenta prioritățile comune în materie de asigurare a respectării normelor ale rețelei CPC, în vederea abordării problemelor de conformitate identificate în diferite sectoare.

Acțiunea 13: Până în 2022, Comisia va introduce un set de instrumente electronice inovatoare pentru a consolida capacitatea autorităților naționale de a aborda practicile comerciale ilegale din mediul online și de a identifica produsele nesigure, aplicând principiile Cadrului european de interoperabilitate.

Acțiunea 14: Până în 2023, Comisia va evalua aplicarea Regulamentului CPC, în special pentru a evalua eficacitatea acțiunilor de asigurare a respectării normelor în a combate practicile de la nivelul UE care contravin legislației în materie de protecție a consumatorilor

Acțiunea 15: Începând cu 2021, Comisia și-a propus să majoreze finanțarea acțiunilor de sporire a disponibilității și a calității serviciilor de consiliere în materie de îndatorare din statele membre.

Acțiunea 16: Comisia își propune să sprijine, începând cu 2021, inițiativele care oferă consiliere la nivel local consumatorilor ce, din motive structurale sau personale, nu au acces la sprijin și la informații furnizate online sau la birourile centrale de informare.

Acțiunea 17: În 2021, Comisia prevede, pe lângă consolidarea cadrului privind siguranța produselor prin revizuirea Directivei privind siguranța generală a produselor, pregătirea unei Decizii a Comisiei privind cerințele de siguranță pe care trebuie să le îndeplinească standardele privind produsele de îngrijire pentru copii.

Acțiunea 18: Până în 2023, Comisia va elabora o abordare strategică de îmbunătățire a sensibilizării și educării consumatorilor, care va răspunde și nevoilor diferitelor grupuri, printre altele, pe baza principiilor egalității și nediscriminării.

Acțiunea 19: În 2021, Comisia intenționează să elaboreze un plan de acțiune împreună cu China pentru o colaborare consolidată în domeniul siguranței produselor comercializate online.

Acțiunea 20: Începând din 2021, Comisia va urmări să dezvolte sprijin în materie de reglementare, asistență tehnică și sprijin pentru consolidarea capacităților țărilor partenere ale UE, inclusiv din Africa.

Acțiunea 21: Comisia urmărește să înființeze un grup consultativ privind politica de protecție a consumatorilor care să reunească reprezentanți ai organizațiilor consumatorilor, ai societății civile și ai întreprinderilor din sector în sprijinul agendei privind consumatorii104.

Acțiunea 22: Comisia intenționează să revizuiască, în 2021, Tabloul de bord al condițiilor pentru consumatori pentru a îmbunătăți funcția de monitorizare și analiză comparativă a acestuia, precum și relevanța în ceea ce privește consolidarea cooperării în asigurarea respectării normelor în UE.

 

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark