ANPC susţine ştirile Fake news!

102 mărci de măşti neconforme notificate pe platforma Safety Gate!

85% dintre mărcile de măşti neconforme au fost fabricate în China!

50% dintre mărcile de măşti neconforme au fost notificate de Belgia!

Milioane de măşti neconforme fabricate în China sunt purtate de consumatorii şi cadrele medicale din România!

ANPC nu are nicio notificare de mască neconformă pe Safety Gate!

ASOCIAȚIA PRO CONSUMATORI (APC), organizație de utilitate publică cu o activitate neîntreruptă de peste 30 de ani în domeniul protecției consumatorilor, membră a Organizației Europene a Consumatorilor (BEUC), a lansat la data de 20 iulie 2020 Campania naţională de informare şi educare a consumatorilor Tu știi ce mască porţi? Scopul acestei campanii este de a atrage atenţia consumatorilor cu privire la ce trebuie să ştie în legătură cu cel mai folosit produs de protecţie a sănătăţii în această perioadă - masca de protecţie. Un alt aspect la fel de important căruia îi acordăm o atenţie deosebită în cadrul acestei campanii este monitorizarea modului în care instituţiile statului cu atribuţii pe zona de protecţie a sănătăţii îşi îndeplinesc atribuţiile prevăzute în legislaţia în baza căreia funcţionează.

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) este una din instituţiile statului care ar trebui să acorde o atenţie deosebită monitorizării modului de îndeplinire de către comercianţi a cerinţelor legale referitoare la etichetarea echipamentelor de protecţie individuală (măşti de protecţie, mănuşi şi dezinfectanţi) folosite de consumatori pe perioada epidemiei generată de SARS-CoV-2.

Din păcate, de la începutul declarării primei stări de urgenţă, 16 martie 2020, şi până în prezent, ANPC nu a verificat modul în care sunt etichetate măştile de protecţie folosite de consumatori pentru protecţia împotriva îmbolnăvirii cu SARS-CoV-2. De la data aderării României la Uniunea Europeană, respectiv 1 ianuarie 2007,  ANPC a devenit punctul naţional de contact din România pentru sistemul RAPEX, actual Safety Gate. Sistemul de alertă rapidă pentru produsele periculoase (Safety Gate) reprezintă un sistem de schimb de informaţii privind produsele periculoase între Comisia Europeană şi statele membre ale Uniunii Europene. RAPEX, actualul Safety Gate a fost înfiinţat în anul 2004. Acest sistem oferă autorităţilor naţionale din Uniunea Europeană posibilitatea de a face schimb rapid de informaţii cu privire la produsele nealimentare periculoase, fapt ce permite acestora să ia măsurile corespunzătoare în cazul în care identifică pe piaţa naţională produsele notificate pe platforma Safety Gate. În ultimii 3 ani (2017-14 notificări, 2018–9 notificări şi 2019-26 notificari) numărul total de notificări (49 de notificări) raportat de ANPC pe această platformă este sub numărul de notificări raportate în fiecare an de Ungaria (2017-115 notificări, 2018-172 notificări şi 2019-155 notificări) sau Polonia (2017-122 notificări, 2018-139 notificări şi 2019-126 notificări). În ceea ce priveşte notificarea unor măşti de protecţie neconforme în perioada pandemiei generate de SARS-CoV-2, România prin ANPC nu a notificat nicio mască neconformă, faţă de Polonia care a notificat 18 mărci de măşti neconforme, respectiv Ungaria cu 5 notificări de mărci de măşti neconforme. De la declararea primei stări de urgenţă şi până în prezent, ANPC nu a avut nici măcar o acţiune de control la nivel naţional având ca temă măştile de protecţie, acest lucru poate fi verificat pe site-ul instituţiei la secţiunea Comunicate de presă. Mai mult decât atât, Asociaţia Pro Consumatori la data de 1 iunie 2020 a adresat ANPC-ului prin intermediul unei adrese următoarele întrebări:

1. ANPC, ca punct naţional de contact în reteaua Uniunii Europene  de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase “Safety Gate” are cunoştinţă de notificările ţărilor membre cu privire la existenţa pe piaţa Uniunii Europene a zeci de măşti neconforme, care, din păcate, sunt folosite şi de consumatorii români pentru a se proteja împotriva infecţiei cu virusul SARS-CoV-2? Dacă da, vă rugăm să ne comunicaţi câte dintre mărcile de măşti notificate de ţările membre UE ca fiind neconforme au fost identificate pe teritoriul ţării noastre, respectiv ce cantitate a fost retrasă de la comercializare?

2.    Experţii APC au constatat că acest tip de produs se comercializează şi în magazine nespecializate. În urma achizitionării unui număr semnificativ de mărci de măşti folosind atât comerţului electronic, cât şi comerţul clasic, am constatat că aceste produse nu sunt însoţite de instrucţiuni de utilizare. Vă solicităm să ne comunicaţi dacă la nivelul structurilor teritoriale ale ANPC s-au realizat controale cu privire la acest tip de produs şi ce neconformităţi au fost descoperite, precum şi sancţiunile aplicate cu ocazia realizării acestor controale.

La data de 15 iunie 2020 prin intermediul adresei cu nr. 5209, ANPC ne-a oferit următorul răspuns „ANPC a iniţiat o tematică de control privind măştile şi mănuşile de protecţie care se comercializează în România. Aceasta are loc la nivel naţional (în cele 42 de judeţe ale ţării şi în municipiul Bucureşti), aflându-se în prezent în curs de desfăşurare...în vederea unei corecte informări, vom fi în măsură să vă comunicăm rezultatele controalelor efectuate de instituţia noastră, după finalizarea acţiunilor de control”.

Raportat la întrebările adresate ANPC-ului reiese din răspunsul oferit că până la data de 1 iunie 2020 instituţia nu a întreprins nicio acţiune de control la nivel naţional pentru a verifica conformitatea măştilor de protecţie comercializate în structurile comerciale din România, dar nici nu a solicitat Direcţiei Naţionale a Vămilor informaţii referitoare la importurile de măşti de protecţie de la declararea primei stări de urgenţă şi până la data răspunsului din 15 iunie 2020, informaţii care ar fi oferit indicii despre mărcile de măşti neconforme notificate de ţările membre UE pe platforma Safety Gate în legătură cu existenţa lor pe piaţa românească.

Din păcate, până la data realizării prezentului comunicat nu am primit niciun răspuns referitor la rezultatele acestei acţiuni de control, dar nici pe site-ul ANPC nu s-a publicat vreun comunicat cu privire la rezultatele verificării măştilor de protecţie.

La data de 3 iulie 2020 Asociaţia Pro Consumatori a solicitat ANPC-ului să confirme sau să infirme dacă informaţia care a fost rostogolită în mass-media referitoare la faptul că În perioada 11-19 mai, Autoritatea a desfășurat acțiuni de control privind mănușile și măștile de protecție care se comercializează în România. În această perioadă au fost controlați 794 operatori economici, fiind constatate abateri la un număr de 513 dintre aceștia. Din totalul măștilor verificate, s-a constatat că un procent de 90% dintre acestea prezentau abateri de la prevederile legale în vigoare, iar din totalul mănușilor de protecție verificate, la peste 51% s-au constatat abateri de la prevederile legale în vigoare” provine de la această instituţie. Cu privire la acest aspect ANPC ne-a trimis prin adresa nr. 6275 din data de 20 iulie 2020 următorul răspuns ”Solicitarea Asociaţiei Pro Consumatori - de confirmare ori de dezminţire a unei ştiri apărute în presa scrisă, depăşeşte caracterul şi limitele unei solicitări rezonabile adresate autorităţii publice, obiectul cererii fiind totalmente în contradicţie cu principiul accesului liber şi neîngrădit al persoanei la orice informaţii de interes public în relaţiile dintre persoane şi autorităţile publice enunţat prin Legea 544/2001, precum şi cu cel al libertăţii de exprimare, statuat în Constituţia României. Având în vedere cele mai sus precizate, facem menţiunea că ANPC, prin emiterea unui răspuns negativ ori afirmativ, ar aduce atingere principiilor mai sus enunţate.

În concluzie, reiese din cele două răspunsuri oferite de ANPC la solicitările Asociaţiei Pro Consumatori, că nu există preocupare din partea acestei instituţii pentru a proteja consumatorii români de realizarea unor cumpărături care să le ofere siguranţă că măştile pe care le poartă îi protejează pentru a nu se îmbolnăvi prin infectarea cu SARS-CoV-2.

„Cârpele care se vând românilor nu-i pot proteja pe aceştia de SARS-Cov-2, care este un microorganism de dimensiune nanometrică, ceea ce înseamnă câteva milionimi dintr-un milimetru. Din păcate, comercializarea măștilor rămâne doar o afacere de zeci de milioane de euro, în spatele căreia se află membrii de familie ai unor politicieni influenți, susținătorii financiari ai unor partide sau rude ale unor personaje media importante. Nimănui nu-i pasă dacă măștile vândute consumatorilor, instituțiilor publice (jandarmerie, poliţie, pompieri, spitale) implicate în combaterea epidemiei, asigură protecția necesară pentru a împiedica infectarea cu SARS-CoV-2. În schimb li se repetă cetățenilor de sute de ori în fiecare zi să poarte mască de protecție, dar statul prin instituțiile sale (ANPC, ANMDM, Ministerul Sănătăţii) nu verifică dacă măștile cumpărate de consumatori sunt conforme!” conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte Asociaţia Pro Consumatori.

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark