APC a participat la consultarea Comisiei Europene, intitulată: Fitness Check of Consumer Law in the Member States

Miercuri, 29 iunie 2016, la sediul APC Romania, a avut loc, în prezența doamnei Conferențiar  universitar dr. Mónika Józon, raportor al Comisiei Europene, o discuție referitoare la evaluarea impactului legislației comunitare privind protecția consumatorilor în Statele Membre ale  Uniunii Europene. Proiectul este intitulat "Fitness Check of Consumer Law in the Member States- DG Just".

În cadrul acestui proiect se urmărește evaluarea, pe baza unui chestionar și interviuri, punctului de vedere al consumatorilor în legătura cu implementarea legislației europene privind protecția consumatorilor.

Acest studiu este realizat pentru a sprijini verificarea făcută de către Comisia European în ceea ce privește transpunerea legislației Uniunii Europene pentru protecția consumatorilor. În cadrul studiului se analizează legislația privind protecția consumatorilor și regulile privind practicile comerciale în toate cele 28 de state membre, concentrându-se pe transpunerea la nivel național, precum și cu privire la dispozițiile naționale relevante care depășesc cerințele minime de armonizare a următoarelor cinci directive: Directiva 93/13/CEE a Consiliului din 5 aprilie 1993 privind clauzele abuzive în contractele încheiate cu consumatorii, Directiva privind practicile comerciale neloiale (2005/29 / CE, UCPD),   Directiva 98/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 februarie 1988 privind protecția consumatorului prin indicarea prețurilor produselor oferite consumatorilor, Directiva 2006/114/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 decembrie 2006 privind publicitatea înșelătoare și comparativă (2006/114 / CE, MCAD), Directiva privind acțiunile în încetare (2009/22 / CE, ID).

În cadrul discuțiilor purtate pe marginea chestionarului de evaluare a nivelului de transpunere a directivelor europene în legislația națională a României s-au identificat beneficiile pentru consumatori în ceea ce privește protecția  împotriva practicilor comerciale neloiale și a clauzelor contractuale abuzive din contractele preformulate, beneficiile concrete pentru consumatori privind identificarea practicilor comerciale considerate incorecte în orice situație aflate pe lista neagră a practicilor comerciale neloiale din Anexa la Directiva 2005/29 / CE și care au fost cuprinse in Anexa 1 din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților in relația cu consumatorii. Studiul urmărește să evalueze eficacitatea listei orientative a clauzelor abuzive anexate la directivă, în special, dacă lista indicativă a directivei funcționează în practică sau dacă există probleme în acest sens.

O atenție deosebită a fost acordată conceptului de „consumator mediu” (consumator mediu consumatorul considerat ca fiind rezonabil informat, atent si precaut, ținând seama de factorii sociali, culturali si lingvistici - conform art. 2 lit. m din Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii). Consumatorul mediu a fost evaluat în studiul Comisiei Europene ca punct de referință pentru a aprecia dacă o practică comercială este de natură să denatureze semnificativ comportamentul economic al acestuia și cum este abordat în practică acest concept. S-au avut în vedere inclusive situațiile în care, în cazul clauzelor contestate de consumatori în instanță ca fiind abuzive, judecătorul a avut o raportare la un concept rigid sau s-a făcut o abordare flexibilă a noțiunii de „consumator mediu identificându-se în concret situația consumatorului care a reclamat abuzul.

De asemenea, în ceea ce privește conceptul de „consumator vulnerabil” (care, în legislația din România, deocamdată, se regăsește definit doar în Legea 123/ 2012 a energiei electrice si gazelor naturale), s-a urmărit să se identifice dacă transpunerea în legislația națională a României privind protecția consumatorilor, a termenilor, Directiva privind practicile comerciale neloiale este adecvată pentru a proteja consumatorii vulnerabili. Clientul vulnerabil este definit în Legea 123/ 2012 a energiei electrice si gazelor natural ca fiind “clientul final aparținând unei categorii de clienți casnici care, din motive de vârstă, sănătate sau venituri reduse, se afla in risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc, beneficiază de protecție sociala, inclusiv de natură financiară”.
Din acest punct de vedere al transpunerii directivelor Uniunii Europene în legislația românească, ar trebui introduse dispoziții specifice referitoare la consumatorii vulnerabili și în alte domenii decât cele care țin de consumul de energie, gaze și combustibili.


La sfârșitul a doua ore și jumătate de dezbateri pe marginea chestionarului, la care au participat și colegi de la Centrul European al Consumatorilor din România, proiect al APC, putem spune că a fost o întâlnire foarte interesantă și animată, iar noi sperăm că, prin eforturile noastre, să ajutăm la evaluarea armonizării legislației naționale cu legislația comunitară, în beneficiul destinatarului acestor reglementări: consumatorul roman.

”Salutăm inițiativa Comisiei Europene de a verifica modul în care aceste directive, care au deja o vârstă, se aplică în legislațiile naționale și cum sunt capabile să răspundă la evoluția societății de consum. Suntem bucuroși că vocea consumatorilor români a fost auzită, prin Asociația Pro Consumatori și sperăm că problemele ridicate de noi în cadrul discuțiilor vor fi luate în considerare”, a declarat Conf.univ.dr.Costel Stanciu, Președinte APC.pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark