APC solicită Tribunalului Bucureşti ca ANPC să-i plătească daune morale de 20.000 lei!

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 31 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a dat în judecată Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC). Astăzi, 14 ianuarie 2022 este primul termen de judecată în dosarul nr. 24075/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului Bucureşti, la Secţia a II-a Contencios Administrativ şi Fiscal, având ca obiect „Comunicare informaţii de interes public în temeiul Legii 544/2001”. Această acţiune de chemare în judecată, înregistrată la Tribunalul Bucureşti la data de 17 august 2021, a fost iniţiată de APC pentru a obliga ANPC să-şi exercite atribuţiile stabilite prin legislaţia specifică de organizare şi funcţionare pentru apărarea drepturilor şi intereselor economice ale consumatorilor. Demersul juridic iniţiat de APC a avut la bază studiul de piaţă (https://www.apc-romania.ro/ro/i-apc-solicita-anpcului-retragerea-de-la-comercializare-a-douazeci-marci-de-otet/NzU5LTE.html) realizat în luna iunie 2021, parte a Campaniei naţionale de informare şi educare a consumatorilor “Atenţie la etichetă!”. Cu acest prilej s-a constatat nerespectarea legislaţiei aplicabile etichetării oţetului în cazul a 23 de mărci de oţet, iar în urma sesizării ANPC-ului cu privire la acest aspect prin care i s-a solicitat să oblige producătorii de oţet să respecte legislaţia aplicabilă oţetului, ANPC ne-a comunicat că nu este necesar acest lucru fără a argumenta în vreun fel acest răspuns. Prin cererea de chemare în judecată am solicitat Tribunalului Bucureşti să oblige pârâta ANPC la:

  • a ne pune la dispoziţie informaţiile de interes public solicitate prin adresa/notificarea din data 13.07.2021, respectiv modalitatea prin care ANPC a ajuns la concluzia că nu este obligatorie înscrierea indicaţiei “Atenţie! A nu se consuma nediluat” pe ambalajele sortimentelor de oţet;

  • obligarea pârâtei la efectuarea demersurilor necesare în vederea retragerii de urgenţă de la comercializare a mărcilor de oţet enumerate în cererea de chemare în judecată, în vederea reetichetării acestora cu respectarea Ordinului nr. 232/2003 pentru aprobarea normelor cu privire la definirea, descrierea şi prezentarea oţetului şi a acidului acetic de calitate alimentară, respectiv menţionarea pe eticheta acestora a avertismentului Atenţie! A nu se consuma nediluat.”;

  • plata de daune morale în cuantum de 20.000 Ron;

  • publicarea hotărârii judecătorești într-un cotidian de largă audiență, precum şi pe site-ul instituţiei, la rămânerea definitivă a acesteia;

  • plata cheltuielilor de judecată ocazionate de acest proces.

Din păcate, în ultimii 7 ani, unii funcţionari din conducerea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nu au înţeles rolul asociaţiilor de consumatori într-o societate democratică şi au încercat ori de câte ori li s-a ivit prilejul să elimine din viaţa societăţii organizaţiile de consumatori oneste care luptau şi luptă pentru apărarea drepturilor şi intereselor economice ale consumatorilor.

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark