Asociația Pro Consumatori a dat în judecată Guvernul României!

Asociația Pro Consumatori, organizaţie de utilitate publică, membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor, membru fondator al Coaliţiei Stop 5G România, a lansat la data de 14 mai 2019 Campania Națională de Informare și Educare „Stop 5G”. Prin intermediul acestei campanii ne propunem să atragem atenția autorităţilor statului român asupra pericolelor generate de aplicarea tehnologiei 5G în România pentru mediu, oameni şi orice altă formă de viaţă. De asemenea, vom desfăşura acţiuni de conştientizare a consumatorilor cu privire la impactul tehnologiei 5G asupra vieţii şi sănătăţii acestora. Totodată, ne vom folosi de orice demers juridic pentru a bloca implementarea tehnologiei 5G în România. Asociația Pro Consumatori își arată îngrijorarea față de graba cu care Guvernul României promovează o serie de acte normative care susțin implementarea pe repede înainte a tehnologiei 5G.

Având în vedere faptul că Guvernul României nu manifestă niciun fel de responsabilitate față de sănătatea populației României, Asociația Pro Consumatori, împreună cu Asociația Alianța Părinților și Asociația Pro Vita Filiala București au atacat în contencios administrativ Hotărârea de Guvern nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, solicitând instanței de judecată anularea acesteia. Cererea de chemare în judecată face obiectul dosarului cu nr.5/2/2020 și se află pe rolul Curții de Apel București, Secția a IX-a contencios administrativ și fiscal, iar instanța a stabilit primul termen de judecată pentru data de 20 octombrie 2020. Totodată, Asociația Pro Consumatori a luat act cu satisfacție față de comunicatul Academiei Române „Implementarea rețelei 5G și posibilele probleme de sănătate publică”, făcut public la data de 27 august 2020, pe site-ul instituției prin intermediul căruia cea mai importantă instituție de cultură și de știință a României își exprimă îngrijorarea față de consecințele grave asupra sănătății publice pe care le poate avea implementarea tehnologiei 5G la nivel național! (https://acad.ro/mediaAR/pctVedereAR/2020/d0827-Tehnologia5G.pdf)

“Promotorii Agendei 5G în România nu au ținut cont de îngrijorările oamenilor de știință cu probitate morală și științifică, cum este de exemplu și profesorul emerit de biochimie și știinte medicale, Martin Pall, de la Universitatea de Stat din Washington, care au atras atenția asupra impactului devastator pe care îl are această tehnologie asupra ecosistemului. Atât cabinetul Dăncilă, cât și cabinetul Orban, au susținut fervent agenda industriei telecom prin proiecte de acte normative care au creeat facilități de natură fiscală și de dezvoltare a infrastructurii 5G. Autorizarea implementării tehnologiei 5G prin ordonanțe de urgență emise de Guvernul României fără a arăta existența unei situații extraordinare care să justifice utilizarea acestui instrument de legiferare, încalcă principiul separației puterilor în stat. Totodată, Guvernul României în demersurile sale legislative cu dedicație pentru industria telecom nu a ținut cont de principiul precauției așa cum este acesta formulat în articolul 191 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. Guvernul României nu a ținut cont în demersurile sale legislative pro industrie telecom de obligațiile asumate prin tratatele și convențiile europene și internaționale la care România a aderat după cel de-al doilea război mondial. Toate acestea au determinat Asociația Pro Consumatori să dea în judecată Guvernul României, solicitând instanței de judecată constatarea nulității absolute a Hotărârii de Guvern nr. 429/2019 pentru aprobarea Strategiei 5G pentru România, respectiv anularea acesteia.” Conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte Asociația Pro Consumatori

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark