BEUC la 60 de ani

ADUNAREA GENERALĂ BEUC

MAI 2022

 

 

Dr. Ec. Emil Bojin

În zilele de 16, 17 şi 18 mai 2022, membrii BEUC – printre care şi APC România – s-au întâlnit la Bruxelles pentru a marca împlinirea a 60 de ani de când s-a înfiinţat această organizaţie europeană a consumatorilor.

Întâlnirea a fost cu atât mai interesantă, cu cât participanţii s-au revăzut după 2 ani de restricţii cauzate de pandemia Covid; din fericire, nimeni nu a avut de suferit din cauza noului virus.

În prima seară s-a desfăşurat o întâlnire în cadrul căreia participanţii au adresat felicitări cu ocazia acestei aniversări, au contactat vechi cunoştinţe, iar alţii şi-au demonstrat calităţile muzicale.

 

Prima zi a Adunării Generale a avut următorul program:

1. Aprobarea ordinei de zi. Adunarea a fost condusă de dl Arnold Koopmans, preşedintele BEUC, ajutat de dna Monique Goyens, director general şi de dna Ursula Pachl, director general adjunct.

 

2. Candidatura următoarelor organizaţii: ALCO – Lituania, ASUFIN – Spania, Alianţa croată a consumatorilor, Fundaţia consumatorilor polonezi.Toate aceste organizaţii au primit vot favorabil, în urma recomandării Biroului executiv al BEUC.

 

3. Cuvânt de salut adresat de dl Didier Reynders, comisarul european însărcinat cu protecţia consumatorilor.

Ursula Pachl, Monique Goyens, Arnold Koopmans, Didier Reynders

 

Dl Reynders a amintit că BEUC s-a înfiinţat în 1962, când omenirea trăia criza rachetelor nucleare instalate de sovietici în Cuba, sau când Toyota înfiinţa prima fabrică în Europa. A arătat că apreciază contribuţia BEUC la îmbunătăţirea legislaţiei europene în domeniu şi a arătat noile provocări puse de efectele schimbărilor climatice, care impun schimbări în activitatea organizaţiilor de consumatori. Ulterior a răspuns cu răbdare numeroaselor întrebări din sală.

 

4. Raportul directorului general al BEUC, dna Monique Goyens. Am reţinut principalele realizări în anul trecut: interzicerea dioxidului de titan în alimente, extinderea ariei de acoperire a telefoniei mobile internaţionale (roaming), măsuri pentru ameliorarea siguranţei produselor conectate la internet şi o mai bună coordonare a supravegherii tehnologiei din domeniul sănătăţii, pentru a ţine sub control preţurile medicamentelor. Realizările BEUC sunt mult mai numeroase, după cum rezultă din raport. În prezent, BEUC are în vedere următoarele obiective: plăţile imediate prin internet; revizuirea directivei privind siguranţa produselor, sisteme alimentare sustenabile, problema companiilor farmaceutice, siguranţa cosmeticelor, inteligenţa artificială, revizuirea directivei privind creditul de consum, pachetul legislativ privind climatul şi energia, precum şi preţurile energiei.

 

5. Raportul financiar pe 2021 şi bugetul pe 2022. Veniturile BEUC în 2021 au fost de aprox. 6.700.000 E, ele provenind în proporţie de 29% din cotizaţii, 28% sprijin de la CE, 17% donaţii, 23% din derularea unor proiecte cu finanţare europeană. Cheltuielile BEUC se referă la salarizarea personalului (jumătate) şi la realizarea diverselor proiecte. Bugetul pentru anul 2022 este estimat la 6.800.000 E. Trebuie precizat că fără un număr apreciabil de angajaţi, BEUC nu s-ar putea exprima cu competenţă pe atâtea subiecte care intră în atenţia consumatorilor.

 

6. Adoptarea programului privind îmbunătăţirea capacităţii de operare a membrilor BEUC. După 2019 au fost derulate proiecte de această natură pentru ALCO  - Italia (informaţii financiare), EKPIZO – Grecia (activităţi de comunicare), KEPKA – Grecia (consiliere pentru consumatori), Federacja Konsumentow – Polonia (alimente), SOS – Slovacia (finanţe, digitalizare), ZPS – Slovenia (contracte telecom), OPM – Macedonia de Nord (finanţe). Şi în prezent acest program continuă, ca şi programul pentru îmbunătăţirea capacităţii de aplicare a legilor din domeniul protecţiei consumatorilor .

 

7. Adoptarea strategiei de dezvoltare şi a adoptării de noi membri. Trebuie arătat că BEUC consideră că numărul membrilor acoperă suficient spaţiul european şi că nu insistă în recrutarea de noi membri.

 

8. Conservarea datelor istorice despre BEUC în arhivele UE. Aceste arhive se află la Institutul european din Florenţa. Informaţiile BEUC au început să fie transmise din 2017, iar din 2020 au putut să fie consultate, atât direct, cât şi prin internet la adresa www.eui.eu/histarchives. Arhiva BEUC conţine 931 de fişiere care ocupă 30 metri, din care 889 fişiere pe hârtie şi 40 electronice.

 

9. Campanii derulate de membrii BEUC

- în Islanda s-a realizat un video cu titlul „Interziceţi spionarea pe internet” , care se poate viziona la adresa https://www.youtube.com/watch?v=H2XLD0QRTbI. Este vorba despre colectarea informaţiilor despre utilizatori şi folosirea acestora de către operatorii pe piaţa digitală.

- în Spania, OCU (organizaţia consumatorilor şi a utilizatorilor) a realizat o campanie privind costul energiei, în cadrul căreia a obţinut următoarele rezultate: plafonarea preţului la gazele utilizate pentru generarea de electricitate; reducerea TVA la 10% (temporar), reducerea impozitului pe electricitate la 0,5% (temporar); îmbunătăţirea transparenţei privind preţurile; mărirea alocaţiei sociale cu 60%.

În acest context, am informat Adunarea generală BEUC privind desfăşurarea proiectului BRIGHT, la care APC participă, atrăgând atenţia asupra zonelor pilot din Slovenia, Grecia, Italia şi Belgia.

 

Seara s-a desfăşurat o întâlnire specială, care a inclus o sesiune la care au vorbit invitaţi de marcă, între care oaspetele de onoare a fost dl Frans Timmermans, vicepreşedintele CE.

Dl Timmermans a apreciat activitatea BEUC şi a prezentat ideile conţinute în planul CE privind trecerea la „economia verde”, în care consumatorii sunt chemaţi să participe, adaptându-şi obişnuinţele de consum, în special privind energia, la cerinţele eliminării combustibilor fosili, cerinţe devenite şi mai necesare în contextul măsurilor de sancţionare a Rusiei luate de CE ca urmare a războiului declanşat de aceasta contra Ucrainei.

Dna Monique Goyens a prezentat Broşura editată cu prilejul acestei aniversări, care face o trecere în revistă a evenimentelor petrecute în această perioadă.

A urmat grupul de invitaţi, constând din Evelyne Gebhard, fostă membră a Parlamentului European, Vojciech Wiewiorowki, Agenţia europeană de protecţie a datelor, Bernhard Url, Agenţia europeană pentru alimente, Jeremy Waters, Biroul european de mediu, Christel Delberghe, Eurocommerce şi Prof. Hans Micklitz, Institutul universitar European. 

Invitaţii – conducători ai organizaţiilor amintite – au vorbit despre colaborarea acestora cu BEUC, cu toţii apreciind profesionalismul experţilor din cadrul BEUC. Am reţinut solicitarea dlui Waters, din partea organizaţiei de mediu, privind trecerea de la problemele clasice ale consumatorilor la cele caracteristice secolului XXI, şi anume cele care sunt legate de protecţia mediului.

 

Pe data de 18 mai s-a desfăşurat a doua zi a Adunării generale BEUC, care a inclus următoarele subiecte:

 

10. Prezentarea iniţiativelor legislative privind consumatorii în cadrul tranziţiei către economia verde. Primul plan al CE privind economia circulară a fost anunţat în 2020, iar primul pachet a fost publicat în martie 2022. Există următoarele iniţiative în curs de adoptare: noua cerinţă privind „eco-design-ul” (produsele textile, aplicaţiile software, informarea consumatorilor despre caracteristicile produselor – compoziţie, substanţe periculoase, operaţiile de reparaţie). BEUC se arată preocupată de responsabilităţile asumate pe piaţa digitală. O altă iniţiativă priveşte îmbunăţirea directivei privind drepturile consumatorilor şi a celei privind practicile comerciale incorecte, care trebuie îmbunătăţite cu informaţii privind reparabilitatea produselor, durabilitatea lor şi actualizările software. Se cere eliminarea declaraţiilor înşelătoare privind caracterul ecologic al produsului, ca şi a practicii de învechire prematură a produselor. De asemena CE urmează să modifice directiva privind vânzările, cu aspecte privind prelungirea duratei de folosire a produselor şi posibilitatea de a fi reparate. Se urmăreşte ca produsele să prezinte caracteristici de sustenabilitate încă din faza de proiectare. Am intervenit, în cadrul discuţiilor, şi am atras atenţia asupra riscului ca preţul produselor să crească, în urma noilor obligaţii impuse producătorilor; totodată, am prezentat problema produselor importate pe piaţa europeană, mai ales a celor din China. Aceste probleme trebuie incluse în discuţiile BEUC cu CE.

 

11. A urmat cuvântul dlui Dmitri Ianin, preşedintele KONFOP – federaţia asociaţiilor de consumatori din Rusia, Ucraina, Georgia, Belarus, Tajikistan şi Kazahstan.

Dl Ianin a trebuit să părăsească Federaţia Rusă şi să se stabilească în Ucraina, ca urmare a opoziţiei sale faţă de politica lui Vladimir Vladimirovici Putin. În urma agresiunii militare, s-a refugiat în Luxemburg. Dl Ianin face parte din conducerea organizaţiei mondiale a consumatorilor, Consumers International.

El a mulţumit europenilor pentru solidaritatea cu poporul ucrainean (VEZI LINKUL https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_ro ), ca şi  pentru diveresele măsuri de sprijin, ca de exemplu tarifele reduse pentru convorbirile telefonice dintre statele membre UE şi Ucraina. El a făcut un apel la consumatorii europeni să reducă consumul de energie pentru a ajuta statele membre UE să elimine importul de combustibili din Rusia. Dl Ianin a arătat ce mari dificultăţi există în Ucraina în ce priveşte costul benzinei, care a ajuns la 2 E litrul, în condiţiile unei pensii medii de 100 E pe lună. El a cerut firmelor europene să nu mai facă comerţ în Rusia, şi să-şi retragă prezenţa din această ţară. A dat exemplul firmei franceze Auchan: deşi un supermarket al său din Ucraina a fost distrus de bombardamente, ea continuă să fie prezentă în Rusia, alimentând astfel, prin impozitele plătite, maşina de război rusească. Adunarea generală a BEUC a fost de acord ca secretariatul să întocmească o listă cu astfel de firme, iar apoi membrii BEUC să ceară boicotarea acestora. Dna Goyens, sprijinind această decizie, a informat că este doar a doua oară în istoria BEUC când se trec la măsuri de boicotare a agenţilor economici.

 

12. Criza energiei în UE. Peste situaţia creşterii preţurilor la energie, ca urmare a reluării producţiei în urma încetării stării de pandemie, s-a adăugat criza generată de invazia militară rusească în Ucraina. Ca urmare, CE a publicat planul Repower EU, care urmăreşte să facă Europa independentă faţă de combustibilii fosili din Rusia, înainte de 2030, începând cu importul de gaze. Faţă de iniţiativele CE, BEUC a cerut măsuri imediate pentru uşurarea situaţiei consumatorilor, cum sunt: eliminarea din facturi a taxelor, impozitelor şi accizelor care nu sunt legate direct de producerea energiei (adesea, autorităţile folosesc facturile consumatorilor pentru o formă mascată de colectare a taxelor); posibilitatea de a se plăti în rate a facturilor la energie; furnizarea de sprijin pentru consumatori, mai ales pentru cei vulnerabili; păstrarea tarifelor sociale pentru protejarea consumatorilor în faţa sărăciei energetice; supravegherea pieţei pentru oprirea manipulării preţurilor de către producătorii de energie; instruirea specialiştilor privind consilierea în domeniul reducerii consumului de energie; derularea  de campanii de informare a consumatorilor privind metode de reducere a consumului. Pe termen mediu, se solicită: facilitarea conectării la reţea a panourilor solare (numeroase obstacole birocratice încă există); recomandarea utilizării pompelor de căldură; investiţii în eficientizarea locuinţelor (reabilitarea termică); accelerarea procesului de trecere la sursele regenerabile de energie. În acest context, am solicitat BEUC să includă în preocupările sale soluţii pentru locuitorii blocurilor cu sute de apartamente, atât de răspândite în ţările din estul Europei – aceştia neavând posibilitate să controleze nici consumul, nici furnizarea de energie (decât renunţând complet).

 

13. Campanii ale unor organizaţii de consumatori membre BEUC:

- Asociaţia consumatorilor conştienţi din Ungaria a prezentat activităţile din cadrul campaniei urmărind utilizarea sustenabilă a produselor chimice destinate menajului;

- Federaţia asociaţiilor de consumatori din Germania a prezentat activităţile prin care demonstrează lipsurile identificate în operarea schemelor private de pensii;

- Asociaţia utilizatorilor de servicii financiare din Spania a informat despre acţiunile de tip „mystery shopping” (în care tranzacţiile comerciale ale consumatorului se fac pentru depistarea aspectelor incorecte) de pe piaţa cripto-monedelor. Concluzia a fost că investirea în aceste depozite comportă un risc egal cu cel asumat de un jucător la cazinou.

 

14. Economia digitală – riscuri şi oportunităţi. Au fost prezentate iniţiativele Comisiei din acest domeniu: noile reguli privind Actul serviciilor digitale vor intra în vigoare în 2024. Acest act conţine multe beneficii pentru consumatori: protecţie la utilizarea platformelor digitale, protecţie la reclamele ţintite către copii sau în funcţie de comportamentul utilizatorului de internet, obligaţii de verificare a comercianţilor existenţi pe platformă, etc. La rândul său, Actul pieţelor digitale (aşteptat în 2024) include reguli care interzic practicile neloiale în acest spaţiu şi măsuri care previn ca marile firme să abuzeze de poziţia dominantă deţinută, astfel ca piaţa să fie deschisă pentru noi „jucători”. Actul privind guvernanţa datelor urmăreşte să crească încrederea în folosirea datelor şi depăşirea obstacolelor tehnice în folosirea datelor. Urmează să intre în aplicare la 15 luni după publicarea în Jurnalul Oficial al UE, în a doua jumătate a anului 2023. Actul privind Inteligenţa Artificială urmăreşte să se asigure ca IA este de încredere şi că respectă drepturile fundamentale ale cetăţenilor. Dar BEUC este preocupat de faptul că drepturile consumatorilor nu sunt suficient incluse în această reglementare: sistemele cu IA trebuie să fie transparente, corecte, sigure şi să responsabile de acţiunile lor. Actul privind datele, propus în februarie 2022, urmăreşte ca datele generate de dispozitivele conectate la internet să fie în beneficiul consumatorilor şi a societăţii; ele trebuie să promoveze inovaţia şi concurenţa.

În ce priveşte iniţiativele avute în vedere de Comisie, BEUC s-a referit la: un proces de evaluare a „onestităţii digitale” prin prisma principalelor reglementări privind protecţia consumatorilor. Scopul este de a se reforma aceste reglementări, pentru a le face compatibile cu epoca digitală din prezent. Se vor urmări probleme precum „dark patterns” (o interfaţă cu utilizatorul care a fost proiectată cu scopul de a-l determina să adopte decizile dorite de ofertant; de exemplu, să cumpere o asigurare la un preţ supra-evaluat); marketingul prin „influencers”; personalizarea ofertelor; anularea contractelor; abonarea la diverse servicii; folosirea obsesivă a produselor digitale; plasarea de produse virtuale etc. O altă iniţiativă priveşte Actul de rezilienţă cibernetică, care va face obligatorii cerinţe privind securitatea produselor conectate.

 

15. Următoarea Adunare Generală a BEUC se va desfăşura între 25 şi 26 mai 2023, la Bruxelles.  În 27 septembrie 2022 se va organiza o conferinţă privind corectitudinea digitală.

 

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark