Bogdan-Marius Chiriţoiu este singurul candidat pentru un nou mandat de preşedinte al Consiliului Concurenţei!

Preşedintele APC participă la procedura de nominalizare a candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei!

Pentru funcţia de vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei şi-au depus candidatura şapte persoane!

Bogdan Marcel Pandelică, fost președinte ANPC, candidează pentru funcția de vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei!

Asociaţia Pro Consumatori, organizaţie de utilitate publică, membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor, este reprezentată de preşedintele asociaţiei, dl. conf. univ. dr. Costel Stanciu în Colegiul consultativ al Consiliului Concurenţei. Colegiul Consultativ este un organism tehnic, care face parte din structura Consiliului Concurenţei, care emite opinii cu privire la principalele aspecte ale politicii de concurenţă. Colegiul Consultativ se întruneşte valabil în prezenţa majorităţii membrilor săi în funcţie şi adoptă hotărâri cu votul majorităţii membrilor prezenţi. Un membru al Colegiului Consultativ poate da mandat de reprezentare şi vot unui alt membru care să îl reprezinte în cadrul unei şedinţe a Colegiului Consultativ. Colegiul Consultativ, cu majoritatea membrilor săi în funcţie, elaborează şi aprobă ori modifică procedura privind selectarea candidaţilor pentru Plenul Consiliului Concurenţei, care intră în vigoare la publicarea sa pe pagina web a Consiliului Concurenţei. Înainte de iniţierea procedurii de selectare a candidaţilor pentru Plenul Consiliului Concurenţei, Colegiul Consultativ poate consulta Guvernul, comisiile de specialitate din Parlament şi Preşedintele României cu privire la sectoarele importante ale economiei care prezintă un interes sporit pentru România, în vederea definirii unor repere tematice în intervievarea şi evaluarea candidaţilor.

Atribuţiile Colegiului consultativ sunt următoarele:

a) elaborarea de recomandări şi opinii cu privire la aspecte de interes ale politicii de concurenţă din România, la solicitarea Plenului sau a Preşedintelui Consiliului Concurenţei;

b) emiterea de puncte de vedere cu privire la rapoartele elaborate de către Consiliul Concurenţei - raportul anual de activitate, raportul privind starea concurenţei, cu privire la strategia şi planul de acţiune anual şi cu privire la rapoartele de investigaţii realizate de către Consiliul Concurenţei, potrivit art. 25 alin. (1) lit. g) din Legea concurenţei, la solicitarea Plenului sau a preşedintelui Consiliului Concurenţei;

c) elaborarea de studii sau emiterea de puncte de vedere cu privire la orice alte aspecte, din proprie iniţiativă sau la solicitarea Plenului ori a preşedintelui Consiliului Concurenţei;

d) nominalizarea uneia sau mai multor persoane propuse pentru a fi numite în Plenul Consiliului Concurenţei, pentru fiecare funcţie vacantă, cu respectarea prevederilor art. 15 alin. (3)-(5) din Legea concurenţei;

e) transmiterea propunerilor adoptate către Guvernul României în scopul avizării acestora şi audierii ulterioare în comisiile de specialitate ale Parlamentului;

f) înaintarea propunerilor prevăzute la lit. e) către Preşedintele României după obţinerea avizului Guvernului şi audierea persoanelor nominalizate potrivit lit. d) în comisiile de specialitate ale Parlamentului. (2)Exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (1) lit. a)-c) se face prin votul majorităţii celor prezenţi, iar exercitarea atribuţiei prevăzute la alin. (1) lit. d), prin votul a 2/3 din membrii în funcţie ai Colegiului Consultativ;

g) opiniile, punctele de vedere şi recomandările sunt comunicate în scris Plenului Consiliului Concurenţei, prin grija secretariatului Colegiului Consultativ.

Procedura de selectie a candidatilor pentru cele două demnităţi publice se desfăşoară pe parcursul a trei zile, luni, 27 aprilie şi marţi, 28 aprilie are loc intervievarea candidaţilor, iar miercuri 29 aprilie va avea loc votul secret pentru nominalizarea candidaţilor pentru funcţia de preşedinte, respectiv vicepreşedinte al Consiliului Concurenţei.

Mai multe detalii despre componenţa Colegiului Consultativ, găsiţi aici COLEGIUL CONSULTATIV A DECLANŞAT PROCESUL DE SELECŢIE A CANDIDAŢILOR PENTRU PLENUL CONSILIULUI CONCURENŢEI

„Consiliul Concurenței este una din instituțiile fundamentale ale statului român, aceasta fiind printre puținele instituții ale acestei țări care a funcționat cu respectarea Constituției și a legilor subsecvente acesteia. Intenția, nu de puține ori, a unor societăți comerciale de a realiza înțelegeri sub forma unor carteluri în vederea menținerii artificiale a prețurilor unor produse sau servicii pentru a realiza cifre de afaceri impresionante prin jefuirea consumatorilor români, a fost sancționată aspru de instituția Consiliul Concurenței. Pe parcursul existenței sale, instituția Consiliul Concurenţei a făcut venit la bugetul statului din amenzi sute de milioane de euro. Câteva exemple sunt grăitoare în acest sens, astfel, Consiliul Concurenţei a sancţionat cu 53 milioane euro, în anul 2018, nouă companii de asigurare și Uniunea Naţională a Societăţilor de Asigurare şi Reasigurare din România (UNSAR) pentru încălcarea reglementărilor naţionale şi europene din domeniul concurenţei prin coordonarea comportamentelor pe piaţă în vederea majorării tarifelor la asigurările obligatorii de răspundere civilă (RCA). De asemenea, Consiliul Concurenței a sancționat cu 18,8 milioane euro, în ianuarie 2019, şapte companii, 3 retaileri (Auchan, Cora și Carrefour) și 4 furnizori ai acestora de pe piața comercializării produselor alimentare din România, pentru fixarea de comun acord a prețurilor de raft în cadrul promoțiilor desfășurate de retaileri, în perioada 2010-2016. Trebuie avut în vedere faptul că aproape toate investigațiile Consiliului Concurenței se desfașoară pe parcursul a doi ani, fapt datorat respectării procedurilor de investigații și a analizării volumului mare de informații ce se adună pe parcursul investigației”. Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte Asociaţia Pro Consumatori.         

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark