Informare privind adunarea generala a BEUC mai 2014

În zilele de 15 şi 16 mai 2014 s-a desfăşurat, la sediul Biroului Uniunilor Europene de Consumatori (BEUC) din Bruxelles, adunarea generală a membrilor acestuia. Pe lângă o serie de subiecte care aparţin de preocupările consumatorilor în general, scopul acestei întâlniri a fost alegerea noului preşedinte. Asociaţiile de consumatori membre ale BEUC, cu drept de vot,  reprezintă consumatorii din următoarele 27 de ţări: Austria, Belgia, Bulgaria, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Ungaria, Islanda, Irlanda, Italia, Letonia, Luxemburg, Malta, Olanda, Norvegia, Portugalia, Polonia, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Marea Britanie. Au luat parte şi asociaţiile afiliate (fără drept de vot) din Cehia, FYROM-Macedonia, Lituania şi Elveţia; tot cu statut de afiliat sunt Camera de muncă din Austria (care finanţează, ca pe o sucursală, Asociaţia de consumatori), fundaţia Stiftung Warentest din Germania (organizaţie de stat, celebră pentru testele făcute pe produse; un produs notat cu "Gut" (Bun) este mândria oricărei firme) şi organizaţia Consumatori Italiani per l'Europa. BEUC are legături de parteneriat cu Consiliul consumatorilor din Israel, Consiliul serviciilor financiare din Marea Britanie şi cu Uniunea internaţională a chiriaşilor.

Problemele discutate au fost următoarele:

1. Aprobarea ordinei de zi.

2. Încheierea de legături de parteneriat cu încă două organizaţii:

a) Consiliul pentru serviciile juridice pentru consumatori din Marea Britanie, organizaţie înfiinţată în 2009 la decizia Parlamentului, cu scopul de a orienta piaţa serviciilor juridice spre interesul consumatorilor, şi nu al avocaţilor. Organizaţia veghează ca reglementările acestui sector să ţină seama şi de interesele consumatorilor.

b) Organizaţia "Compassion in World Farming" (Compasiune în fermele mondiale), care pledează pentru un sistem mai blând de creştere a animalelor, menit totodată să asigure şi protecţia mediului. Ea se opune creşterii industriale a animalelor de hrană, în cuşti şi baterii, ea combate administrarea de antibiotice, dorind ca să promoveze creşterea tradiţională a animalelor, hrănite pe câmp şi adăpostite în grajduri clasice. Transportarea animalelor nu trebuie să fie pe distanţe mari, într-un cuvânt, trebuie pusă bunăstarea animalelor în centrul industriei alimentare. Câteva obiective ale acestei organizaţii se adresează direct consumatorilor: se cere astfel reducerea proporţiei de carne în alimentaţia umană şi crearea unei noi "culturi a hranei", în care consumatorul să fie atent la metoda utilizată de fermieri în creşterea animalelor, precum şi la impactul asupra mediului. Astfel de carne ar trebui să fie impozitată mai puţin decât cea produsă cu metode industriale.

3. Prezentarea situaţiei curente a lucrărilor din cadrul grupului Trans-atlantic Trade and Investment Partnership – TTIP (Parteneriatul transatlantic de comerţ şi investiţii). Scopul acestui grup este identificarea instrumentelor necesare pentru facilitarea unor relaţii economice între Uniunea Europeană şi Statele Unite. În cadrul TTIP, consumatorii sunt reprezentaţi de Transatlantic Consumer Dialogue, organizaţie înfiinţată n 1998 de Consumers International, care grupează 80 de asociaţii de consumatori din Europa şi America. Lucrările TTIP intenţionează să armonizeze cadrul legislativ din cele două continente, dar problemele sunt serioase; în ansamblu, legislaţia de protecţia consumatorilor din Europa este mai cuprinzătoare decât cea din SUA. Oricum, în momentul de faţă s-a reuşit reducerea semnificativă a tarifelor de import. Dar persistă discriminări, ca de ex. legea care impune guvernului american să cumpere produse numai de la firme americane. Se depun eforturi pentru asigurarea transparenţei lucrărilor şi pentru păstrarea nivelului de protecţie al consumatorilor existent în Uniunea Europeană. Privind lucrările TTIP, în cadrul Parlamentului European există un grup de monitorizare a acestora.

4. Raportul Directorului BEUC pe anul 2013. Acest raport este publicat şi în broşură, şi pe site. Pe scurt, raportul marchează împlinirea a 50 de ani de la înfiinţarea BEUC şi defineşte obiectivele urmărite, de la asigurarea condiţiilor pentru ca utilizatorii şi consumatorii să facă alegeri în cunoştinţă de cauză, şi până la asigurarea unei pieţe oneste, transparente şi bazate pe concurenţă. Domeniile prioritare abordate au fost drepturile digitale, serviciile financiare, alimentele şi aplicarea hotărâtă a legislaţiei. Unele exemple concrete oferă o imagine asupra realizărilor BEUC în 2013: Parlamentul European a adotat reglementarea creditelor ipotecare; legislaţie privind rezolvarea alternativă a disputelor; reducerea emisiilor de bioxid de carbon de la automobile; coordonarea acţiunilor internaţionale împotriva practicilor incorecte adoptate de firma Apple privind garanţia produselor; reglementări privind protecţia datelor personale; revizuirea directivei privind pachetele turistice; ş.a. Adunarea generală a aprobat raportul prezentat.

5. Scurtă prezentare a programului CESEE : este un program care urmăreşte sporirea capacităţilor de auto-finanţare a organizaţiilor de consumatori din Europa centrală, de sud şi de est. Se vor desfăşura cursuri prin Internet şi la Bruxelles, precum şi instruiri asigurate de organizaţii cu experienţă. Ţările selectate au fost Slovacia, România şi Cehia, pentru o etapă de un an. APC-România va fi sprijinită de Union Fédérale des Consommateurs din Franţa, care editează binecunoscuta revistă Que Choisir (ce să alegi).

6. Viitorul aplicării legislaţiei de protecţia consumatorilor este văzut de BEUC prin prisma necesităţii implicării autorităţilor, care trebuie să colaboreze pe plan european, dar să şi dispună de capacităţi superioare în desfăşurarea investigaţiilor.

7. Problema aplicării legislaţiei a fost prezentată de dna Paola Testori, directorul general DG SANCO (sănătate şi consumatori) din cadrul CE. Dna Testori a abordat următoarele domenii: a) siguranţa în consumul produselor: s-a îmbunătăţit printr-o serie de proiecte de noi directive; b) despăgubirea colectivă: o problemă aflată în discuţie în toate statele membre (SM); c) rezolvarea alternativă a disputelor – o soluţie stimulată de CE; d) turismul asigurat de siturile de Internet: peste 70% din acestea nu corespundeau normelor europene, dar ulterior autorităţile au corectat situaţia; e) cooperarea între autorităţile naţionale a fost sporită, de ex. în domeniul jocurilor de noroc prin Internet, care doar aparent sunt gratuite. În final, dna Testori a solicitat asociaţiilor de consumatori să semnaleze mai frecvent problemele cu care se confruntă   consumatorii.

8. Alegerile din BEUC: se anunţă numele candidaţilor la postul de preşedinte (dl Örjan Brinkman din Suedia) şi vicepreşedinte (dl Gerjan in't Veld, din Olanda).

9. Campaniile-emblemă ale BEUC, situaţia curentă: BEUC solicită asociaţiilor de consumatori să contribuie la campaniile aflate în desfăşurare, să-şi includă obiectivele acestora în programul curent de activitate. Se pot folosi documentele produse de BEUC, iar asociaţiile pot aduce noi fapte, pot influenţa autorităţile naţionale.

10. Informare asupra campaniei privind drepturile consumatorilor, făcută de dna Manfredi, din partea DG Just(iţie) a CE. Este vorba de o campanie menită să ridice gradul de conştienţizare a consumatorilor asupra drepturilor asigurate de lege. Se desfăşoară în perioada martie-decembrie în Grecia, Spania, Cipru, Portugalia, Bulgaria, Letonia, Italia, Polonia. Se porneşte de la realitatea că drepturile consumatorilor  există cu adevărat doar dacă: consumatorii ştiu de ele, autorităţile le impun, iar firmele le respectă. Adesea, micile companii nu ştiu de asociaţiile de consumatori, de autorităţile de profil şi nici de cadrul legal.

11. Alegeri pentru preşedinte şi vicepreşedinte. Delegaţii prezenţi ai asociaţiilor cu statut de membru plin au primit buletine de vot în care se specifica ponderea în funcţie de importanţa asociaţiei; astfel, Franţa, Germania, Italia, Marea Britanie, Belgia, Olanda au avut câte 5 voturi; Austria, Danemarca, Norvegia, câte 3 voturi,  iar restul câte 1 vot. Au fost aleşi, în unanimitate, ca preşedinte reprezentantul asociaţiei de consumatori din Suedia, dl Örjan Brinkman şi ca vicepreşedinte dl Gerjan in't Veld, din Olanda.

12. Priorităţile în domeniul consumatorilor ale preşedinţiei italiene. Conform principiului rotaţiei, în următoarele 6 luni preşedinţia Comisiei Europene va fi deţinută de Italia. Ministrul italian al dezvoltării economice, dl Piccarreta, a făcut o prezentare a intenţiilor în acest domeniu. El a arătat că apreciază rolul specific al asociaţiilor de consumatori; problema este cea a aplicării legislaţiei din domeniu. În acest sens se vor desfăşura acţiuni susţinute. De asemenea, el a arătat importanţa crescută a comerţului on-line şi influenţa exercitată asupra drepturilor consumatorilor.

13. Aprobarea raportului financiar pe 2013 şi prelungirea mandatului pentru revizia financiară a BEUC. BEUC a avut în 2013 un buget de 3.457.580 €, alimentat în principal în proporţie de 47% din cotizaţiile membrilor şi 37% alocaţii de la CE. Cheltuielile sunt: 69% cu personalul, cu proiecte 10% etc. BEUC este condus de preşedinte, vicepreşedinte şi de director. Administrativ, este compus din: serviciul de management, departamentul financiar, dep. de comunicare, dep. juridic şi economic, dep. alimente, sănătate şi mediu, dep. construirea capacităţilor.

14. Prezentarea raportului întocmit de grupul de politici sustenabile din cadrul BEUC. Acesta şi-a dedicat eforturile întocmirii unui "document de viziune" în această perspectivă, principiul de bază fiind: nevoile de azi să fie satisfăcute fără a priva generaţiile viitoare. Grupul, dominat de reprezentanţii statelor nordice, propune stagnarea dezvoltării economice, reflectate în PIB, în scopul economisirii resurselor. Se propune retragerea de pe piaţă a produselor din resurse care nu se regenerează, iar la proiectarea unui bun de consum să se ţină seama de efectele sale sociale şi ecologice; se promovează economia "de schimb" /sharing economy/ în care tranzacţiile se desfăşoară direct între consumatori (ex. schimb de apartamente pentru vacanţă, mai mulţi călători în acelaşi automobil, etc.). Grupul pledează pentru schimbarea comportamentului de consum. Raportul a fost aprobat de adunarea generală.

15. Campanii duse de asociaţiile naţionale. Câteva dintre membrii BEUC şi-au prezentat cele mai importante campanii din anul trecut. Astfel:

- în Marea Britanie, revista Which? a dus o campanie împotriva falsificării conţinutului în produsele de carne, după ce a constatat că în aceste produse există alt conţinut decât cel declarat pe etichetă (kebb, pui, oaie). Revista a început campania cu o copertă unde a prezentat un animal compus din părţi de vită, oaie, porc, pasăre, peşte. Asociaţia a prezentat rezultatele anchetei la postul de televiziune BBC 1, în cadrul Parlamentului Britanic, în ziare, precum şi la direcţia de resort a CE.  Au solicitat consumatoriilor să semneze o petiţie inclusă pe site-ul Which.

- în Norvegia, consiliul consumatorilor a realizat, pe web, instrumente de comparaţie privind ofertele din domeniul bancar, al furnizorilor de energie şi altele.

- în Spania, asociaţia a realizat un program de aplicaţie, utilizabil pe telefonul inteligent, privind gestionarea finanţelor personale. Campania a început cu un clip video pe YouTube, "Votaţi o maimuţă ca ministru de economie (Vota a mono)", care a fost apreciată de milioane de utilizatori ai internetului (a devenit "viral", o informaţie foarte diseminată). Succesul s-a datorat şi coincidenţei (intenţionate) cu campania electorală din Spania. După o săptămână, asociaţia a dezvăluit că ea este autoarea clipului, în cadrul unei conferinţe de presă, clipul fiind reclama produsului soft de gestiune financiară. Campania a avut mare succes la consumatori, dar a fost atacată de grupurile care promovează drepturile animalelor.

- în Grecia, campania s-a axat pe consumul sustenabil. Asociaţia din Tesalonic KEPKA a prezentat soluţii pentru reducerea consumului de energie, de apă pe timp de criză economică. S-au desfăşurat şi stagii de educare a consumatorilor, s-au dedicat 4 numere din revista asociaţiei acestui subiect, seminarii privind refolosirea ambalajelor. Asociaţia a beneficiat de sprijinul primăriei oraşului.

16. Proiectul "Consumer Champion". S-au prezentat informaţii despre acest proiect, care urmăreşte pregătirea profesioniştilor din domeniul educaţiei privind consumatorii.

17. Poziţia BEUC faţă de alegerile pentru Parlamentul European. S-a prezentat "Manifestul Electoral" al consumatorilor, care solicită viitorilor membri din PE să adopte o politică europeană ambiţioasă în favoarea consumatorilor. Printre argumentele invocate se numără: doar 5% din cărţile din UE sunt accesibile nevăzătorilor; reducerile bugetare din Marea Britanie au redus inspecţiile alimentare cu 16%; 57% din "sfaturile" oferite de consilierii financiari nu corespund nevoilor consumatorilor; 83% din consumatorii europeni doresc etichetarea alimentelor obţinute pe bază de clonare; 90% dintre consumatorii europeni doresc să ştie de une provin produsele de carne; mai puţin de 3 din 5 consumatori sunt mulţumiţi de furnizorul de electricitate. Faţă de aceste realităţi, este necesar ca parlamentarii europeni să acorde atenţia cuvenită protecţiei consumatorilor.

 

 

Întocmit,

Dr. ec. Emil Bojin

APC România

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark