Informare privind ședința ECCG 24-25 martie 2015

Informare privind şedinţa Grupului Consultativ European al Consumatorilor (ECCG) din 24-25 martie 2015

Agenda întâlnirii a inclus următoarele subiecte:

Informare privind acţiunile Direcţiei Generale Justiţie şi Consumatori, prezentată de dna Despina Spanou, directoarea compartimentului de resort:

- privind Piaţa unică digitală, Comisia Europeană va simplifica regulile pentru cumpărăturile online. A fost constatat faptul că nu există, pentru produsele cu conţinut digital (filme, cărţi, muzică etc.), legislaţie de protecţie a consumatorilor adecvată. CE discută în prezent modalităţile de umplere a acestui gol, precum şi posibilităţile de promovare a comerţului online internaţional cu produse tanbibile.

- privind Piaţa unică energetică, se urmăreşte securitatea aprovizionării cu surse de energie, iar strategia CE recunoaşte, pentru prima dată, rolul esenţial al consumatorilor . Se va concentra atenţia asupra solidarităţii şi încrederii între actorii acestei pieţe, se lucrează la o foaie de parcurs cu acţiuni concrete. Se iau în considerare consumatorii vulnerabili în faţa unor practici comerciale incorecte. În cadrul subgrupului de lucru „Forumul cetăţenesc privind energia” s-a prezentat un studiu de piaţă care a urmărit să evalueze impactul legislaţiei de profil asupra posibilităţii de alegere a consumatorului, a preţurilor practicate, a posibilităţii de schimbare a furnizorului. Rezultatele acestui studiu vor fi publicate la sfârşitul anului curent.

- privind Directiva pachetelor de călătorie: s-au identificat unele aspecte politice, precum aria de cuprindere, definiţiile termenilor, protecţia consumatorilor când agenţia de turism dă faliment. În Parlamentul European (P.E.) s-au propus soluţii de compromis pe aceste teme. Urmează o nouă discuţie între C.E. şi P.E. la sfârşitul lunii aprilie.

- privind Directiva asupra garanţiei produselor vândute consumatorilor, s-a arătat unele din prevederile incluse: vânzătorul trebuie să livreze bunurile în conformitate cu contractul, vânzătorul trebuie să răspundă de orice neconformitate cu acest document, situaţie în care consumatorul va fi îndreptăţit, fără nici un cost, la reparaţia bunurilor. Privind garanţia, aceasta se referă la o perioadă de doi ani. Se desfăşoară un studiu privind realităţile de pe pieţele statelor membre în acest domeniu.

- platforma ODR (online dispute resolution): lucrările de realizare a acestei platforme de Internet se desfăşoară conform planului. A avut loc un test în luna noiembrie, cu 120 de participanţi, dintre care 70% au apreciat pozitiv funcţiile acesteia. Un nou test se va desfăşura în vara anului 2015, iar platforma se va lansa pe 9 ianuarie 2016.

- informaţiile privind protecţia mediului existente pe ambalajul produselor: CE urmăreşte să limiteze abuzurile producătorilor, care fac astfel de aserţiuni nesprijinite de fapte.

- instrumentele de comparaţie: este vorba despre lucrările grupului de lucru în care se analizează siturile şi programele de telefon mobil (apps) care compară diversele produse oferite de magazinele online. Se cere mai multă transparenţă din partea furnizorilor de aceste servicii, pentru a se şti dacă ei reprezintă interesele producătorilor. Grupul urmează să elaboreze recomandări care vor fi analizate de C.E.

2. Discuţie tematică: Piaţa unică digitală

Există un subgrup al ECCG care a tratat problemele puse de stabilirea unei astfel de pieţe digitale, care are un enorm potenţial: există deja 315 milioane de europeni care folosesc internetul zilnic. Se pot crea sute de mii de locuri de muncă. Dar există o serie de obstacole: piaţa este formată din furnizori naţionali (39%), americani (57%), iar serviciile trans-frontaliere în cadrul UE reprezintă doar 4%. S-au identificat următoarele domenii prioritare: a) un mai bun acces al consumatorilor şi firmelor la serviciile digitale din Europa. În 2014, cumpărăturile online din alte ţări UE au reprezentat 15% din total. Doar 7% din întreprinderile mici şi mijlocii din UE fac afaceri transfrontaliere. Obstacolele sunt reprezentate de costurile cu livrarea produselor. Din acest motiv, 52% din comenzile online nu se pot finaliza, furnizorul informând că nu livrează în ţara unde este domiciliat consumatorul. De asemenea, trebuie modernizat sitemul de impozitare prin TVA, ca şi problemele de drept de autor. b) Este necesar un set de reguli privind protecţia datelor personale, deoarece 72% din utilizatorii de Internet şi-au exprimat nemulţumirea privind excesul de date solicitat online. De asemenea, trebuie exinstă banda de mare viteză pentru transferul informaţiilor. c) Trebuie stimulată depozitarea informaţiilor prin sistemul cloud oferit de marile firme, precum şi îmbunătăţirea educării consumatorilor în utilizarea internetului.

În acest context, reprezentanta Marii Britanii a informat că în această ţară s-a votat recent o lege privind comerţul cu conţinutul electronic al produselor.

În continuare dl Dan Dionisie, din partea DG Justiţie şi Consumatori, a prezentat rezultatele unui studiu privind funcţionarea acestei pieţe, evidenţiind obstacolele în calea realizării unei pieţe unice europene în domeniul digital: consumatorii nu raportează integral cumpărăturile online transfrontaliere, ei preferă produsele cu conţinut digital autohtone sau englezeşti (ex. Filme, muzică), 80% din trafic este dominat de Google şi Facebook, creşte rapid domeniul jocurilor. Consumatorii au raportat că în 10% din cazuri au fost refuzaţi la livrare în ţara respectivă, 8% au fost redirecţionaţi la alt site, dar cu preţuri mai mari, iar 5% au fost refuzaţi când au vrut să facă plata din ţara lor. Obstacolele percepute de firme se referă la frauda cumpărătorului şi riscul să nu plătească (42%), diferenţe în legislaţia naţională, în protecţia consumatorilor, în sistemul de impozitare, costurile de transport. Rezultatele integrale ale acestui studiu vor fi prezentate în următorul document Consumers Markets Scoreboard, în luna septembrie.

3. Următoarea întâlnire la vârf a consumatorilor europeni (Consummer Summit) se va desfăşura la Bruxelles, în zilele de 1 şi 2 iunie 2015. Tema va fi „Orientarea măsurilor privind consumatorii în următorii ani”. Se vor discuta subiecte privind energia, economia digitală şi serviciile financiare. Se va marca pe data de 2 iunie împlinirea a 10 ani de la înfiinţarea Centrelor europene ale consumatorilor – reţeauaECC.

4. Proiectul „Consumer Champion”. Este vorba despre un site gestionat de CE şi BEUC, care urmăreşte să pregătească, prin cursuri la faţa locului sau prin e-learning, profesionişi în domeniul protecţiei consumatorilor . Au fost invitate să facă o serie de comentarii următoarele ţări:

- Cehia: interfaţa nu este foarte prietenoasă, se cer prea multe informaţii la înscriere; nu este bună traducerea;

- Croaţia: aici s-au desfăşurat cursuri la faţa locului. A avut un efect pozitiv prin întăriea colaborării cu autorităţile de profil.

- România: am prezentat observaţii privind accesul la acest site, între altele sesizând situaţia de blocaj care intervine când cursantul, care trebuie să dea numele unui supraveghetor, greşeşte adresa de e-mail a acestuia. În acest caz nu va primi niciodată răspuns, situaţie în care trebuie să existe o posibilitate să se corecteze datele introduse. De asemenea, am apreciat că selecţia cursantului este prea severă – este întrebat despre atribuţiile de serviciu, etc. - mai potrivită la o corporaţie internaţională, decât la o organizaţie non-profit.

5. Informare privind Parteneriatul transatlantic de comerţ şi investiţii (TTIP). În prezent, CE poartă tratative cu SUA privind încheierea unui acord de facilitare a comerţului şi investiţiilor în Europa şi America. Reprezentantul CE în această comisie a dat asigurări membrilor ECCG că nu se va admite nici o diminuare a gradului de protecţie a consumatorilor existent în prezent în UE. Trebuie să precizez că există o anumită îngrijorare în această privinţă a unor organizaţii de consumatori europene, de ex. Luxembourg şi BEUC. Reprezentantul CE a informat că nu sunt incluse în agenda convorbirilor problemele serviciilor publice. Reprezentantul ANEC (asociaţia europeană de reprezentare a intereselor consumatorilor în activitatea de standardizare) a atras atenţia asupra dificultăţii armonizării standardelor la nivel transatlantic, exemplificând prin faptul că în SUA nu există o singură organizaţie naţională de standardizare, ci aprox. 300 organizaţii, fiecare cu interese specifice. El şi-a exprimat îngrijorarea asupra riscului ca standardele europene să nu fie respectate.

6. Campania de ridicare a gradului de conştientizare a consumatorilor. Comisia a prezentat o informare privind derularea acestei campanii în anii 2014 şi 2015. În anul curent, această campanie se va desfăşura în Slovacia, Slovenia, Cehia, Ungaria, Lituania şi Estonia. Scopul acesteia este de a informa consumatorii asupra drepturilor pe care le au în cadrul reglementărilor de profil existente în spaţiul economic unic european. Conform unui sondaj de tip Eurobarometru, s-a constatat că doar 40% dintre consumatori sau mici întreprinzători cunosc bine drepturile consumatorilor, de exemplu despre durata de garanţie a produselor. Campania implică atât organizaţiile neguvernamentale de consumatori, cât şi autorităţile de profil.

7. Diverse. Următoarea şedinţă a grupului va avea loc în zilele de 27 şi 28 octombrie 2015.

 

Întocmit, Dr. ec. Emil Bojin APC România

Știri

Fii alături de APC!

Fii alături de APC!

MONITORUL PRETURILOR

MONITORUL PRETURILOR

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark