O mai bună supraveghere a pieţelor financiare

Colapsul din 2008 şi criza mondială ulterioară au scos în evidenţă nevoia de monitorizare mai atentă a sistemului financiar european prin intermediul unei mai bune coordonări la nivelul UE. Noul pachet legislativ privind supravegherea financiară propune introducerea unui Comitet european pentru riscuri sistemice şi a unui sistem european al supraveghetorilor financiari. Scopul noului pachet legislativ este prevenirea unei crize în viitor şi protejarea investitorilor, fără supraîncărcarea pieţei.

In prezent au loc discuţii privind un nou regim de reglementare pentru fondurile speculative şi alte fonduri de investiţii alternative , votul urmând să aibă loc într-o etapă ulterioară.

Ca răspuns la criza financiară, PE a solicitat deja de la începutul anului 2008 luarea unor măsuri specifice pentru a asigura o mai bună supraveghere a pieţelor. Astfel de măsuri au fost propuse încă de la mijlocul anului 2009 de către Comisia Europeană sub forma unui număr de patru mecanisme de supraveghere diferite, în contextul unui sistem de supraveghere la nivelul UE.

În cazul în care vor fi aprobate de către PE şi Consiliu, aceste mecanisme vor contribui la supravegherea, în strânsă coordonare cu autorităţile naţionale la nivel de UE, a:

  • economiei în general
  • instituţiilor specifice de importanţă sistemică
  • mijloacelor alternative de investiţii, precum fondurile speculative.

Scopul acestor mecanisme este de a evita o repetare a crizei financiare între anii 2008 şi 2010.

Pe baza raportului întocmit de Jacques de Larosière – fostul director al Fondului Monetar Internaţional şi fostul guvernator al Băncii Centrale a Franţei – din februarie 2009 privind supravegherea financiară din UE, Comisia Europeană a propus introducerea a două instrumente principale:

- Un Comitet European pentru Riscuri Sistemice (CERS) care să monitorizeze şi să evalueze riscurile ce ameninţă stabilitatea sistemului financiar în ansamblu. În caz de nevoie, CERS va emite către statele membre şi autorităţile europene de supraveghere avertismente cu privire la riscurile sistemice susceptibile de a se acumula şi recomandări cu privire la măsurile care se impun în vederea gestionării riscurilor respective.

Componenţa: liderii Băncii Centrale Europene, 27 de bănci centrale naţionale, autorităţile europene de supraveghere, precum şi autorităţile naţionale de supraveghere.

Comitetul va avea sediul la Frankfurt, sub auspiciile Băncii Centrale Europene

Raportor: Goulard Sylvie, (Grupul Alianţei Liberalilor şi Democraţilor pentru Europa, Franţa)

Parlamentul a fost îndreptăţit să insiste pe necesitatea supravegherii la nivelul UE pentru a asigura un control real asupra riscurilor potenţiale legate de stabilitatea financiară din cadrul Uniunii. Consiliul a reuşit să se împotrivească până acum, însă tragedia greacă, care a ameninţat zona euro, a accentuat faptul că UE are nevoie de un cadru coerent de supraveghere, care va putea să intervină atunci când autorităţile naţionale vor fi tentate să acţioneze doar în interesul naţional ", a declarat eurodeputata Sylvie Goulard.

- Trei autorităţi de supraveghere europeană pentru supravegherea instituţiilor financiare individuale care sunt suficient de importante pentru a reprezenta o ameninţare, în cazul în care întâmpină dificultăţi, lucrând în strânsă legătură cu autorităţile naţionale de supraveghere, formând un Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF)

La nivelul UE, Autoritatea Bancară Europeană (ABE), Autoritatea Europeană pentru Asigurări şi Pensii Ocupaţionale (AEAPO) şi Autoritatea Europeană pentru Valori Mobiliare şi Pieţe (AEVMP) vor supraveghea băncile, companiile de asigurare şi respectiv pieţele financiare..

SESF va contribui, de asemenea, la armonizarea standardelor şi reglementărilor la nivelul UE, obiectivul final fiind o „ Carte de reguli comune" pentru autorităţile de reglementare din UE.

Componenţa: Reprezentanţi la cel mai înalt nivel ai autorităţilor naţionale competente de supraveghere; fiecare din cele trei autorităţi va numi un reprezentant în Comitetul Director al SESF.

Raportori :  ABE: José Manuel García-Margallo y Marfil (Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), Spania); AEAPO: Peter Skinner (Grupul Alianţei Progresiste a Socialiştilor si Democraţilor din Parlamentul European, Regatul Unit); AEVMP: Sven Giegold (Grupul Verzilor/Alianţa Liberă Europeană, Germania)

Managerii fondurilor de investiţii alternative

Măsurile au generat o mulţime de discuţii iar eurodeputaţii au prezentat o serie de 3000 modificări, inclusiv crearea de fonduri specifice pentru a ajuta băncile cu importanţă sistemică în caz de probleme, capacitatea autorităţilor de a impune soluţii privind reglementările naţionale în caz de conflict, dreptul autorităţilor de a interzice temporar anumite produse financiare şi de a prelua supravegherea directă a instituţiilor specifice, dacă acest lucru va fi necesar.

Una din cele mai controversate propuneri pare a fi cea privind managerii fondurilor de investiţii alternative, inclusiv fondurile speculative, fondurile de capital privat şi fondurile de investiţii imobiliare. Acestea vor trebui să fie înregistrate în statele membre, să dovedească că au manageri şi structuri competente şi să îndeplinească cerinţele minime de capital. Votul asupra acestui raport a fost amânat.

Raportor: Jean-Paul Gauzés (Grupul Partidului Popular European (Creştin Democrat), Franţa)

Sursa: Parlamanetul European

Pachetul legislativ privind supravegherea financiară (în engleză)

Știri

Fii alături de APC!

Fii alături de APC!

MONITORUL PRETURILOR

MONITORUL PRETURILOR

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark