Minuta întâlnirii Grupului Consultativ European din 22 Februarie 2017

22 Februarie 2017

 

1. Bun venit de către conducere

Directorul a anunțat că Directorul Adjunct General al DG Justiție și Consumatori a fost numit Director General Interimar pentru the Directoratul Consumatorilor până când se va numi un nou Director. Membrii au adoptat proiectul și au aprobat minutele întâlnirii trecute susținută în data de 1 Decembrie 2016.

2. Adoptarea Regulamentului  Procedurii ECCG

Regulamentuil Prpocedurii ECCG s-a adoptat luand in considerare comentariile si sugestiile primite de la membrii.

BEUC a intrebat cum pot utiliza membrii ECCG opiniile ECCG emise conform art 5 din Regulament, in speta si-au manifestat interesul in promovarea opiniilor ECCG prin mediile de socializare (ex realizand link pe Twitter). Comisia a confirmat ca promovarea opiniilor ECCG, chiar si prin mediile de socializare, sunt posibile si binevenite, atata timp cat reprezinta un mod de a indica guvernelor nationale eforturile si munca organizatiilor consumatorilor.

Membrul ES s-a aratat ingrijorat de numărul redus al reuniunilor prevăzute de Regulamentul de Procedură (de la două la trei într-un an) si de durata acestora. Cu toate acestea, Comisia a precizat că pot fi organizate mai multe reuniuni, dacă este necesar și adecvat.

Membru LU, comentând art 1.1 din Regulamentul de Procedură al ECCG ("ECCG poate consulta Comisia [...]"), a solicitat Comisiei să furnizeze membrilor în mod regulat și frecvent și să aibă un schimb de opinii cu privire la punerea în aplicare a directivei privind consumatorii. Comisia a salutat această solicitare și s-a angajat să organizeze astfel de reuniuni, precum și discuții tematice.

Începând cu data de 18 august 2016 a mandatului actualei structuri a ECCG, termenul limită pentru rapoartele anuale ale membrilor a fost stabilit pentru 15 septembrie 2017 pentru perioada 1 septembrie 2016 - 1 septembrie 2017. Comisia va circula un model si cateva exemple de raportare.

3. Pachetul de energie curată

A) Prezentarea pachetului de energie curată

Comisia a prezentat drepturile și interesele consumatorilor implicate în Pachetul privind energia curată, împărțite în cinci grupuri principale:

• O mai bună informare: dispozițiile sunt prevăzute la art. 18 din Directiva privind energia electrică și noua anexă II la prezenta directivă; Acestea cuprind elementele de informare pe care consumatorii ar trebui să le găsească în facturile lor. DG JUST a subliniat faptul că Comisia accelerează implementarea măsurătorilor inteligente (art. 21) și propune, de asemenea, dreptul de a dispune de dispozitive inteligente și în statele membre care nu intenționează să introducă asemenea contoare. O altă directivă importantă privind informațiile furnizate consumatorilor este Directiva privind eficiența energetică; În special art. 9, care se referă la modalitățile utilizate pentru îmbunătățirea măsurării individuale privind incalzirea si racirea, precum și la apa calda. În cele din urmă, a subliniat faptul că propunerea de directivă a îmbunătățit fiabilitatea calității certificatelor de performanță energetică (articolele 8 și 10 EPBD).

• Schimbarea: această problemă se referă la găsirea de catre consumatori a  informatiilor necesare privind tarifele și codul de abonament necesar pentru a schimba furnizorul. Este important să rețineți că, pentru a găsi un furnizor alternativ, oamenii trebuie, de asemenea, să compare ofertele diferiților furnizori; de aceea directiva include obligația statelor membre de a furniza cel puțin un instrument de comparație care să îndeplinească criterii specifice de certificare (obligația fiecărui stat membru).

• Reinnoirea: se propune acordarea dreptului gospodăriilor de a dispune de instalații pentru producerea energiei regenerabile. Comunitățile energetice locale (art.16 din Directivă) sunt, de asemenea, chemate să se implice Consumatorii vor avea, de asemenea, posibilitatea de a verifica originea energiei pe care o achiziționează prin intermediul contractelor de energie verde.

• Protecția datelor: noi prevederi care să asigure securitatea și protecția datelor personale și a consumului. În general, accesul terților ar trebui să fie posibil numai cu consimțământul expres al consumatorului.

• Saracia energetica: pachetul prevede o nouă obligație pentru statele membre: să definească criterii de monitorizare a saraciei energetice în fiecare an; În plus, trebuie să raporteze rezultatele inițiativelor lor în acest domeniu în Planurile naționale de acțiune privind eficiența energetică (PNAEE).

Membrii au salutat, în general, acest Pachet. Aceștia au subliniat importanța respectării drepturilor consumatorilor în cazul în care acesta va fi livrat. Ei și-au exprimat dorința de a contribui și de a ajuta Comisia în promovarea drepturilor consumatorilor în cadrul negocierilor privind pachetul.

COFACE a declarat că nu există interes suficient din partea consumatorilor în contoarele inteligente. De asemenea, el a întrebat modul în care Comisia se gândește să promoveze auto-generarea, deoarece multe guverne naționale sunt împotriva acestui fapt. El a cerut, de asemenea, mai multe informații despre comunitățile locale și, de asemenea, la ce se refara  Comisia atunci când vorbește despre autogenerare. Comisia a răspuns că sunt necesare contoare inteligente pentru ca pachetul să poată fi livrat consumatorilor. În ceea ce privește comunitățile locale, aceasta ar putea include municipalități și alte grupuri de proprietari de clădiri sau locuitori ai blocurilor de locuințe care decid să participe la generarea și partajarea energiei.

Membrul LU a întrebat în ce mod pachetul va fi discutat de către PE (propunerile legislative vor fi discutate separat sau la pachet?). Comisia a răspuns că pachetul include mai multe instrumente juridice, iar modul de organizare a discuțiilor va depinde de organizarea și de calendarul Consiliului și al PE.

Membru al SK a declarat că,criza energetică se află în topul agendei politice a țării, de aceea ar fi dificil de discutat despre acest pachet în cadrul Consiliului. Comisia recunoaște această problemă și a informat că vicepreședintele Uniunii energetice, Maroš Šefčovič, va vizita statele membre (inclusiv Slovacia) pentru a discuta despre acest pachet.

Membru CY și-a exprimat satisfacția față de prezentare.

Membrul NL a întrebat dacă și cum va fi definită sărăcia energetică. De asemenea, el a întrebat despre capaitatea de protecție a datelor din pachet. Comisia a răspuns că au fost sugerate  criterii de definire a  siguranței energetice, dar nu a furnizat o definiție specifică și a lăsat-o la latitudinea statelor membre. În ceea ce privește protecția împotriva deconectărilor, DG JUST a declarat că, în propunerea sa, Comisia nu a inclus moratoriul de deconectare (de exemplu, în timpul unei vreme neobișnuit de rece sau caldă), ci o obligație pentru furnizori de a menține o relație strânsă cu clienții care prezintă riscul deconectării.

Membrul NL a sugerat introducerea conceptului de serviciu universal de energie pentru combaterea sărăciei energetice prin politica socială.

Membru DE a mulțumit CE pentru propunere, apreciind detalierea acesteia.Pentru ei, este important ca UE să preia conducerea în acest domeniu. Aceștia au întrebat de asemenea care sunt intentiile CE, în speta au întrebat cum pot ajuta asociațiile de consumatori CE să sprijine inițiativa. Comisia a răspuns că, din punct de vedere practic, DG JUST monitorizează deja îndeaproape procesul de luare a deciziilor pentru a avea o contributie la poziția Comisiei. Comisia a avut ocazia să mulțumească ECCG pentru ajutorul acordat în faza de adoptare.

Membru BE a vrut să știe în primul rând dacă vor exista organizații care să ofere certificarea pentru instrumentele de comparație și, în al doilea rând, cine va fi proprietarul datelor (furnizorul sau altcineva?). Comisia a răspuns că termenul utilizat în propunere este "instrumente care îndeplinesc criteriile de certificare" prevăzute în anexa la directiva propusă. Statele membre trebuie să se asigure că cel puțin un instrument din țara lor respectă aceste criterii. În ceea ce privește protecția datelor, CE a clarificat faptul că nu este posibil pentru nimeni să dețină date cu caracter personal (de exemplu, un comerciant nu poate vinde numele dvs.). Pentru a avea acces la datele consumatorilor, este necesar să se solicite consimțământul consumatorului, iar furnizorii trebuie să respecte întotdeauna Regulamentul privind protecția datelor.

Membru SE a declarat că pachetul energetic este o inițiativă excelentă și a subliniat faptul că autogenerarea se concentrează în mare măsură pe case particulare, iar pentru ei nu este foarte clar cum va funcționa acest lucru pentru blocurile de locuințe în care locuitorii nu au proprietate privată. Ca o a doua observație, membrul SE a întrebat dacă CE a luat în considerare diferitele situații ale fiecărei țări în ceea ce privește încălzirea, deoarece gestionarea centralizată de către proprietarul clădirii sau o companie de întreținere este mai eficientă și a permis Suediei să reducă consumul global de energie mai mult decât prin reglarea individuală a căldurii. Comisia a fost de acord cu membrul SE că aceasta este o provocare, dar a adăugat că anumite probleme sunt aplicabile anumitor state membre și nu altora.

Membrul BG a menționat monopolurile de încălzire din țara lor și faptul că există un proiect prin care consumatorii să fie obligați să cumpere contoare inteligente, ceea ce ridică unele preocupări legate de gestionarea acestui obiectiv într-un context monopolist, precum cel din Bulgaria.

Membrul DK a declarat că au nevoie de mai multă concurență, de consumatori mai activi și de instrumente eficiente de comparație și a întrebat dacă, printre criteriile date, există un criteriu de independență față de producătorii de energie electrică.

Membrul IT a subliniat faptul că există o lipsă de finanțare europeană a mulțimilor și a întrebat ce dorește să facă Comisia pentru grupurile vulnerabile. În plus, ei au întrebat dacă există doar un criteriu economic de combatere a sărăciei energetice sau poate fi posibilă și luarea în considerare a condițiilor de sănătate pentru oameni.

Membru CY a declarat că plătesc cele mai scumpe facturi, de asemenea, pentru că au o structură specifică de piață monopolistă și s-au întrebat cum este posibil să se aplice aceste noi norme propuse într-o astfel de structură. În ceea ce privește grupurile vulnerabile, Comisia a declarat că sunt utilizate mai multe criterii, nu numai veniturile. Comisia va aborda problemele legate de "insulele energetice" pentru a spori interconexiunile și a promova energia regenerabilă (de care Cipru  dispune in mod suplimentar).

Membru VN a întrebat dacă acum consumatorii pot sa nu fie de acord sa furnizeze date despre consumul energetic către companii și, de asemenea, au vrut să știe ce se va întâmpla cu toate informațiile colectate în ultimii ani. De asemenea, ei au întrebat dacă există alte standarde care să asigure securitatea datelor și orice soluții pentru consumatori, pentru a se asigura că datele sunt corecte. Întrebarea a fost pusă pentru că Letonia a primit plângeri din partea consumatorilor cu privire la faptul că, după instalarea contoarelor inteligente, facturile au crescut.

Membrul din Regatul Unit a comentat că subsidiaritatea a fost menținută în pachet. Pentru consumatorii vulnerabili, Autoritatea pentru concurență și piețe a făcut o recomandare cu privire la necesitatea supravegherii prețurilor tranzitorii și le-a întrebat cum poate  UE să forțeze statele membre să asigure niveluri suficiente de aplicare.

Membrul EE a făcut o remarcă privind contoarele inteligente: co-operatorul rețelei lor de energie a înlocuit vechiul sistem și va dura 6 ani pentru a finaliza acest proces.

ES a menționat că în Spania exista deja obligația de a împărtăși informații privind energia vândută; în ceea ce privește instalarea sistemelor individuale de autogenerare, s-a subliniat faptul că au multe probleme și în comunități, deoarece investiția este mare, iar rezultatele se vor putea vedea numai după mulți ani. În general, ES este pozitiv în ceea ce privește pachetul, urmarind sa obtina o scădere a prețurilor facturilor în Spania.

Cu privire la tehnologia și securitatea datelor, Comisia a declarat că există mai multe dispoziții în pachet: toate datele colectate trebuie gestionate în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor. În ceea ce privește costul instalării și amortizării contoarelor inteligente, se așteaptă ca situația să se îmbunătățească.

Președintele a mulțumit delegaților și a spus că CE dorește să impună o schimbare importantă pentru a face oamenii să fie mai independenți în ceea ce privește energia, să fie mai conștienți și să acționeze în domeniul eficienței energetice și să împingă energia ecologică catre un cost rezonabil.

BEUC a subliniat că este adevărat că ECCG este un grup consultativ, dar poate ar trebui să fie mai proactiv în procesul negocierilor interinstituționale. Este foarte important să existe o opinie ECCG, deoarece această propunere este foarte ambițioasă și multe state membre ar putea să nu fie dispuse să susțină toate avantajele consumatorilor datorită lobby-ului puternic al companiilor energetice.

Președintele a declarat că, Comisia este deschisă sugestiilor organizațiilor și va lua în considerare faptul că situația este diferită în fiecare stat membru. Forumul privind energia cetățenilor va avea loc la sfârșitul lunii mai și ar fi util ca până atunci să fie pregătit avizul ECCG.

Grupul a convenit să pregătească un proiect de aviz ECCG cu ajutorul subgrupului ECCG privind energia și sa convenit ca BEUC să acționeze în calitate de raportor al lucrării. Avizul urmează să fie finalizat și convenit de grupul principal în fața Forumului pentru cetățeni privind energia ce va avea loc in Londra (30-31 mai).

4. Împuternicirea Organizațiilor de consumatori

A urmat o discuție privind împuternicirea Organizațiilor de consumatori, pe baza unei prezentări a membrului SI privind eforturile de consolidare a capacităților Organizațiilor de consumatori în statele membre UE CESEE și în urma unei intervenții a BEUC asupra provocărilor legate de sustenabilitatea financiară a organizațiilor de consumatori.

a)      Eforturile de consolidare a capacităților asociațiilor de consumatori din statele membre în CESEE

Principalele probleme cu care se confrunta Organizațiile de consumatori imputernicite din țările CESEE sunt: ​​lipsa de expertiză, lipsa capacității, constrângerile financiare, o mare dependență de proiecte și angajamentul limitat în abordarea problemelor relevante ale consumatorilor. În prezentarea sa, membrul SI a subliniat nevoia de sprijin extern pentru Organizațiile de consumatori și a oferit exemple de proiecte de succes, cofinanțate de UE, dezvoltate în județul său. În special:

  • Un proiect de trei ani pentru modernizarea revistelor și site-urilor de consum existente. În urma acestui proiect, trebuie să se pună întrebări: dacă există modalități mai bune de a implica și de a informa consumatorii (de exemplu, platformele web) și dacă o activitate comună a ONG-urilor de consum ar putea fi modalitatea corectă de angajare a experților.
  • Un proiect de doi ani pentru o mai bună cooperare între Organizația consumatorilor din Slovenia și televiziunea națională. În cadrul acestui proiect a fost creat un program de televiziune pentru consumatori. Ea a subliniat importanța rolului televiziunii pentru consumatori în CESEE: ar putea fi luată în considerare ideea proiectelor similare din alte țări.
  • Un proiect de doi ani privind instrumentele comparative pentru serviciile financiare. Acest proiect constata în asistarea Organizațiilor de consumatori în dezvoltarea capacităților tehnice ale produselor bancare, în scopul de a ajuta consumatorii în alegerea lor. A fost creat un site de comparare online pentru patru produse bancare. Ea a subliniat importanța informațiilor comparative pentru consumatori în acest sector, care pot fi un factor de conducere al vânzărilor și al calității de membru.
  • Campanii de informare privind drepturile consumatorilor. Dezvoltarea unui canal eficient de comunicare cu consumatorii și mass-media este esențial pentru dezvoltarea Oorganizațiilor de consumatori, iar acțiunile ulterioare ale Comisiei pe această temă ar fi binevenite.
  • Proiectul COJEF privind consolidarea capacităților. Acesta a fost condus de BEUC și a ajutat țările CESEE să își consolideze competența pentru posibile activități de aplicare a măsurilor proprii. Acesta s-a concentrat asupra aplicării integrate europene.

 

b)     Provocari curente in sustenabilitatea financiara a organizatiilor consumatorului si cum sa li te adresezi.

BEUC a prezentat provocarile cu care organizatiile consumatorului se confrunta. Acum mai mult ca niciodata interesele consumatorului trebuie reprezentate in faza de aplicare si nu numai in stadiul legislative. Exemplul “papusilor spioane” a fost adus in atentia participantilor. Feedback-urile din partea organizatiilor consumatorului sunt extrem de utile in prezent Miscarea consumatorului in unele tari inca se lupta. In final, BEUC si-a exprimat dezaprobarea in ceea ce priveste cererea  privind fondul public pentru initiativele care nu vor fi de succes si eficiente in ceea ce priveste atingerea scopurilor acestora.

Din punctul de vedere al BEUC , eforturile intreprinse pentru identificarea specificificului nevoilor consumatorului modern, ar trebui facute. Noile modele de afacere pentru sustenabilitatea organizatiilor consumatorului, ca apreciere este calea potrivita de urmat.

Au urmat comentarii si observatii ale altor membrii ECCG. In mod particular , o discutie privind diferite “modele de afacere” privind organizatiile consumatorului , acordand o atentie sporita asupra aspectele financiare a fost initiata.

Un grup de membrii s-au declarat in favoarea unei mai mari independente a organizatiilor consumatorilor de la finantarea publica. In viziunea lor, cheia imputernicirii este un ”model de afacere”. Potrivit membrilor LU o dependenta puternica la fondul public conduc aceste organizatii la transformarea intr-un fel de arme politice. De asemenea membra PL dupa ce au primit prezentarile facute au adaugat cateva comentarii privind problema financiara: organizatia ei a construit un “model de afacere”, ea a explicat mijloacele de emitere a certificatelor si de formare SME-urilor in legatura cu drepturile consumatorului de pilda, pentru a fi mai independent fata de Guvern. “Dependenta afacerilor”, din contra, nu ar trebui vazuta intr-o lumina proasta in opinia ei.

Membrul BG a aprobat interventia anterioara, accentuand faptul ca in Bulgaria si in alte tari est-europene pozitie larga in a intelege organizatiile non-profit , inclusiv a  consumatorului, a organizatiilor de caritate care presteaza servicii gratuite ;din contra o sursa financiara este esentiala pentru supravietuirea organizatiilor.

Membrul PT a fost de acord cu punctul de vedere conform caruia sustinerea organizatiilor consumatorului este afacerea model si adauga faptul ca ar trebui sa fie ceva deschis la regandire. El a explicat ca organizatia lui a consumatorului are o mare recunoastere din partea actionarilor si o mare parte din castiguri vin din partea membrilor. Mai departe isi exprima acordul total in ceea ce priveste separarea politicii de organziatiile consumatorului. De asemenea membra UK si-a manifestat mandria ca organizatia ei este complet independent.

ECCG-ul a recunoscut ca o puternica independent fata de finantarea publica este greu de obtinut si cere o regandire a  modului in care unele organizatii ale consumatorului lucreaza in zilele noastre.

Membrul HU faptul ca indiferent ca un “plan de afacere” este calea cea mai potrivita de urmat si a fost implementat in tara, sa gasesti investitii este adeseori critic. Membrul SI a adaugat ca pentru a fi imputernicite si independente fata de finantarea publica, organizatiilor consumatorului ar trebui sa-si defineasca precis afacerea si sa e angajeze pe ei insisi intr-o process de reflectie profunda asupra motivelor pentru care ei exita; o focusare asupra scopurilor reale si a abordarii positive care ar trebui mentinuta.

In ciuda faptului ca a fost de acord cu afirmatiile facute in legatura cu independent fata de banii publici, membrul SE a semnalat faptul ca ambele metode pot co-exista cu succes daca sunt correct manageriate.

Un grup de membri , pe de alta parte, nu au fost complet de acord cu idea de model de plan de afacere si au subliniat,contrar, nevoia constanta de suport financiar din partea autoritatilor pentru organizatiile consumatorului. Acesti membri au accentuat in particular consumatorii nu vor trebui niciodata sa plateasca pentru ca drepturile lor legitime sa fie impuse.Membrul CY si-a exprimat punctul de vedere si a incurajat Comisia sa promoveze o reala “Uniune Europeana a Consumatorilor”.

De asemenea membrul LV si-a expus partial punctul de vedere . In cuiuda anumitor probleme legate de ea, finantarea publica este inca necesara. A fost subliniat faptul ca orice posibila discutie referitoare la modele de afacere pot avansa doar daca Comisia garanteaza sprijin politic organizatiilor, datorita problemei neintelegerii rolului NGO in unele state membre.

Membrul DK a adus in atentie importanta finantarii publice prin prisma faptului ca permite oferirea serviciilor catre toti consumatorii. Organizatia DK-ului , de pilda, a dezvoltat un plan de afacere care se bazeaza de asemenea pe finantarea publica si asta nu opreste neutralitatea politica.

Majoritatea membrilor au fost de acord in privinta incercarii de a gasi noi modalitati de a satisface “noile nevoi” ale consumatorilor. BEUC a obervat faptul ca in noile state membre, de pilda, consumatorii nu sunt complet doritori sa plateasca pentru serviciile oferite de catre organizatiile consumatorului, acolo exista disponibilitate de a plati alte produse si servicii;din aceste motive noi solutii atractive care vor constitui “castig-castig”  pentru consumatori si organizatii ar trebui gasite. Membrul FR a fost de acord cu aceasta opinie si a subliniat faptul ca in zilele noastre , intr-o lume connectata, consumatorii ar trebui sa gaseasca informatia oriunde; ca si consecinta organizatiile consumatorului trebuie sa isi puna intrebari in legatura cu rolurile lor si sa incerce sa inteleaga noile nevoi ale consumatorilor in termenii serviciilor oferite de organizatiile consumatorului.

Membrul ES a punctat faptul ca tanara generatie este atrasa de problemele de mediu, pare ca problemele consumatorului nu mai sunt atat de atragatoare in general. Din punctul ei de vedere organizatiile consumatorului ar trebui sa se incerce o politica de marketing mai buna in cee ace le priveste.Importanta creativitatii in gasirea de noi solutii a fost subliniata. Membrul DE si membrul SK au evidentiat aspectele digitale care ar trebui considerate o parte cheie din modelele organizatiilor.

Ca o concluzie a acestei discutii, BEUC a clarificat fapul ca nu exista nici o “marime care sa ni se potriveasca tuturor”. In orice caz , a incurajat dezvoltarea modelelor de organizatii care sunt sustenabile, construite pentru oameni si planuite sa exist pe termen lung. Din contra, un model care face o organizatie sa fie dependenta de carisma unor anumiti oameni la anumite moment ar trebui evitata.

Legat de problema financiara, Comisia a recunoscut faptul ca finantarea publica este foarte importanta , dar asta nu ar trebui sa impiedice organizatiile in a aplica alte modele pentru imbunatatirea sustenabilitatii. In orice caz, a recunoscut faptul ca nu este nici un model gresit din moment ce fiecare tara este diferita. In timp ce in unele tari este o buna coordonare intre organizatiile consumatorului , in altele este o nevoie partial de a reinventa modele si Comisia este constienta de rolul de a facilita asta. Faptul ca organizatiile consumatorului pot adauga valoare sau pune probleme pe masa Guvernului sau autoritatilor publice este bineprimit.

S-a concluzionat faptul ca mediile diferite ale statelor membre necesita abordari diferite in dezvoltarea planurilor de afaceri ale organizatiilor. Pentru a avea o perspectiva in ansamblu a situatiei actuale in statele membre , Comisia va transmite un scurt chestionar organizatiilor pentru a lua la cunostinta situatia miscarii consumatorului in statele membre. Aceasta privire in ansamblu va ajuta la constituirea unor noi actiuni de monitorizare.Organizatiile membre vor fi consultate asupra intreabarilor proiectului pentru a fi incluse in chestionar pana la mijlocul lunii martie.

5. Rolul politicii consumatorului in UE 

Comisia a clarificat faptul ca Uniunea Europeana vrea sa aiba o politica a consumatorului puternica. Reprezentata de Directia Generala de Justitie si Directorul General Adjunct al Consumatorilor, Comisia a evidentiat faptul ca chiar daca exista anumite goluri in anumite politici, nimeni nu ar trebui sa ia reusitele obtinute pentru consumatori drept garantate. Aceasta interventie a fost urmata de inteventiile BEUC-ului si a membrului LU asupra importantei politicii consumatorului in UE:

a)      Politica consumatorului in UE ca o unealta de construire a unui pod peste golurile dintre UE si cetatenii ei

BEUC a inceput discutia afirmand ca exita un urias scepticism european: unul dintre   motive o reprezinta practica multor guverne nationale de a atribui actiuni nepopulare Bruxellului si actiuni pozitive propriului stat membru. Institutiile europene sunt percepute ca reprezentand o elita intelectuala; de aceea  rezultatele  pozitive ar trebui dezvaluite mult mai clar de acum inainte. Ea a subliniat nevoia de a contribui spre o imagine mai pozitiva a Europei.

In viziunea BEUC , oamenii iau drept garantate si par sa nu realizeze ca UE ete cel mai sigur loc pentru produse,regulamente chimice si garantii legale.

b)     Reusite & prospecte ale legii europene a consumatorului

Membrul LU a spus ca de-a lungul anilor legea europeana a consumatorului (de exemplu inversarea poverii dovezilor,legea intre intermediari, obligatiile legale privind siguranta produsului, s.a ) au adus fundamente puternice ale politicii consumatorului. Totusi, implementarea si sustinerea sunt inca slabe si ar trebui intarite. Organizatiile consumatorului au un rol de jucat in ajutarea Comisiei asupra a ceea ce trebuie facut. Asupra problemelor subsidiaritatii el a punctat ca asa cum parlamentele nationale pot oferi opinii motivate cand cred ca subdiaritatea nu este respectata, o asemenea procedura ar putea fi propusa pentru problemele consumatorului unde organizatiile consumatorului ar avea posibilitatea sa ridice un “cartonas galben”. In privinta implementarii nationale a propus ca tarile , incepand cu cele care au  traditii similar ar putea fi grupate si ar putea oferi cateva idei pentru armonizare.

Mai departe el aduce comentarii asupra rolului Curtii Europene de Justitie si a faptului   multi nu sunt constienti de existent ei, dar Curtea Europeana de Justitie este cel mai bun aparator al intereselor consumatorului interpretand legea referitoare la drepturile consumatorului.

In baza celor doua expuneri ale membriilor LU si BEUC ECCG au fost de acord ca in feluri diferite , la niveluri diferite ,structura UE, acquis-ul consumatorului si legislatie relevanta in cateva sectoare, au avut un rol important in imbunatatirea politicii nationale a consumatorului si a legislatiei.

Membrii au fost e acord de asemenea ca implementarea si impunerea a legii consumatorului in statele membre trebuie intarite. Membrii au accentuat implicarea constanta a organizatiilor nationale ale consumatorului in actiunile UE, in particular in verificarea implementarii directivelor la nivel national. Comisia a fost de acord cu luarea in considerare a organizarii de sedinte pentru dezbaterea acestui subiect, oricand se poate realiza in mod practic si de asemenea, ca si in trecut, organizarea unor discutii tematice asupra anumitor dosare.Membrii si Comisia au fost de acord sa se mentina informati unii pe ceilalti si sa mentina acele dosare cat mai bine actualizate posibil.

Comisia a evidentiat faptul ca in legea consumatorului este stipulata organizarea de ateliere cu statele membre si sa incerce sa promoveze atelierele cu cele mai bune practice. Comisia a subliniat faptul ca organizatiile consumatorului ar trebui sa fie primele care trag un semnal de alerta cand exista problem de implementare a lor in statele membre.

Pentru UK , miscarea spre armonizarea maxima a legii consumatorului UE este problematica atat in UK cat si in unele state membre, intrucat asta aduce toate statele membre la cel mai mic numitor comun.

Membru ES a aprobat faptul ca UE a adus multe rezultate pozitive pentru protectia consumatorului in statele membre,dar a insitat asupra faptului ca problema reala nu e legislatia si implementarea si aplicarea acesteia; in mod similar, membrul IE a recunoscut problemele implementarii la nivel national. 

Membra SI a punctat ca dupa ce procesul de extindere a fost complet, politica consumatorului UE si intarirea legislatiei in cele mai noi tari membre,nu au mai fost o prioritate. Ea a incurajat Comisia sa faca mai multe lucruri in legatura cu asta.

Membra AT a accentual faptul ca datorita atator traditii diferite in statele membre, scenariul Comisiei , considerand Europa  , SUA, merge in directia gresita.Ea a raportat exemplul de 2 ani garantie ca este privit pozitiv in unele tari, nu si in altele.

Membrul NL a punctat ca datorita legii UE , legea consumatorului in Olanda s-a imbunatatit, spunand ca cea mai simbolica reusita este schimbarea paradigmei in perceptia legii consumatorului de la legea privata la legea publica, cu organele de sustinere ale consumatorului.

In adaugare, membra DE a explicat ca ei au probleme uriase de implementare de asemenea; totusi, ea crede ca  criticarea UE nu ar trebui sa mearga prea departe. A punctat faptul ca drepturile pasagerilor si roamingul sunt doua exemple foarte vizibile ale completei armonizari si bunei politici europene si ca aceste initiative ar trebui mai bine comunicate cetatenilor in statele membre. Membrul PT a fost de acord cu membra DE asupra drepturilor pasagerilor si a romingului, dar a afirmat ca maxima armonizare in Portugalia nu ar avea efecte pozitive in ceea ce priveste politica consumatorului.

Membrul PT a explicat ca datorita Uniunii Europene aceasta tara a inceput sa aiba un sistem al  legii consumatorului: inainte de alianta cu UE , cuvantul “consumator” avea un inteles negative. Ei au subliniat ca politica consumatorului are nevoie de protective, in special acum din cauza problemelor economice si politice.

Membrii DK si LV au recunoscut efectul pozitiv al Uniunii Europene asupra protectiei consumatorului.

Comisia a adus in atentie ca o mai buna impunere este cea mai mare prioritate a Comiiei de asemenea.El a facut o comparative intre protectia consumatorului si protectia datelor: cea din urma este folosita pentru a crea un mediu de afacere prietenos, in timp ce prima este perceputa ca un obstacol in afacere. El a asigurat ECCG-ul ca mai multa implicare a consumatorilor si a organizatiilor consumatorului este unul din punctele pe care Comisia le saluta.

In incheiere, Comisia insista asupra rolului si importantei organizatiilor consumatorului ca grupuri de presiune in parlamentele nationale si nevoia de a face o cooperare mai buna cu ECCG in general.

Ambele, Comisia si membrii ECCG-ului au recunoscut faptul ca recladirea increderii consumatorilor in Uniune Europeana solicita UE propunerea unor schimbari care conteaza pentru consumatori in viata de zi cu zi, ca drepturile roamingul si pasagerului. Organizatiilor consumatorului le-ar face placere sa participe ca si actori, lucrand pentru o schimbare pozitiva.

Colaborarea dintre Comisie si organizatiile consumatorului va fi avansata mai departe de catre ambele parti in scenariul ECCG si intalnirile sale pentru a sustine acest scop ambitios.Comisia , bazandu-se pe discutiile din aceasta intalnire , va considera oportun continuarea demersurilor.

6. Remarci conclusive

Comisia va pune in circulatie un document ce listeaza dosare pe rol relevante ale consumatorului (incluzand totalitatea lucrurilor remediate) si situatia lor actuala.

Am fost de acord ca urmatoarea intalnire va avea loc pe 14 iunie 2017.

Știri

Fii alături de APC!

Fii alături de APC!

MONITORUL PRETURILOR

MONITORUL PRETURILOR

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark