Opriţi termoscanarea, NU avem cod de bare pe frunte!

"Ce e rău în robie nu e atâta robia, rău îi că dacă trece prea multă vreme omu se învață cu ea; cu robia, cu frica, cu supunerea, cu săru`mâna, să fie batjocorit şi să nu-i mai pese, se învaţă ca pasărea cea proastă cu colivia, care uită c-o şi ştiut zbura oarecândva, sau se teme să nu afle stăpânul că n-o uitat să zboare. Numai că amu cu voie de la împărat ori ba, am învăţat că se poate!” (replică a personajului Vasile Ursu Nicula zis Horea interpretat de Ovidiu Iuliu Moldovan, în filmul Horea, realizat în 1984, regizor Mircea Mureşan, Scenariu Titus Popovici, distribuţie Radu Beligan)

În România triajul epidemiologic la intrarea în magazine se face de către muncitori necalificaţi!

Somaţie publică împotriva tuturor entităţilor publice sau private care condiţionează furnizarea de servicii de măsurarea temperaturii  consumatorilor!

Asociaţia Pro Consumatori (APC), vocea consumatorilor în România, organizaţie de utilitate publică, cu o activitate neîntreruptă în domeniul protecţiei consumatorilor de peste 30 de ani, membră a Organizaţiei Europene a Consumatorilor, urmare a 234 de sesizări primite din partea consumatorilor în ultimele două zile referitoare la abuzul realizat de entităţi publice sau private cu privire la condiţionarea accesului la servicii publice sau private de măsurarea temperaturii corpului consumatorilor cu dispozitive neomologate de Autoritatea Naţională a Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale (ANMDM). Totodată, consumatorii reclamă faptul că măsurarea temperaturii corpului se face de către persoane fără pregătire medicală şi fără a respecta procedura medicală standard de măsurare a temperaturii corpului folosită în unităţile medicale. În situaţia în care membrii APC constată că se menţin aceste practici ilegale, care încalcă Constituţia României, legile subsecvente acesteia, precum şi  tratatele şi convenţiile referitoare la drepturile omului, aceştia şi miile de simpatizanţi  ai asociației vor boicota entităţile care le încalcă demnitatea şi-i tratează ca pe animale.

Din punct de vedere juridic și în corelație cu specificul activității APC, principalele probleme ridicate de noul cadrul legal instituit prin HG 394/18.05.2020 sunt legate de termoscanare și de purtarea măștii de protecție. Este esențial de observat că obligația de efectuare a triajului epidemiologic (constând în termoscanare), în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (3) din Anexa 3 la HG nr. 394/2020, a fost instituită în condițiile stabilite "prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne”. Mai mult, în conformitate cu Comunicatul de presă al Ministerului Sănătății, prin care se aduce la cunoștința publicului emiterea acestui ordin comun, se adaugă în mod nelegal la Legea 55/2020, prevede expres că triajul înseamnă exclusiv procedura de termoscanare. 

http://www.ms.ro/2020/05/20/obligativitatea-purtarii-mastii-de-protectie-a-triajului-epidemiologic-si-dezinfectarea-obligatorie-a-mainilor-pentru-prevenirea-contaminarii-cu-virusul-sars-cov-2-pe-durata-starii-de-alerta/ 

Astfel, conform acestui comunicat de presă, pe lângă termoscanare, triajul epidemiologic pare să includă și "observarea semnelor și simptomelor respiratorii, de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare general modificată", arătându-se că nu se va permite accesul dacă se constată prezența oricăreia dintre aceste simptome respiratorii. Așadar, sunt mult extinse capacitățile de "diagnosticare" ale personalului de pază al instituțiilor publice și agenților economici. Indiferent că este vorba de procurarea hranei, de exercitarea profesiei, de rezolvarea anumitor chestiuni admnistrative sau legale ce nu pot fi amânate, accesul oricărui cetățean în clădirile publice este condiționat de acceptarea unei proceduri medicale - măsurarea temperaturii, respectiv strănut, tuse sau stare generala modificată. Acest lucru echivalează cu transformarea în mod obligatoriu a întregii populații în pacienți, lucru ce constituie în sine o încălcare a libertăților și drepturilor cetățenești, calitatea de pacient fiind una pe care cetățeanul și-o asumă printr-o decizie personală în acest sens, determinată de starea individuală de sănătate. Impunerea calității de pacient ne aduce astfel în zona de incidență a cadrului legal specific - Legea 46/2003 a Drepturilor pacientului care stipulează clar condiționarea oricărui act medical de consimțământul liber exprimat al pacientului, definind pacientul ca "persoana sănătoasă sau bolnavă care utilizează serviciile de sănătate" (art. 1, alin. a). Or mersul la piață sau la primărie nu reprezintă o situație de utilizare a serviciilor de sănătate. Așadar, cetățeanul nu poate fi obligat să adopte postura de pacient, acceptând în mod obligatoriu un control medical. Mai departe, orice procedură medicală trebuie să fie făcută de personal medical calificat, ceea ce în mod evident nu este cazul, ducându-ne într-o zonă a absurdului, așa cum o face și stabilirea în mod aleatoriu a temperaturii considerate acceptabile la valoarea de 37,3 sau observarea de către personalul de pază a unei "stări generale modificate".

Deci lanțul contradicțiilor, absurdităților juridice și al încălcării drepturilor cetățenești ar putea fi rezumat astfel: Liberatea de mișcare, de acțiune, dreptul persoanelor de a acționa în interes personal, de a cumpăra și de a vinde, de a avea acces la bunuri, facilități de transport publice, justiție, asistență medicală etc. sunt condiționate de starea de sănătate a persoanei. Cetățeanul este declarat apt sau inapt pe baza unui unic criteriu - temperatura corporală - stabilită prin lege la o valoare maximală fixă - 37,3, fără nicio bază medicală și măsurată de personal nespecializat, în condiții improprii și cu o aparatură nestandardizată. Mai mult, exercitarea tuturor acestor drepturi și libertăți cetățenești este condiționață și de purtarea măștii de protectie care să acopere nasul și gura. În ceea ce privește purtarea măștii, sub aspect legal avem de-a face cu o atingere gravă adusă persoanei, dar și cu un atentat la sănătatea acesteia. Prin obstrucționarea căilor respiratorii timp îndelungat, se reduce gradul de oxigenare al organismului, ceea ce poate avea urmări deosebit de grave asupra stării generale de sănătate. În plus, purtarea măștilor de protecție crește riscul infecțiilor bacteriene, după cum avertizează medicii care au luat poziție în acest sens. 

Prin impunerea acestor măsuri se încalcă mai multe acte normative interne și Convenții internaționale la care România este parte. 

Actele normative principale încălcate sunt:

Convenția Europeană a Drepturilor Omului:

- art. 3 care prevede că nimeni nu poate fi supus tratamentelor inumane sau degradante;

- art. 14 care prevede că exercitarea drepturilor și libertăților recunoscute prin convenția CEDO trebuie să fie asigurate fără nicio deosebire, indiferent de situația persoanei în cauză.

Constituția României care garantează:

- dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei și faptul că nimeni nu poate fi supus torturii și niciunui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant (Art. 22 alin. 1 si 2); 

- ocrotirea vieții intime, familiale și private (art. 26, alin, 1).

Convenția europeană pentru protecția drepturilor omului și a demnității ființei umane față de aplicațiile biologiei și medicinei, semnată la Oviedo la 4 aprilie 1997. Convenția de la Oviedo stipulează întâietatea ființei umane, faptul că "orice intervenție în domeniul sănătății nu se poate efectua decât după ce persoana vizată și-a dat consimțământul liber și în cunoștință de cauză." respectiv că "Orice persoană are dreptul la respectul vieţii sale private din punct de vedere al informațiilor referitoare la sănătatea sa."

Legea Drepturilor pacientului  46/2003 care definește termenii de pacient, procedura medicală, consimțământ. Conform art. 13 din Legea nr. 46/2003, orice pacient are dreptul să refuze ori să oprească o intervenție medicală/act medical și orice intervenție asupra corpului uman impune exprimarea consimțământului persoanei. O dispoziție restrictivă din partea unei autorități în această privinţă (imposibilitatea refuzului termoscanării) echivalează cu suprimarea acestui consimțământ și, astfel, o încălcare atât a Legii nr. 46/2003, cât și a art. 5 din Convenția de la Oviedo.

Codul civil al României

Art. 61 (1) Viața, sănătatea și integritatea fizică și psihică a oricărei persoane sunt garantate și ocrotite în mod egal de lege.
(2) Interesul și binele ființei umane trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei.

APC va folosi în perioada următoare orice cale de atac legală pentru a desfiinţa această practică cu consecinţe pe termen lung asupra stării de sănătate a consumatorilor. 

"Avand in vedere controversata dispozitie a "masurarii temperaturii" sau a "termoscanarii" cum a mai fost denumita, doresc sa fac anumite precizari, iar pentru aceasta m-am gandit sa pornesc de la definirea terminologiilor, pentru a intelege sensul si scopul acestui fapt dat prin lege, respectiv de masurare a temperaturii. Articolul 13 din LEGEA nr. 55 din 15 mai 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19  Publicata în MONITORUL OFICIAL nr. 396 din 15 mai 2020 "Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne se poate institui:  a)obligativitatea purtării măştii de protecţie în spaţiile publice închise, spaţiile comerciale, mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă;  b)obligativitatea organizării activităţii instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin măsurarea temperaturii." Facand o rapida cercetare si informare doar prin intermediul internetului, am aflat de pe cateva site-uri de specialitate medicala selectionate aleator, urmatoarele, cu privire la "masurarea temperaturii" : "Scopul măsurării temperaturii este de a monitoriza semnele de infecție, șoc sau răspuns terapeutic la medicamente sau proceduri medicale, iar evaluarea temperaturii corpului unui pacient este o procedură comună. Temperatura corpului poate fi un indicator major al stării de sănătate a unei persoane. O temperatură normală a corpului poate fi un semn potențial pozitiv că pacientul nu se confruntă cu un proces de boală și că celulele, țesuturile și organele corpului nu se află în suferință metabolică." La capitolul " Factori care influențează temperatura" , am aflat ca : "Temperatura corpului poate varia în funcție de individ.  Anumite lucruri pot influența temperatura corpului unei persoane, cum ar fi: sexul, vârsta și expunerea la mediu: -Femeile au, de obicei, o temperatură a corpului mai mare decât bărbații, în special în timpul ovulației; -Pacienții vârstnici pot avea o temperatură corporală mai scăzută; -Bebelușii pot avea o temperatură normală mai mare a corpului; -Expunerea mediului la frig sau căldură poate ridica sau scădea temperatura corpului unui pacient. -Alți factori comuni care pot influența temperatura corpului includ emoții, stres, depresie, tulburări metabolice, cancer (cum ar fi tumorile cerebrale), medicamente și proceduri medicale sau chirurgicale." Iar la capitolul Pregătirea "pacientului" , am aflat ca : "-Se solicită consimțământul -Se explica necesitatea procedurii -Asistenta medicală se spală pe mâini și se dezinfectează" Apoi la capitolul "De retinut!", am aflat ca : "Nu masurati temperatura imediat dupa: masa, plans, trezire, baie, mersul la toaleta, agitatie, expunere prelungita la soare..." Cu privire la sintagma „ termoscanare", am aflat urmatoarele : Cuvantul „termoscanare" este un cuvant compus din prefixul „termo"= element de compunere însemnând „căldură",care servește la formarea unor substantive și a unor adjective si tema „scanare" = a explora prin intermediul unui scaner. Scaner, din engleză de la scanner  este un aparat care scanează optic ( = sondează, explorează prin baleiaj, linie cu linie și punct cu punct) imagini analogice, texte tipărite sau chiar și obiecte reale, și produce ca rezultat o imagine digitală. Tot "scanere" sunt numite și aparatele de detecție a micromatricilor de ADN din domeniul cercetărilor biomedicale. Dupa ce am cules aceste informatii elementare si foarte utile, confruntand cu textul de lege si raportat la situatia sociala existenta – cea de alerta ca urmare a existentei COVID-19, am trecut la o analiza juridica rapida a situatiei in ansamblu. Prin dispozitia data in textul de lege, de a se lua temperatura tuturor persoanelor, fara deosebire, la intrarea in magazine, institutii etc.... se prezuma ca absolut toata populatia Romaniei a devenit pacient, raportat la scopul pentru care legiuitorul a dispus astfel, in conditii presupuse a fi de forta majora.... Pe scurt, obligativitatea masurarii temperaturii prin text de lege, transforma intreaga populatie a Romaniei in pacient, ca urmare a măsurilor pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Desi este o procedura comuna care poate fi efectuata nu numai de catre personalul medical specializat, masurarea temperaturii este totusi un act medical daca avem in vedere scopul pentru care se aplica – "de a monitoriza semnele de infecție, șoc sau răspuns terapeutic la medicamente sau proceduri medicale", in general, iar in cazul de fata in vederea luarii unor "măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19". Deci, oricum am suci problema si indiferent cine efectueaza procedura de masurare a temperaturii, ne aflam in situatia supunerii populatiei la aplicarea unui act medical, obligatoriu, pe de o parte, iar pe de alta parte la transformarea intregii populatii a Romaniei in pacient prezumat, tot obligatoriu, atata vreme cat aceasta este supusa la aplicarea unui act medical. Pana aici lucrurile sunt clare !!! INSA apare totusi CONTROVERSA dispozitiei generice de "masurare a temperaturii", ca urmare a ambiguitatii textului de lege care spune ca "Pe durata stării de alertă, prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi ministrului afacerilor interne se poate instituí...obligativitatea...", raportat la ceea ce inseamna practic acest act, atat in fapt, cat si in drept si coroborat cu efectele pe care le poate produce. Coroborand aceste aspecte si facand o analiza, am observat ca legiuitorul a creat un cerc vicios care a dat posibilitatea autoritatilor abilitate sa frizeze cu abuzul de drept in astfel de situatii, aplicand masuri fara discernamant, fara a tine cont de lucruri elementare in materia functionarii corpului uman, in primul rand. Pornind de la acest aspect extrem de important si esential in fond, "factorii care influenteaza temperatura corpului uman", constatam ca se declanseaza un intreg lant al slabiciunilor in materie de abuz din partea autoritatilor statului, cu puternice influente negative in ceea ce priveste insasi existenta drepturilor si libertatilor cetatenesti fundamentale, respectiv, se aduce atingere demnitatii si personalitatii fiecarui individ in parte. Faptul ca o persoana intr-un anumit moment al zilei, din varii motive poate avea o temperatura a corpului ceva mai ridicata fata de valoarea etalon stabilita, adica 37,3*C, ne-o spun chiar specialistii, indicandu-ne chiar cauzele care pot determina cresterea temperaturii, altele decat o boala contagioasa, asa cum am aratat mai sus. Ba mai mult, tot specialistii vin si ne spun situatiile in care nu se masoara temperatura, deoarece aceasta este absolut irelevanta spre exemplu dupa o portie de plans sau imediat dupa ce persoana a fost la toaleta... Tóate acestea fac ca dispozitia masurarii temperaturii in masa, la gramada, sa fie un act inútil, penibil chiar si fara nici o relevanta, unicul efect fiind acela al haosului si tulburarii create. Or in atari situatii, atat de variate, cum se poate efectua un triaj epidemiologic pertinent, in sensul legii, cine are competenta de selectie cu discernamant de specialitate ca urmare a identificarii cazurilor de temperatura ridicata la intrarea in institutiile publice, in pietele agro-alimentare, in market-uri, la coafor, etc..., in conditiile in care masurarea temperaturii este efectuata de agentii de paza si/sau persoane fara studii elementare de specialitate??? In plus, masurarea temperaturii fiind totusi un act asimilat ca fiind medical in contextul acesta, sunt incalcate protocoalele medicale stabilite prin legea speciala a pacientului, cu privire la consimtamantul liber exprimat si neviciiat. De ce spun aceasta, deoarece, sub egida luarii unor măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 , practic ne aflam intr-o dubla situatie juridica, de consimtamant prezumat din partea autoritatilor, cu privire la populatie, pe de o parte, iar pe de alta parte, de consimtamant acordat in conditii de violenta psiho-emotionala, ca viciu de consimtamant, adica consimtamant acordat din partea populatiei, de frica pericolului virusului si a interdictiei de a avea acces in magazine pentru procurare de hrana si cele necesare traiului decent sau de frica interdictiei accesului in institutii pentru rezolvarea problemelor personale si de munca.Practica a demonstrat, ca in lipsa unei prevederi legislative clare si explicite, persoane care din varii motive au inregistrat o temperatura de peste 37,3*C, efectiv nu au avut acces la hrana, deoarece le-a fost interzis accesul in magazin si au fost alungate, ca fiind nocive. Un alt aspect care tine tot de protocoalele medicale este igiena personalului care masoara temperatura si care la fiecare persoana pe care o masoara termic, indiferent de metoda aplicata pentru luarea temperaturii, este obligatoriu sa se spele pe maini si sa se dezinfecteze, chiar daca dispozitivul folosit este non-contact. Distanta la care aparatul non-contact de masurat temperatura corpului, este nevoie sa fie fata de acesta, fiind de max. 3-5 centimetri, in conditiile in care dispozitia legiuitorului este de a se pastra distanta sociala de 1,5 metri, iar aparatul de masurat temperatura este utilizat continuu, de la o persoana la alta si nedezinfectat. Art. 34 din Constituția României, spune ca "Statul este obligat să ia măsuri pentru asigurarea igienei și sănătății publice....", or statul, prin masurile luate pe de o parte, iar pe de alta parte prin pasivitate si ignoranta fata de igiena elementara pe care dintotdeauna ar fi trebuit sa o asigure, se afla in acest moment intr-o contradictie absoluta, ceea ce determina incalcarea dispozitiilor constitutionale. In concluzie, fie si numai pentru cele cateva argumente expuse sumar aici, desi acestea sunt mult mai ample si mai multe, modul in care sunt aplicate masurile de alerta de catre autoritatile statului, pot fi considerate abuzive si fara discernamant referitor la tóate situatiile concrete existente, ceea ce constituie un atac la demnitatea si integritatea fiecarui cetatean roman abuzat si/sau discriminat, aducandu-se astfel atingere la insasi existenta drepturilor si libertatilor cetatenesti fundamentale.                                                                           Avocat Marina-Ioana Alexandru

"Să li se ia temperatura cetățenilor la intrarea în marile magazine este o procedură degradantă și absolut inutilă.
Strigarea temperaturii unei persoane în public este o umilință, această procedură nu are legătură cu medicina, seamănă mai mult o procedură dintr-un un târg de animale. Este recunoscut faptul că 90% dintre cei care sunt infectați cu virusul Covid-19 nu prezintă acest simptom. Nici eu, nici alți membri ai familiei care am avut această boală, nu am avut febră. În plus, aparatele sunt decalibrate, multe dintre ele de calitate proastă. Nu intru într-o analiză juridică, a încălcării unor drepturi constituționale și ale pacientului, las experții să o facă. Mulți au arătat cum sunt încălcate drepturi elementare. Dacă sunt întrebați unde se mai practică termoscanarea în magazine, în ce țară europeană, guvernanții ridică din umeri. Suntem unici, din păcate. Această procedură nu are legătură cu profilaxia medicală, este inutilă, mai ales că temperatura ridicată poate avea multiple cauze conexe (temperatura exterioară, tenul, ovulația la femei șamd). Termoscanarea, perfect inutilă medical, este bună doar pentru obișnuirea cetățenilor cu controlul în exteriorul locuințelor și docilizarea maselor. E o zgardă pusă unor oameni, în profund dispreț pentru Libertate. Nu am ieșit în stradă pe 20 decembrie 1989, nu mi-am riscat viața, ca să accept astăzi o tiranie biopolitică pe baze pseudo științifice, care își are rădăcinile în teoriile naziste aplicate cu forța în lagăre. Să fim demni, să ne conservăm libertatea câștigată cu preț de sânge după aproape jumătate de secol de dictatură comunistă!" Iulian Capsali, publicist

Pentru mulți oameni sănătoși, temperatura de 37 grade C este una normală în momentul executării unui efort moderat, ca urcatul pe scări, alergatul după un autobuz, statul într-un mediu supraîncălzit (ca în mijloacele de transport pe timp de vară), stresul cotidian, starea de insolație, anumite dezechilibre hormonale, specifice menopauzei*, sau ciclului de ovulație la femei**, temperatura se ridică la peste 37 grade în momentul unor emoții (ca cele dinaintea examenelor – vedeți măsurile restrictive legate de regulamentul școlar), multe boli, fără legătură cu covid și necontagioase, se manifestă prin creșterea temperaturii corporale.

https://www.medlife.ro/glosar-medical/afectiuni-medicale/menopauza-cauze-simptome-tratament?fbclid=IwAR1ucWVg-pR7wE_2hk8HaV4O4FC2SLjI4Ua8iTzrlTmMu1gvZsY8oJI1KO4
** https://doc.ro/sanatate/febra-cand-ar-trebui-sa-ne-ingrijoreze?fbclid=IwAR0asgt46t-HGWrMtGQCmI07KA1A5Umu6riKcDUN5l8MB1Xao3uPC1u9Bqk

Astfel, situl de specialitate https://doc.ro/sanat…/febra-cand-ar-trebui-sa-ne-îngrijoreze enumeră o listă lungă de simptomatologii, manifestate prin febră: boli infecțioase, virale sau bacteriene (răceală, gripă, pneumonie); unele vaccinuri (antidifteric, antitetanos, antipnemococic); erupția dentară; unele boli autoimune și inflamatorii (inclusiv artrita reumatoidă și boala Crohn); prezența unor cheaguri de sânge; arsuri solare severe; insolația (cauzată de expunerea la temperaturi ridicate); intoxicație alimentară; diverse afecțiuni ale creierului; anumite tipuri de cancer; unele medicamente (antibioticele, antihipertensivele, anticonvulsivantele). Având în vedere toate acestea, vă rog insistent să reconsiderați această măsură a triajului epidemiologic, care este abuzivă, mai ales din punct de vedere psihologic, creând un disconfort în mediile în care va fi aplicată, care se va manifesta la nivelul organismului social. Deja se constată lipsa de motivație a unor lucrători de a activa în asemenea condiții. Având în vedere că există numeroase suspiciuni legate de folosirea termoscanerelor, consider că ar fi de dorit evitarea acestei proceduri, care, fiind un act medical, trebuie să se realizeze numai cu acordul persoanei în cauză și în condiții medicale bine determinate, și nu ca o procedură care ignoră libertatea persoanei, fiind, în aceste condiții, nereglementată legal. Având în vedere că măsurarea temperaturii, altfel decât cu termometrul (clasic sau electronic), este o procedură relativ nouă și necunoscută cetățeanului român, acesta are dreptul să fie informat în privința actului medical, așadar trebuie să i se pună la dispoziție, în mod public, schema de funcționare a acestor termoscannere (detaliată și comprehensivă). Similitudinea lor cu scannerele din comerț, folosite pentru inscripționarea sau citirea prețurilor și codurilor produselor comerciale, creează numeroase suspiciuni și este percepută ca un afront la demnitatea persoanei. Cetățenii trebuie să aibă dreptul la alternativă de a li se măsura temperatura, dacă aceasta se impune ca necesar, cu un termometru medical normal (clasic sau electronic), păstrându-se confidențialitatea rezultatului, în virtutea protecției datelor personale.” Elena Dulgheru, inginer Automatizări şi Calculatoare, critic de film, Dr. în Cinematografie și Media.

 “Din punctul meu de vedere, termoscanarea este o măsură ilegală și abuzivă şi nu are niciun rol de a preveni infectarea cu Covid 19, ci doar cu obișnuirea populației cu ideea că trebuie sa stea la rând ca să fie evaluată, monitorizată, controlată și în cele din urmă vaccinată cu forța, mai ales dacă mă raportez la tendinţele actuale ale societăţii în care trăim. În numai 2 luni, ne-am trezit dintr-o dată că trăim într-o dictatură în care omul de rând nu mai are prea multe drepturi, fiind parcă sufocat de atâtea restricţii şi de obligaţii. Iar dacă suntem supuşi presiunii de a fi termometrizaţi de fiecare dată când intrăm într-un spaţiu public închis la ordinul dictaturii medicale care s-a instaurat la putere de ceva timp încoace, atunci parcă începem să ne gândim că statul român ne priveşte întâi şi întâi ca pe nişte suspecţi, nicidecum ca şi cetăţeni egali în faţa legii. Comparând situaţia României cu a celorlaltor state din Europa de Vest care au avut mult mai multe cazuri de coronavirus decât ţara noastră, atunci sesizăm că numai în România se practică termoscanarea, iar acest lucru nu rezonează deloc cu fairplay-ul. Nu trebuie să omitem că medicii nu obişnuiesc să măsoare temperatura cu aceste aparate digitale, ci cu ajutorul termometrelor care au contact fizic cu corpul uman. Nu de altceva, dar termoscanarea care le indică 31 grade Celsius oamenilor din magazine în aceste zile nu are nicio legatură cu realitatea, ca atare acurateţea acestor aparate lasă mult de dorit. Astfel, valorile înregistrate de termoscanare în magazine sunt doar orientative, dar nu au nicio relevanţă din punct de vedere medical.
În plus, la o temperatură mai mare de 37.3 grade Celsius nu înseamnă automat că persoana respectivă este infectată cu Covid 19, iar pacienţii asimptomatici nu fac febra. De aceea, termoscanarea este o măsură abuzivă din partea comercianților şi instituţiilor care încalcă principiul non-discriminării și al informării pacientului, protecția datelor cu caracter personal și drepturile consumatorilor, distanţarea socială, ca atare ne vedem obligaţi să le facem reclamaţii tuturor operatorilor economici care ne măsoară temperatura fără a avea acordul nostru. Și companiile care practică această termoscanare în rândul angajaților fără a le cere acordul în prealabil încalcă documentația GDPR, fiind pasibile de o amendă usturătoare care poate ajunge până la 4% din cifra de afaceri. Nu suntem oameni fără drepturi, ca atare ne revine datoria să contestăm aceste abuzuri la care suntem supuși, dar și să boicotăm public toate magazinele care ne termoscanează cu forța. Şi dacă sunt mulți oameni care vor evita să mai intre în aceste magazine, atunci e clar ca vor fi loviţi acolo unde îi doare mai tare, adică în vânzări. Avem niște drepturi, ca atare ne revine datoria morală de a ne apăra împotriva acestor abuzuri, așa că îi invit pe românii liberi care NU doresc să trăiască într-o lume "anormală" să boicoteze magazinele care îi termoscanează fără a avea acordul lor. Iar ulterior, ei au dreptul să sesizeze aceste abuzuri ale magazinelor către asociaţiile care luptă pentru drepturile consumatorilor (ex Asociaţia Pro Consumatori), Avocatul Poporului, Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, iar în final puteţi să solicitați instanțelor de judecată să oblige comercianții care vă impiedică să intraţi în magazine fără a fi scanaţi la intrare să repare daunele apărute. Dar cred că boicotul pe termen lung al acestor magazine care încalcă Legea este și cea mai eficientă armă. Nu doresc să trăiesc într-o societate nebună în care teroarea, panica și isteria să reprezinte pilonul fundamental al instaurării unei dictaturi fasciste, așa că voi evita toate magazinele care nu mă respectă şi care încalcă dreptul persoanei la respectarea vieţii private. În aceste condiţii, mă simt discriminat pe considerente de temperatură corporală, termoscanarea fiind un tratament degradant care încalcă şi Constituţia României. Art. 26 din Constituţia României specifică negru pe alb că autorităţile publice respectă şi ocrotesc viaţa intimă, familială şi privată, iar persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile altora, ordinea publică sau bunele moravuri. Iar dacă nu mai am dreptul de a intra în niciun magazin, bancă, laborator, farmacie, piaţă, instituţie publică decât în situaţia în care ar trebui să mă supun unei examinări medicale, efectuată de un paznic care nu are nicio calificare profesională pentru a-mi măsura temperatura, înseamnă că sunt supus unui tratament degradant.  Mai mult decât atât, dacă luăm în calcul şi situaţia în care un medic ar trebui să fie întâmpinat la intrarea magazinului cu scanerul în frunte de către paznicul care ţine ţigareta într-o mână, urmând a duce cealaltă mână la capul cadrului medical, atunci vom constata că este şi mai umilitoare această ipostază. Sunt şi situații în care o persoană sănătoasă are o temperatură mai ridicată de 37,3 grade Celsius (ex. femeile aflate în perioada ovulaţiei, activităţile fizice intense), iar stabilirea temperaturii neînsoțită de un consult medical în vederea clarificării diagnosticului NU reprezintă o condiție de îngrădire a drepturilor și libertăților unui cumpărător, de aceea nu putem fi obligaţi să fim termoscanaţi, acesta fiind şi motivul pentru care îmi revine dreptul de a avea termometrul personal în buzunar de fiecare dată când o persoană străină mă întâmpină cu termoscanerul la frunte. Personal, cred că în anul 2020 omul de rând ar trebui tratat de statul român cu mai mult respect, întrucât trăim într-o societate democratică, nu în dictatură, iar politicienii nu trebuie să uite că ar trebui să servească întâi interesele cetăţenilor săi, fiindcă ei sunt aleşi de noi.
De aceea, consider că termoscanarea oamenilor aşezaţi în rând gata să primească binecuvantarea stăpânului reprezintă în esenţă o practică degradantă care nu are ce căuta într-un stat democratic, ca atare trebuie înlăturată cât mai repede din peisajul autohton.” Dumitru Bălan, nutriţionist

„Suntem OAMENI sau mărfuri? Cum ar putea accepta să fie scanată (termoscanată) o persoană care ştie că este OM şi nu marfă? Ne sunt încălcate, pas cu pas, drepturile şi libertăţile în numele "grijii" unora faţă de sănătatea noastră, pas cu pas se încearcă să se impună o dictatură politico-medicală!  Ce persoană raţională şi onestă mai crede în "grija" unora în condiţiile în care în România nu a fost construit în 30 de ani nici măcar un singur spital judeţean, iar în fiecare an s-a murit şi se moare pe capete din cauza infecţiilor nosocomiale contractate tocmai în spitale?  Unde a fost "grija" unora când în România au murit cu zile în spitale, an după an, zeci de mii de OAMENI tocmai din cauza infecţiilor nosocomiale? Unde a fost "grija" lor atunci? Sau "grija" lor se activează doar atunci când vine ordin de "sus"? Din ce în ce mai multe cadre medicale atrag atenţia, în mod public sau în privat, asupra inutilităţii  măsurării temperaturii corpului (tot aşa cum atrag atenţia asupra nocivităţii purtării măştii ore în şir, zi de zi) deoarece există o mulţime de motive medicale sau fiziologice pentru care temperatura corpului unui OM poate fi mai mare fără a avea nicio legătură cu actualul coronavirus. De ce sunt ignorate toate opiniile lor medicale argumentate? Încă de la debutul problemelor generate de actualul coronavirus populaţia României este supusă, zi de zi, unui proces de inducere a panicii şi a psihozei prin intermediul majorităţii mass-mediei. S-a ajuns la un grad de saturaţie a populaţiei şi de respingere instinctivă a tuturor ştirilor "apocaliptice" care sunt deversate zi de zi peste noi.  În acest context (termo)scanarea are cumva rolul de a perpetua starea de panică şi de psihoză în rândul populaţiei din România, de a ţine permanent populaţia sub presiunea ameninţării cu "infectarea" cu un coronavirus care, în peste 80% dintre cazuri, trece asemenea unei simple răceli? Impunerea cu forţa a (termo)scanarii OAMENILOR (asemenea impunerii cu forţa a purtării în spatiile închise publice a unei măşti care nu are cum să protejeze pe cineva de un virus nanometric) reprezintă sau nu reprezintă nişte măsuri aberante şi periculoase pentru firava democraţie în care am trăit în ultimii 30 de ani? Ce OM raţional şi onest îşi doreşte revenirea la dictatură, mai ales că acum dictatura ar fi una de tip politico-medicală?  Să nu uităm zicala care se pare că se adevereşte, din păcate, în prezent : "lasă o ţară pe mâna celor care decid în domeniul medical şi atunci acea ţară va fi transformată într-un imens spital". Ce viitor vă doriţi pentru copiii şi nepoţii dvs? Vă doriţi ca ei să trăiască într-o ţară în care ar fi permanent amenintaţi cu riscul "infectării" cu un virus sau cu altul? Vă doriţi ca ei să trăiască într-o ţară în care ar fi trataţi asemenea unor mărfuri în loc să fie trataţi ca OAMENI? Vă doriţi ca ei să fie obligati să se supună la diverse proceduri medicale, pentru "binele" lor, în numele "grijii" unora faţă de sănătatea lor? Pe scurt, vă doriţi ca toţi cei dragi dvs din prezent şi din viitor să trăiască într-o lume NORMALĂ sau să trăiască într-o lume distopică în care o dictatură politico-medicală i-ar trata ca pe nişte mărfuri lipsite de drepturi şi de libertăţi? Decizia vă aparţine, iar decizia dvs este strâns legată de acţiunile LEGALE pe care le derulaţi sau nu pentru apărarea NORMALITĂŢII şi împotriva celor care încearcă să impună o dictatură pe motive medicale. Dumnezeu să ne ajute!" Stoian George-Daniel, membru în Consiliul director al Asociaţiei Pro Decizii Informate

„Dacă vorbim de o pandemie adevarată, termoscanarea nu are nimic relevant de dovedit. Dar când vine vorba despre o pandemie scoasă din pălăria scamatorului, termoscanarea ca şi masca, sunt acceptul supunerii totale în faţa celor la putere. Dacă temperatura corpului te poate face vinovat de orice guvernul doreşte, atunci libertatea noastră este doar o chestie de noroc! Acum tot acest scenariu de groază se derulează foarte rapid şi în foarte scurt timp această scanare va fi tot mai complexă, odată acceptată, o să fim scanaţi oriunde, oricând, pentru orice!” Virgil Virgilsen, inginer tehnolog.

 Asistăm în ultima perioadă de timp la o formă de mimetism social periculos pentru societatea în care trăim. Unii operatori economici, dar şi o parte dintre instituţiile statului supun cetăţenii acestei ţări la un act medical realizat de persoane fără pregătire medicală, folosind dispozitive neomologate de ANMDM care dau erori de măsurare foarte mari, de până la 3 grade Celsius. În percepţia colectivă, măsurarea temperaturii corpului este asociată cu profesia de medic, deoarece temperatura corpului este un parametru important al stării de sănătate. Constat cu amărăciune că aproape întreg corpul medical din România este inert la această măsură administrativă, fără a avea în vedere faptul că menţinerea acestei măsuri va crea prejudicii de imagine profesiei de medic. Cum se simt medicii când un muncitor necalificat îndreaptă un “pistol” spre fruntea lor pentru a le măsura temperatura? Lipsa lor de reacţie spune foarte mult despre importanţa acordată profesiei lor!Conf. univ. dr. Costel Stanciu, preşedinte APC.

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark