Proiectul BRIGHT a fost lansat!

PRIMA ÎNTÂLNIRE A PARTICIPANŢILOR LA PROIECTUL BRIGHT

Dr. Ec. Emil Bojin

În data de 13 noiembrie 2020 a avut loc prima întâlnire a participanţilor la consorţiul care realizează proiectul BRIGHT, cu finanţare europeană, consorţiu din care face parte şi Asociaţia Pro Consumatori. Întâlnirea a avut loc on line, folosindu-se aplicaţia Microsoft Teams. Acest proiect se desfăşoară în cadrul programului HORIZON 2020, de cercetare şi inovare.

Titlul proiectului în limba engleză este:

Boosting DR through increased communIty-level consumer engaGement by combining Data-driven and blockcHain technology Tools with social science approaches and multi-value service design”, din literele roşii rezultând acronimul BRIGHT (strălucitor). Acest titlu s-ar traduce astfel: „Promovarea răspunsului la cerere ("demand response") printr-o mai bună  implicare a consumatorilor la nivel de comunitate, prin combinarea instrumentelor tehnologiilor bazate pe date („Data driven”) şi Blockchain, în contextul ştiinţelor sociale şi al proiectării serviciilor multi-valoare.”.

Noţiunea de DR (demand response – răspunsul la cerere) este crucială în acest proiect şi trebuie înţeleasă ca o modificare a comportamentului consumatorilor de energie pentru ca cererea de energie să se adapteze mai bine cu oferta furnizorilor.

În descrierea proiectului afişată pe site-ul UE  
https://cordis.europa.eu/project/id/957816,

se arată: electrificarea în creştere a sistemelor de încălzire şi de transport, însoţită de tot mai mari surse de energie regenerabilă, oferă noi oportunităţi pentru îmbunătăţirea răspunsului la cerere. Dar acest potenţial a fost exploatat până acum în măsură foarte redusă, mai ales la nivelul consumatorului final, din diverse motive, ca: o tehnologie incipientă sau reglementări neclare, motive care îi împiedică pe consumatorii finali să beneficieze de avantajele posibile. De aceste probleme se vor ocupa cercetătorii din proiectul BRIGHT. Se va folosi experienţa ştiinţelor sociale pentru analiza comportamentului şi motivării consumatorilor, se vor folosi modele digitale pentru a se prognoza reacţiile consumatorilor şi interacţiunile din cadrul comunităţilor de consumatori de energie, se vor defini algoritmi pentru mai buna gestionare a acestor probleme. Instrumentele propuse vor fi aplicate în patru zone pilot.

Consorţiul este format din următoarele entităţi:

 1.        Engineering - Ingegneria Informatica SPA (ENG), Coordonator , Italia

 2.        Universitatea Tehnică Cluj-Napoca (TUC), România

 3.        Interuniversitair Micro-Electronica Centrum (IMEC), Belgia

 4.        Comsensus, Komunikacije In Senzorika, Doo (COM), Slovenia

 5.        Sonce Energija D. O. O. (SONCE), Slovenia

 6.        Iskraemeco, Merjenje In Upravljanjeenergije D.D.( ISKRA), Slovenia

 7.        Emotion SRL (EMOT), Italia

 8.        Nederlandse Organisatie Voor Toegepast Natuurwetenschappelijk Onderzoek TNO (TNO), Olanda

 1.        Centrica Business Solutions Belgium (CEN), Belgia

 2.        ASM Terni SPA (ASM), Italia

 3.        DUCOOP (DuCoop), Belgia

 4.        Cyberethics Lab SRLS (CEL), Italia

 5.        Domx Idiotiki Kefalaiouchiki Etaireia (DOMX), Grecia

 6.        Asociaţia Pro Consumatori (APC), România

 7.        Watt And Volt Anonimi Etairia Ekmetalleysis (WVT), Grecia

 8.        Enallaktikon Morfon Energeias SunContract OÜ (SUN), Estonia

După cum se constată, numai APC este o entitate care nu se include în categoria „cercetare şi inovare”, rolul său fiind de diseminare a rezultatelor obţinute de cercetători.

Din descrierea proiectului rezultă următorii indicatori care se referă la beneficiile BRIGHT pentru consumatori:

- venituri din participarea la programele DR de 20-50 €/kW/an

- economii de energie de 10-20% pe an

- economii de cheltuieli prin participarea în diferite pieţe energetice, de 20-100 €/an

- venituri obţinute prin evitarea modernizării şi a costurilor de aplicare, de 15-20% (network upgrade an reinforcement costs – trebuie verificată traducerea mea)

- beneficii privind siguranţa furnizării datorită faptului că DR reduce posibilitatea şi impactul sistării furnizării de energie.

În calitate de membră a BEUC, APC este chemată să prezinte şi să disemineze acţiunile şi activităţile sale către ceilalţi membri. Astfel, pentru a augmenta conştientizarea proiectului BRIGHT în cadrul celorlalte organizaţii naţionale, APC va folosi următoarele canale:

 1. Adunările anuale şi trimestriale ale BEUC.

 2. Atelierele de lucru organizate de BEUC pe subiecte privind energia, cum este piaţa energetică sau drepturile consumatorilor de energie.

 3. Site-ul HUB, pagina specială de internet dedicată membrielor BEUC. Una dintre secţiunile sale, denumită Noutăţi de la Membri, permite organizaţiilor de consumatori din Europa să răspândească informaţiile referitoare la activităţile lor.

 4. APC va folosi contactele bilaterale cu celelalte organizaţii de consumatori sau asociaţii din Europa, cu scopul de a le trimite informaţii despre proiectul BRIGHT.

 5. Se vor folosi social media precum Twitter şi LinkedIn, dar şi instrumente tradiţionale precum ateliere de lucru, comunicări ştiinţifice, foi volante, afişe, etc.

În cadrul întâlnirii de start (kick-off meeting) s-a arătat că rolul APC este esenţial, ea garantând legătura cu consumatorii. Marea provocare a proiectului este să implice consumatorii şi comunităţile locale să joace un rol activ în mai buna gestionare a energiei electrice furnizate din surse alternative, precum panourile fotovoltaice şi turbinele eoliene.

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark