Raportul anual RAPEX 2009 arată eficiența cooperării UE în domeniul produselor periculoase

Numărul produselor de consum periculoase notificate prin Sistemul de alertă rapidă pentru produse nealimentare periculoase al UE („RAPEX”) a crescut cu 7% în 2009 față de 2008, arată astăzi raportul RAPEX 2009 al Comisiei. Această evoluție, de la 1866 de notificări în 2008 la 1993 de notificări anul trecut, arată că în 2009 capacitatea RAPEX a cunoscut o creștere suplimentară, datorită unei monitorizări mai eficiente a pieței de către statele membre. De asemenea, întreprinderile europene își asumă responsabilitățile în domeniul siguranței produselor de consum cu o mai mare seriozitate și își retrag mai rapid de pe piață produsele nesigure. Se constată și că ele încep să folosească cu mai multă regularitate sistemul de alertă rapidă pentru întreprinderi („Aplicația pentru întreprinderi”). Jucăriile, îmbrăcămintea și autovehiculele au fost produsele cel mai frecvent notificate în 2009. În plus, astăzi au fost prezentate și rezultatele unui studiu de monitorizare a pieței, la care au participat 13 țări, și care a verificat siguranța jucăriilor. Conform acestor rezultate, 20% dintre jucării nu respectau cerințele de siguranță relevante.

John Dalli, comisarul responsabil pentru politica în materie de sănătate și consumatori, a declarat: „Acest raport reprezintă controlul nostru anual al situației în domeniul siguranței produselor de pe piața UE, destinate cetățenilor din UE. Siguranța are o importanță deosebită pentru fiecare stat membru, iar în ultimii șase ani RAPEX a devenit un exemplu al eficienței cooperării UE în acest domeniu.”

Numărul de produse periculoase notificate continuă să crească
Numărul total de notificări transmise prin intermediul sistemului RAPEX a crescut treptat din 2004 (când directiva privind siguranța generală a produselor a fost transpusă în legislația națională a statelor membre). În acest al șaselea an de existență a sistemului, numărul de notificări a crescut de peste patru ori, de la 468 (în 2004) la 1993 (în 2009). În 2009, numărul de notificări a crescut cu 7% în comparație cu 2008.

Creșterea numărului de notificări RAPEX și consolidarea capacității sistemului constituie rezultatul următorilor factori:

  • o aplicare mai eficientă a cerințelor privind siguranța produselor de către autoritățile naționale;
  • o utilizare mai eficientă a resurselor;
  • o mai bună cunoaștere a propriilor obligații de către întreprinderi;
  • consolidarea cooperării cu țări terțe;
  • activități de creare a unor rețele și de formare profesională, desfășurate în statele membre și coordonate de Comisia Europeană.

În ceea ce privește țările de origine, numărul de notificări privind produse din China trimise prin RAPEX a arătat o creștere lentă (de 1%, de la 59% în 2008 la 60% în 2009). A existat o scădere a numărului de notificări care nu conțineau informații în legătură cu țara de origine a produsului notificat.

Toate țările contribuie la sistemul RAPEX
Toate țările UE au participat la sistemul RAPEX prin detectarea și notificarea de noi produse periculoase și prin asigurarea unor acțiuni de monitorizare adecvate în urma informațiilor primite. Jumătate dintre țări și-au intensificat ulterior activitățile în cadrul sistemului și au notificat mai multe produse periculoase decât în 2008. Țările care au trimis cele mai multe notificări au fost Spania (220 notificări), Germania (187 de notificări), Grecia (154 de notificări), Bulgaria (122 de notificări) și Ungaria (119 notificări). Notificările trimise de aceste țări reprezintă 47% din toate notificările cu privire la produse care prezintă un risc major transmise prin intermediul sistemului.

Jucăriile, îmbrăcămintea, textilele și autovehiculele sunt primele pe listă
Jucăriile (472 de notificări), îmbrăcămintea și textilele (395 de notificări) și autovehiculele (146 de notificări) au reprezentat 60% din toate notificările din anul 2009 referitoare la produse care prezintă un risc major. Aparatele electrice (138 de notificări) au devenit cea de-a patra categorie de produse cel mai frecvent notificate.

Rezultatele studiului de monitorizare a pieței UE privind siguranța jucăriilor
În 2009, autoritățile responsabile cu monitorizarea pieței din 13  țări au realizat o verificare specifică a siguranței jucăriilor. Au fost inspectate peste 14 000 de jucării, pentru a verifica respectarea legislației relevante privind siguranța. Inspecțiile au avut loc în special la sediile importatorilor și ale vânzătorilor cu amănuntul, autoritățile vamale verificând 160 de transporturi de jucării importate.

Dintre jucăriile inspectate, 803 de eșantioane au fost trimise la un laborator, în vederea efectuării de teste privind aspecte legate de siguranța mecanică (576 de eșantioane) și conținutul de metale grele (227 de eșantioane). 200 de eșantioane nu au trecut testele mecanice, în timp ce doar 17 eșantioane nu respectau cerințele privind metalele grele. Aceste rezultate au determinat un mare număr de notificări RAPEX și de acțiuni corective întreprinse de autoritățile naționale împotriva jucăriilor nesigure identificate.

Principalul obiectiv al proiectului (coordonat de PROSAFE, rețeaua UE a autorităților de supraveghere ) era reducerea cantității de jucării nesigure de pe piața UE. De asemenea, acest proiect a permis statelor membre să câștige experiență în ceea ce privește colaborarea în vederea îmbunătățirii supravegherii și a aplicării legislației privind normele de siguranță. Autoritățile naționale își vor intensifica eforturile pentru a asigura conformitatea cu cerințele de siguranță relevante și pentru a informa și educa operatorii economici și consumatorii.
 
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați:
MEMO/10/129
MEMO/10/130
Și http://ec.europa.eu/consumers/safety/news/index_en.htm

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark