Ședința ECCG din 18 octombrie 2016

Procesul-verbal al reuniunii

18 octombrie 2016

Condus de dna Veronica Manfredi, șef de unitate, de consum și drept de marketing.

Președintele a prezentat pe dl Renatas Mazeika, șef de unitate, politica privind protecția consumatorilor.

Președintele a prezentat pe scurt rezultatele celor trei ateliere organizate în ziua precedentă, în cadrul Summit-ului de consum. Într-un tur de masă, membrii GCEC si-au spus opiniile  cu privire la prioritățile de adaptare Vizând / Verificand adaptarea la UE a consumarorilor si a dreptului de marketing.

Membrul BG a fost de acord cu faptul ca  legislația privind protecția consumatorilor ar trebui să fie schimbata, dar, de asemenea, recunoscut faptul că instituirea unui nou Cod de consum european poate fi dificil. Membrul bulgar, de asemenea a recunoscut faptul că pentru  Bulgaria ar putea fi dificil să se aplice Directiva privind practicile comerciale neloiale (UCPD) și înșelătoare , și comparativa reclamă Directiva (MCAD), la noi forme de publicitate.

Membrul DK a explicat că țara sa a fost puternic digitalizată și, prin urmare , consumatorii ar trebui să aibă aceleași drepturi online și offline. Consumatorii danezi sunt, de asemenea, îngrijoratI de faptul că materialele cu drepturi de autor-nu sunt acoperite de propunerea de blocare- geo a Comisiei. Acest lucru ar reduce în mod semnificativ domeniul de aplicare. Membrul a fost sceptic al unei abordări complete de armonizare, deoarece aceasta poate aduce dezavantaje pentru consumatori în ceea ce privește durata perioadei de garanție legală. De asemenea, el a recunoscut că lipsa resurselor în organizațiile de consumatori îi împiedică să joace un rol activ în punerea în aplicare. Având în vedere încălcarea evidentă a dreptului de consum în scandalul emisiilor, ar trebui să fie o abordare centralizată a executării. Membrul danez a pus la îndoială, de asemenea, valoarea adăugată a unui Cod de consum european, subliniind că acest lucru ar necesita explicații suplimentare din partea Comisiei cu privire la ceea ce înseamnă acest lucru. Nivelul actual de protecție nu ar trebui să fie diminuat.

Membrul DE a explicat ca   acțiunile  în încetare  a legii germane , permit  atât organizațiilor de consum cat si  concurenților  să aducă cazuri în instanță, ceea ce  este deosebit de valoros pentru a lupta importiva  comercianților  necinstiți.   Ideea unui cod de consum european ar depinde  in primul rand de conținutul său, în timp ce formatul și denumirea sa poarta un rol secundar. Cerințele privind informațiile sunt o problemă-cheie: „ce informații“ și „când să le furnizeze“ sunt întrebări cheie care trebuie privite amanuntit ,cercetate. . Pe economia de colaborare, este nevoie de mai multă claritate cine este un comerciant, astfel încât consumatorii sa constientizeze acest lucru. .Pe UCPD, ceea ce funcționează va trebui să fie păstrat. Membrul a declarat că nu a fost rolul organizațiilor de consumatori să aprobe termeni și condiții

Membrul IE a fost sceptic față de o armonizare deplină, având în vedere caracteristicile specifice ale legii irlandeze, care pot fi mai favorabile pentru consumatori (de exemplu, taxa – de a da înapoi  cu  cardul de  de credit al companiei ). Luând un ordin este extrem de scump în Irlanda și, prin urmare, nu se poate întâmpla pentru organizațiile de consumatori. Accesul liber la justiție pentru ONG-urile care reprezintă interesele colective ar trebui să fie explorate. Acțiunile colective ar contribui, de asemenea, și să dea vizibilitate organizațiilor de consumatori. O listă gri de probleme ar contribui la punerea în aplicare în instanță. Privind cerințele de informare, există într-adevăr o cantitate mare de informații, dar ar trebui depuse eforturi pentru a avea informații simpliste, non-juridice utilizate pentru a ajuta consumatorii. Ar trebui făcute , de asemenea eforturi pentru a se asigura că consumatorii nu pot renunta la  dreptul lor de : fotografie , date  de contact, date etc., fără să-și dea seama.

Membrul EL a subliniat necesitatea de a spori eficiența procedurii  acțiunilor  în încetare și să se asigure că instrumentele disponibile pot fi utilizate de către o mai bună finanțare a organizațiilor de consumatori. Cu toate acestea, accesul liber la justiție și simplificarea procedurilor ar ajuta foarte mult. Punerea în aplicare rămâne problema-cheie astfel încât îmbunătățirea normelor existente ar fi doar un „frumos-sa-aiba“ în acest stadiu.

Membrul ES a fost de acord că aplicarea ineficientă din cauza finanțării insuficiente rămâne problema-cheie. Procedura spaniolă pentru creanțele colective stabilește că organizațiile de consumatori trebuie să suporte costurile legate de cazul în care pierd. Cu privire termeni și condiții, au fost făcute acorduri între organizațiile de consumatori spaniole și societățile de asigurare să verifice și să aprobe termenii și condițiile lor, dar acest lucru a fost supravegheat de către Minister și a fost remunerat. Cu toate acestea, extinderea acestea la o scara mai mare nu ar fi pentru organizațiile de consumatori, dar mai mult pentru ministere. Există, de asemenea, o problemă în Spania, în ceea ce privește aplicarea dreptului consumatorilor la servicii bancare. Membrul a anunțat ca va furniza informații suplimentare cu privire la acest lucru în scris.

Membrul FR a subliniat nivelul drepturilor din acquis-ul consumatorilor nu ar trebui să fie redus .Mai degrabă, drepturile existente ar trebui să fie puse în practică și modernizate în lumina digitalizării. Ar fi util să aibă mai multă flexibilitate în UCPD și CRD în ceea ce privește armonizarea deplină a acestora. Întreprinderile au un rol în aplicarea privată (de exemplu, platforme pot prezenta informații în mod diferit): ar trebui să existe o ordine în informațiile care trebuie prezentate consumatorilor (de exemplu, prezentarea standardizată a informațiilor).

Membrul a salutat ideea unui cod de consum european, dar conținutul și nivelul de armonizare  sunt aspecte cruciale pentru a fi luate în considerare. Un cod de UE, de asemenea, nu s-ar corela  cu modul în care directivele au fost transpuse. Atunci când modernizarea acquis-ului de consum, ar trebui să se  evite să lucreze în silozuri: există o mulțime de cerințe de informare în multe sectoare. Organizațiile de consumatori ar putea verifica clauzele contractuale abuzive, dar nu și pentru fiecare sector. S-ar putea gândi, de asemenea, de la nivelul clauzelor contractuale ale UE sectoriale neloiale, de ex în sectorul transporturilor.

Membrul HR pus în evidență probleme de consum cu credite în valută. El invocat, de asemenea, costurile suportate de către organizație a consumatorilor atunci când un caz este pierdut, care ar putea descuraja organizațiile de consumatori să ia măsuri. Simplificarea acquis-ului este cheia. Autoritățile trebuie să includă asociațiile de consumatori într-o etapă anterioară.

Membrul IT a ridicat importanța competenței consumatorilor și modul în care rolul organizațiilor de consumatori ar trebui să fie recunoscut atât la nivel european și național. Un obiectiv ar fi de a actualiza rolul ECC, astfel încât acestea să acopere, de asemenea, probleme de asistență medicală transfrontalieră. În mod similar, ar trebui să fie îmbunătățită claritatea facturilor la energie.

Membrul CY a subliniat faptul că accentul ar trebui să fie punerea în aplicare și o mai bună implementare a directivelor existente. Este necesară omogenizarea directivelor. Organizațiile naționale de consumatori ar trebuie să fie mai susținute, dar nu este sarcina organizațiilor de consumatori să aprobe termenii și condițiile. Ar trebui să depună eforturi în vederea unei „UE a consumatorilor“: consumatorii satisfăcuți ar ajuta la construirea de piețe.

LV Membrul a explicat, de asemenea, că aplicarea legii rămâne o problemă-cheie. În timp ce executarea de stat funcționează bine, aplicarea privată este inexistentă. Organizațiile de afaceri ar trebui să poată lua parte la aplicare, dar un astfel de drept nu ar trebui să fie abuzat. Recursul colectiv  încă lipsește la nivel național, iar acest lucru este pata oarba  în legislația europeană. Recomandarea privind recursul colectiv nu este pusă în aplicare în Letonia. Membrul leton este, de asemenea, sceptic față de o armonizare deplină, deoarece acest lucru ar bloca evoluția ulterioară a nivelului national. ONG-urile din Letonia nu mai sunt scutite de taxa de timbru. Acțiuni în încetare într-un fel trebuie să fie conectate la compensații și consumatorii trebuie să aibă căi de atac individuale. Privind cerințele de informare, acestea ar trebui simplificate, dar fără a scădea nivelul de protecție a consumatorilor. Formele standardizate ar putea ajuta. La T & C, organizațiile de consumatori sunt deja verificarea unele dintre ele și lucrând la educarea întreprinderilor. O problemă esențială rămâne totuși nivelul de educație a consumatorilor în Letonia.ea în continuare la nivel național. ONG-urile din Letonia nu mai sunt scutite de taxa de timbru.

Membrul LT a reiterat comentariile Letoniei. Acțiunile colective au fost introduse în Lituania pe 1.1.2015, dar toate cazurile, până în prezent au fost respinse (de exemplu, lipsa de expertiză juridică la redactarea cererii). Organizația ar vedea o anumită valoare în a avea schimburi de experiente cu alte organizatii nationale.

Membrul LU a subliniat că, fără UE, nu ar exista nici o lege a consumatorilor în MS. Membrii CCEG ar trebui să explice, de asemenea, acest lucru pe teren. La revizuirea CSGD, membrul a fost în favoarea armonizării complete. Pe platform este nevoie de mai multă transparență precum și clarificări cu privire la răspunderea contractuală. Punerea în aplicare rămâne o problemă crucială, iar membrul luxemburghez a propus să lucreze în grupuri de țări care au aceeași tradiție juridică. Privind taxele judiciare, Luxemburg a explicat ca acest lucru ar fi dificil de abordat la nivelul UE. De asemenea, el a recunoscut că revizuirea regulamentului privind cooperarea în domeniul protecției consumatorilor este probabil să se confrunte cu tradițiile juridice naționale.

Pentru  membrul HU o prioritate cheie este de a consolida accesul de căi de atac și îmbunatățirile  aplicării. Capacitățile financiare și umane sunt insuficiente  pentru a asigura un rol activ de organizare aconsumatorilor în apicare.

Membrul MT în special a pledat în favoarea  renunțării scutirea pentru IMM-uri în directiva  indicarea prețurilor în ceea ce privește afișarea prețului unitar.

Membrul NL a subliniat necesitatea  pentru mai multă implicare. Regulile ar trebui sa fie apte pentru era digitală. Profilarea consumatorilor este un risc pentru protecția pe termen lung a acestora. El a pledat pentru o simplificare a informațiilor destinate consumatorilor ,fără a reduce conținutul ca atare. Scandalul de emisie  arată că  ineficiența aplicării unei practici  incorecte pe plan european la nivel național  nu ar trebui să fie pusă în aplicare centralizată la nivelul UE.

Membrul AT a fost de acord că punerea în aplicare a fost cea mai importantă prioritate. Legislația trebuie să  fie raționalizată fără standarde de slăbire. COM ar trebui sa facă mai multe pentru a introduce o clasă/ o acțiune de grup.Nu e momentul să mergem pentru o armonizare completă din cauza modului  in care cetațenii europeni văd UE și în special  în cazul în care  risca să aibă nivelul de protecție scăzut. Membrul a  considerat neprofesionist  pentru a vota un cod de consum în absența  unei explicații  clare în ce ar consta acest lucru și  de ce este necesar.

Membrul PL a subliniat imprtanța informațiilor simplificate. Chiar și CSGD  ar fi prea complicat , și ar  fi prea dificil pentru utilizările individuale să își revendice drepturile.

Membrul RO a explicat că recursul colectiv era în locul și accesul în care justiția era gratis. Există de asemenea o bună colaborare cu autoritățile . Acest lucru trebuie totuși să fie consolidată , în special  în ceea ce privește informațiile destinate consumatorilor .

Membrul SL a explicat această injustiție  unde nu este folosită în țara lui din cauza costurilor . De asemenea  încetarea acțiunilor  au oprit doar anumite practici, dar nu oferă despăgubiri suficiente și compensații pentru consumatori . Există o lipsă de interes a autoritaților naționale de a-și exercita juristricția lor si căile de atac  nu sunt foarte certe. Creșterea volumului de tranzacții online ridică  o problemă , deoarece drepturile diferă de la o țară la alta și este prin urmare dificil pentru consumatori să știe care drepturi sunt relevante, în particular deoare este dificil pentru consumatori să știe unde se află sediul comerciantului. Orice schimbare in acquis-ul consumatorului ar trebui să ia în considerare o actiune care permite acest lucru cu consumatorul concret.

Membrul SK a subliniat că punerea în aplicare  a fost cheia și că este necesar să existe sancțiuni puternice pentru a descuraja încălcările. Organizația naționalăde finanțare lipsă. Membru slovac și-a exprimat deasemenea  poziția sa în favoarea unei simplificări  a acgis-ului de consum . Un cod de consum ar pute fi util  având în vedere situația coplexă a consumatorilor  fiind împărțite în 3 legi cu 6 autorități competente din SK.

Membrul FI a subliniat importanța asigurării respectării legislației. Accentul ar trebui pus pe contextul legislației  în locul legislației specifice sectorului. Legislația ar trebui să fie, de asemenea, nutră tehnologic (de exemplu, nici o distincție între on-line / off-line). Privind contractele digitale Propunerea, durata garanției legale ar trebui să depindă de durabilitatea bunurilor și tipul de produs. Legare standarde ar putea fi utilizate pentru a simplifica limba în consum de informație. Membrul finlandez a explicat de asemenea că organizația sa educă și recomandă companii cu privire la dreptul consumatorilor și plătesc pentru asta.

Membrul SV a subliniat că problema de publicitate și marketing în digital să fie mediu necesar abordate. UCTD trebuie privit din perspectiva digitală. Conceptul de consumatorul mediu nu funcționează cu adevărat. Grupurile vulnerabil trebuie să fie mai bine protejate. Rolul platformelor on-line și a economiei de colaborare trebuie să fie privit  așa cum este cazul în conceptul de bunuri de folosință îndelungată (de exemplu garanții).Arminizarea deplină în anumite domenii are sens, dar nu în toate dimensiunile. Este foarte greu de evaluat impactul unui Cod European al Consumatorilor în aceste zile mai devreme, dar s-ar putea, probabil, să funcționeze mai bine un mediu de armonizare minimă. Ceea ce este clar este faptul că protecția consumatorilor nu ar trebui să fie redusă.

Membrul din Regatul Unit a explicat că organizația ei nu a văzut rolul său în IMM-urile de formare,  mai degrabă concentrându-se asupra consumatorilor: atunci când au nevoie de drepturile lor, ei trebuie să știe unde să le găsească. Noțiunea de medie, consumatorii / vulnerabili trebuie să fie privit în accesibilitate( C.F.pentru nevăzători și persoanele cu deficiențe de vedere). Procesul trebuie să fie flexibil și de perspectivă. 50%  abordate nu va satisface nevoile tuturor. De asemenea, este neclar ce Codul european al consumatorilor ar însemna. Ar putea fi utilă în cazul în care se evită duplicarea și permite norme să fie executorii și aplicate. mecanisme la nivelul UE cu privire la căile de atac trebuie să fie explorate. Peacțiunile în încetare, ideea unei taxe fixe ca în Belgia să fie explorate.Membrul britanic, de asemenea,se face referire la măsura sporită a consumatorilor recentinstituit în cadrul  codului consumatorului din Marea Britanie. Pe PIB, membrul britanic a sugerat, de asemenea, modificarea normelor actuale privind prețurile unitare și a raportat despre o „super-plângere“ cu privire la această chestiune în Marea Britanie. Comisia ar trebui  de asemeneasă dea  cele mai bune exemple de practici la nivel național.

Membrul CZ a fost în favoarea transformării procedurii de încetare rapidă și ieftină, actualizarea și extinderea listelor negre actuale și mecanism UE la nivel de aplicare.

Membrul BE a subliniat necesitatea de a lua în considerare situația specifică vulnerabilă consumatori, de exemplu în zona de aplicații. Informarea consumatorilor ar trebui să fie, de asemenea, simplificate. BEUC a argumentat în favoarea reîncadrării pe ordinea de zi o mai bună legiferare, astfel încât accentul este mai puțin pereducerea sarcinii administrative, dar pentru a face mai bine execuția. BEUC a salutat fapt, că Summit-ul de consum a permis diferitelor rețele de autorități, și au asigurat punerea organizațiilor de consumatori să se întâlnească. BEUC a subliniat că ,punerea în aplicare și căile de atac sunt în partea de susprobleme pe masă și sa plâns că, în scandalul emisiilor, o fraudă clară nu a putut fi aduși în fața justiției prin acțiunea colectivă. BEUC ar dori să depună eforturi pentru o mai bună integrare ,punerea în aplicare cu autoritățile de aplicare private și publice. Review CPC este o propunere bună, dar ar trebui să fie combinat cu revizuirea Directivei privind acțiunile în încetare. BEUC a fost ezitant cu privire la un cod european al consumatorilor, în acest stadiu, nu este clar ce a însemnă acest lucru. Lecțiile trebuie să fie, de asemenea, extrase din trecut (propunerea inițială pentru CRDredus de la 4 la fuzionarea numai 2 acte juridice, LEV nu a reușit). Accentul ar trebui să fie pe conținut și mai puțin pe format. BEUC, de asemenea, nu a văzut ce a adăugat valoarea unui cod de consum . În cursul pune din nou, acesta va fi, de asemenea, important să se distingă diferitele etape (publicitate, informațiile precontractuale și contractuale), la care au nevoie de cerințe de informare care urmează să fie furnizate, și care sunt legale Consecințele nerespectării acestora.

ANEC a ridicat problema aplicării, de asemenea, în domeniul siguranței produselor. Consumator de protecție nu ar trebui să fie considerată o povară. Branding și comercializarea de termeni și conforme condiție ar fi absurd, deoarece cerința de a se conforma cu legea ar trebui să fie seevident.ECCG rezumate punctele discutate după cum urmează:
- dreptul consumatorului a dezvoltat datorită UE.
- Aplicarea dreptului de consum este slabă și / sau produce rezultat slab
- Există o lipsă de soluții de recurs colectiv în multe state membre și statele membre
nu va acționa în cazul în care conducerea nu este luată la nivelul UE. ECCG va explora ideea
producând un aviz cu privire la punerea în aplicare a recomandării privind recursul colectiv.
- statele membre trebuie să permită aplicarea privată și uita-te la rolul de consumator
organizațiile din ecosistemul „executare“ (de exemplu, consolidarea capacităților, finanțare)
- Accesul liber la justiție ar putea fi o îmbunătățire importantă pentru organizațiile de consumatori
- În mod specific privind dreptul de consum pune din nou și de marketing: da, la simplificare, dar fărăscăderea nivelului de protecție a consumatorilor. armonizarea minimă este important să se ia în considerare.
- Unele organizații de consumatori verifica T & C pentru a ajuta pe consumatori să obțină despăgubiri, darcertificarea T & C nu este sarcina organizațiilor de consumatori
- Consumatorii vulnerabili trebuie să fie luate în considerare mai bine
- Nu trebuie să existe nici o distincție între online / offline
- Nici o derogare pentru IMM-uri în PID
- pe ideea unui Cod de consum european: forma nu este importantă, dar substanța nu
materie.


La închiderea ședinței, președintele a subliniat că observațiile scrise cu privire la subiectele discutate în cadrul întâlnirii ar fi binevenită.

 

   

Știri

Fii alături de APC!

Fii alături de APC!

MONITORUL PRETURILOR

MONITORUL PRETURILOR

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark