STOP discriminării tinerilor prin tarife exagerate la polițele RCA!

Asociația Pro Consumatori (APC) – Vocea consumatorilor din România, organizație de utilitate publică, statut obținut prin H.G. nr. 1106/2005, organizație cu activitate neîntreruptă de peste 32 de ani în domeniul apărării drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor (www.apc-romania.ro), membru în Organizația Europeană a Consumatorilor din anul 2005, singura organizație de consumatori din România calificată să introducă acțiuni în justiție în baza Directivei nr. 1828/2020 privind acțiunile în reprezentare pentru protecția intereselor colective ale consumatorilor (https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/romania_country_fich_en_2.pdf, a luat act cu surprindere de propunerea discriminatorie a Ministerului Finanțelor și a Autorității pentru Supraveghere Financiară (ASF) cu privire la plafonarea diferentiață a polițelor RCA pe o perioadă de 6 luni în funcție de vârsta asiguratului (https://mfinante.gov.ro/documents/35673/5553347/proiecthotRCA_18022022.pdf).

De fapt, inițiatorul acestei Hotărâri de Guvern a fost ASF-ul, iar Ministerul Finanțelor a achiesat la această propunere prin intermediul căreia se propun plafoane maximale pentru tarifele de primă de asigurare RCA în funcție de vârsta asiguratului. Astfel, inițiatorii acestui proiect de act normativ propun plafonarea primelor de asigurare, diferențiat, în funcție de două criterii: capacitatea cilindrică și grupa de vârstă. Dacă în privința primului criteriu, capacitatea cilindrică, lucrurile sunt clare, în ceea ce privește stabilirea unui plafon pentru prima de asigurare diferit pentru fiecare grupă de vârstă considerăm această practică ca fiind discriminatorie. Astfel, la categoria de vârstă până în 30 de ani inclusiv, tarifele de primă maxime ce vor fi plătite de către aceștia sunt mai mari cu 43% până la 64% față de cele ale asiguraților din categoria de vârstă mai mare de 60 de ani (https://mfinante.gov.ro/documents/35673/5553347/anexaproiecthotRCA_18022022.pdf)

Este cunoscut faptul că o astfel de măsură socială, de plafonare a prețurilor, se ia de către stat pentru a proteja toți consumatorii față de creșterile excesive ale prețurilor în împrejurări excepţionale, precum: situaţii de criză, dezechilibru major între cerere şi ofertă şi disfuncţionalitate evidentă a pieţei. Nicăieri în Legea concurenței, care este actul normativ în baza căruia se poate concretiza o astfel de propunere, aplicarea măsurii NU este condiționată de vârsta consumatorului. Totodată, am aflat din comunicatul de presă din data de 18 februarie 2022, de pe site-ul Ministerului Finanțelor, că cele două instituții inițiatoare a propunerii de plafonare a tarifelor de prime de asigurare RCA, s-au consultat  cu  transportatorii și Consiliul Concurenței, fără a face o consultare prealabilă și cu asociațiile de consumatori, încălcând astfel articolul 37 litera e din OG nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, unde se menționează obligația instituțiilor statului de a consulta asociațiile de consumatori cu ocazia elaborării actelor normative. Reamintim celor doi inițiatori ai propunerii cu privire la plafonarea prețurilor la polițele RCA că această propunere de act normativ s-a făcut pe repede înainte fără a se respecta articolul 31 și 33 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative Tot în comunicatul de presă al Ministerului Finanțelor se arată că “Măsura este necesară pentru stabilitatea pieței și pentru diminuarea efectelor scumpirii polițelor RCA, ca urmare a recentei ieșiri de pe piață a celui mai mare asigurator în domeniu (City Insurance) “

De ce tinerii cu vârsta până în 30 de ani inclusiv trebuie să suporte financiar erorile grave de management ale Consiliului Autorității  pentru Supraveghere Financiară responsabil pentru falimentul Societății de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA?

Având în vedere nedreptatea ce poate fi creată față de consumatorii cu vârsta până în 30 de ani inclusiv, dacă se va aproba în varianta actuală de către Guvernul României propunerea comună a Ministerului Finanțelor și a ASF-ului, Asociația Pro Consumatori propune intițiatorilor acestui act normativ modificarea Anexei nr 1, parte a acestei Hotărârii de Guvern, în sensul stabilirii unui singur tarif de primă maxim aferent fiecărei capacități cilindrice menționate în anexa 1, pentru toți consumatorii, respectiv cel stabilit pentru grupa de vârstă 41-50 de ani, după cum urmează:

-        pentru autovehiculele cu capacitatea cilindrică mai mică sau egală cu 1200 cmc, prețul RCA să fie plafonat la 794 lei;

-        pentru autovehiculele cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1201-1400 cmc, prețul RCA să fie plafonat la 815 lei;

-        pentru autovehiculele cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1401-1600 cmc, prețul RCA să fie plafonat la 956 lei;

-        pentru autovehiculele cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1601-1800 cmc, prețul RCA să fie plafonat la 1039 lei;

-        pentru autovehiculele cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 1801-2000 cmc, prețul RCA să fie plafonat la 1140 lei;

-        pentru autovehiculele cu capacitatea cilindrică cuprinsă între 2001-2500 cmc, prețul RCA să fie plafonat la 1598 lei;

-        pentru autovehiculele cu capacitatea cilindrică mai mare de 2500 cmc, prețul RCA să fie plafonat la 2261 lei.

„Din păcate, președintele ASF, domnul prof. univ. dr. Nicu Marcu nu a înțeles rolul asociațiilor de consumatori într-o democrație participativă, în care atunci când propui un proiect de lege care impactează asupra drepturilor și intereselor economice ale consumatorilor, obligația legală a ASF-ului menționată clar în Ordonanța Guvernului nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor era de a organiza o dezbatere cu reprezentanții asociațiilor de consumatori. Reiese, încă o dată, faptul că prin această propunere discriminatorie, prin care tinerii cu vârsta până în 30 de ani inclusiv sunt obligați să plătească tarife cu până la 64% mai mari ca ale consumatorilor cu vârsta mai mare de 60 de ani, ASF NU protejează interesele economice ale tuturor consumatorilor! Având în vedere încălcarea legii cu privire la consultarea asociațiilor de consumatori cu privire la acest proiect de act normativ, Asociația Pro Consumatori solicită Ministerului Finanțelor și ASF-ului să organizeze urgent în cadrul celor 10 zile de transparență decizională, de la data de 18 februarie 2022,  o dezbatere pe acest proiect de plafonare diferentiață, în funcție de vârsta consumatorului, a prețului RCA, cu reprezentanții asociațiilor de consumatori!” conf. univ. dr. Costel Stanciu, președinte Asociația Pro Consumatori.

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark