In Ziua Mondială a Drepturilor lor, consumatorii prezintă cererile lor privind servicii financiare corecte

15 martie 2011 – APC Romania prezintă, cu ocazia Zilei Mondiale a Drepturilor Consumatorilor, un set de recomandări în vederea consolidării protecţiei consumatorului de servicii financiare.

Recomandările sunt un răspuns la angajamentul G20 de la Summit-ul de la Seul din noiembrie 2010 privind protecţia consumatorilor în domeniul serviciilor financiare.

Bazându-se pe dovezi clare venite din partea consumatorilor, privind numărul tot mai mare de plângeri din domeniul serviciilor financiare, APC România face o serie de recomandări care să evidenţieze ceea ce se poate face pentru a sprijini corectitudinea, siguranţa,  accesibilitatea şi concurenţa  serviciilor financiare pentru consumatori.

Peste 150 de milioane de consumatori, în întreaga lume, aderă la piaţa serviciilor financiare în fiecare an. Consumatorii din întreaga lume – atât din ţările bogate cât şi din cele sărace – „ susţin” în fiecare zi piaţa serviciilor financiare.

Aceste recomandări sunt produsul unui sentiment comun de furie în cadrul mişcării  consumatoriste, a faptului că drepturile consumatorilor de servicii financiare au fost neglijate de prea mult timp. Ele oferă un set clar şi cuprinzător de cereri pentru ameliorarea semnificativă a protecţiei financiare pentru consumatorii de pretutindeni.

"Cooperarea internaţională privind protecţia consumatorilor de servicii financiare oferă un potenţial economic substanţial guvernelor. Acest lucru poate fi realizat prin coordonarea în ceea ce priveşte  cercetarea, dezvoltarea de standarde şi linii directoare, prin schimbul de bune practici şi prin evitarea crizelor costisitoare” a precizat Dl. Costel Stanciu, Preşedintele APC Romania.

APC România solicită realizarea următoarelor:

  • Înfiinţarea unei noi organizaţii internaţionale care să susţină activitatea privind protecţia consumatorilor de servicii financiare: o organizaţie internaţională care să permită organismelor naţionale de protecţie a consumatorilor să împărtăşească bunele practici, să dezvolte standarde minime de protecţie a consumatorilor.
  • Organisme financiare de protecţie a consumatorilor: creşterea atribuţiilor autorităţilor naţionale de reglementare pentru a avea o autoritate deplină în a investiga, a stopa şi a remedia încălcările legislaţiei privind protecţia consumatorului, inclusiv, dacă este necesar, dreptul de a defini practici sau produse specifice ca fiind neloiale, frauduloase sau ilegale în orice alt mod.
  • Transparenţa în realizarea contractelor: autorităţile de reglementare ar trebui să introducă o cerinţă de inteligibilitate şi să determine eliminarea de pe piaţă a produselor care nu îndeplinesc standardele minime. Consilierea financiară a consumatorilor, ca şi noţiune, ar trebui să fie separată de cea a vânzări pe bază de remuneraţie.
  • Căi de atac şi de soluţionare a litigiilor eficiente: consumatorii ar trebui să aibă acces la sisteme adecvate de recurs individuale şi colective.
  • Măsuri pentru a promova stabilitatea depozitelor şi siguranţa investiţiilor: crearea de garanţii pentru protejarea depozitelor consumatorilor şi reformarea procedurilor de insolvenţă, pentru a spori încrederea deponenţilor.
  • Concurenţa în domeniul serviciilor financiare: Eliminarea barierelor care descurajează consumatorii să îşi schimbe conturile.
  • Îmbunătăţirea procesului de informare şi de divulgare a informaţiilor: obligarea furnizorilor de servicii financiare să ofere consumatorilor informaţii clare, suficiente, fiabile, comparabile şi actualizate despre produsele de servicii financiare.
  • Accesul nelimitat la servicii financiare de bază: guvernele ar trebui să încerce să încurajeze sistemul bancar prin metode eficiente, să includă, să sprijine şi să dezvolte noțiuni de protecţie a consumatorilor în programele sale.

Totodată, la 15 martie, pentru a marca Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) şi Asociaţia pentru Protecţia Consumatorilor din România (APC România), în calitate de iniţiatori şi parteneri ai Programului Naţional de Educaţie Financiară „Bugetul Familiei”, lansează spre dezbatere propunerea de Strategie Naţională pentru Educaţie Financiară.

Strategia Naţională este menită de a asigura o viziune de ansamblu asupra educaţiei financiare în România. Scopul acestei strategii este de a crea un cadru pe care toate organizaţiile care sunt implicate în educaţia financiară, dar şi în elaborarea politicilor din acest domeniu, să îl găsească util şi să le ofere un ghid în dezvoltarea de programe de educaţie financiară pentru următorii cinci ani.

În acest sens, Strategia Naţională identifică patru obiective primare: creşterea conştientizării şi a accesului la educaţie financiară; identificarea şi integrarea competenţelor financiare principale; consolidarea programelor care oferă educaţie financiară; identificarea şi promovarea practicilor eficiente.   

Propunerea de Strategie poate fi consultată pe www.bugetulfamiliei.ro

Ziua Mondială a Drepturilor Consumatorilor are loc la 15 martie, în fiecare an. Este  ziua internaţională de acţiune, de sensibilizare si lobby a organizaţiilor de consumatori din întreaga lume. Data de 15 martie marchează ziua în care preşedintele John F. Kennedy a declarat în faţa Congresului american: "Consumatorii, prin definiţie, suntem noi toţi. Ei sunt cel mai mare grup economic, afectat de aproape fiecare decizie economică publică şi privată. Cu toate acestea, ei sunt singurul grup important [...] ale cărui opinii sunt de multe ori neauzite.„

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark