Cum poți deveni membru

Descărcând şi completând Cererea de adeziune, puteţi deveni membru al APC: Descarcă Cererea

 

Instrucțiuni privind dobândirea calității de membru al Asociației Pro Consumatori (APC)

 1. Pentru a dobândi calitatea de membru al APC trebuie să completați, semnați și datați cererea de adeziune și să achitați cotizația anuală în cuantum de 50 de lei. Cererea de adeziune este valabilă doar dacă este însoțită de chitanța de plată a cotizației anuale.

 2. Calitatea de membru al APC se consideră a fi dobândită la data achitării cotizației anule de membru.

 3. Cererea de adeziunea poate fi descărcată de pe site-ul asociației www.apc-romania.ro sau de pe pagina de facebook a asociației – Asociația pentru Protecția Consumatorilor din România.

 4. Cererea de adeziune semnată și datată, însoțită de o copie a Cărții de Identitate și de dovada achitării cotizației anuale, trebuie transmisă către APC prin fax 021.315.71.49, prin email office@apc-romania.ro, prin poștă sau prin curierat rapid la sediul APC din București, Bd. Uverturii nr.16, bloc A2, ap.76, sector 6.

 5. Plata cotizației anuale se poate face prin virament bancar în contul RO59 RNCB 0090 0005 6541 0001, deschis la Banca Comercială Română – Sucursala Lipscani; plata prin virament bancar se poate efectua la oricare sucursală a băncii, fiind necesare prezentarea la ghișeu și precizarea operatiunii ce se dorește a se efectua (plată cotizație anuală de membru) și denumirea completă a asociației - Asociația Pro Consumatori.

 6. Drepturile și obligațiile membrilor sunt prezentate pe larg în Statutul Asociației.

Stimați membri asociați,

În ședinta Consiliului director din data de 22 februarie 2021 s-a hotărât că la data de 27 martie 2021 va avea loc Adunarea generală ordinară a Asociației Pro Consumatori la Hotel Capitol, Calea Victoriei 29, sector 1, București, ora 10.00, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea raportului de activitate al Asociației Pro Consumatori pentru anul 2020.

 2. Aprobarea bilanțului contabil și a raportului Comisiei de Cenzori aferente exerciţiului financiar 2020 şi a descărcării execuţiei bugetare pentru anul 2020.

 3. Aprobarea proiectului de buget estimativ de venituri şi cheltuieli pentru anul 2021.

 4. Desfășurarea de alegeri pentru ocuparea funcției de membru plin, respectiv membru supleant în cadrul Consiliului Director.

 5. Diverse.

Totodată, vă informăm că în cadrul lucrărilor ședinței se vor desfășura alegeri pentru următoarele funcții:

 • membru plin al Consiliului Director - 2 locuri vacante;

 • membru supleant al Consiliului Director – 2 locuri.

În situația în care doriți să vă depuneți candidatura pentru una din funcțiile vacante (membru plin/membru supleant al Consiliului Director al APC) trebuie să trimiteți prin e-mail (office@apc-romania.ro ) sau să depuneți la sediul asociației, în perioada 9 martie - 17 martie 2021, următoarele documente:

 • Cerere de depunere a candidaturii pentru funcția de membru plin/membru supleant al Consiliului Director;

 • Curriculum Vitae;

 • Copie Carte de identitate;

 • Dovada achitării cotizației pentru anul 2021;

 • Declarație pe propria răspundere că nu detineți o funcție într-un partid politic si că nu îndepliniți calitatea de acționar/asociat în cadrul unei societăți comerciale;

Înscrisurile de mai sus se solicită în conformitate cu prevederile art. 7.3, 7.4, 8.1 și art. 8.2 din Regulamentul de Organizare și Funcționare al APC România.

Potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare al Asociației Pro Consumatori Comisia Electorală poate solicita depunerea și a altor documente considerate necesare validării candidaturii.

 

Stimați membri asociați,

În ședința extraordinară a Consiliului director din data de 25 martie 2021 s-a hotărât ca Adunarea generală ordinară din data de 27 martie 2021 care urma să aibă loc la Hotel Capitol, ora 10 să se amâne pentru data de 31 martie 2021, ora 19.00 în sistem online. Această hotărâre s-a luat pentru a se respecta dispozițiile Hotărârii nr. 15 din 21 martie 2021 ale Comitetului Municipiului Bucuresți pentru situații de urgență privind măsurile de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2. În conformitate cu dispozițiile articolului 13 din Statutul asociației la  adunarea generală ordinară a asociației pot participa cu drept de vot doar cei care și-au plătit cotizația pentru anul 2021. Membrii asociați cu cotizația plătită pentru anul 2021 sunt rugați să trimită pe adresa de email a asociației de pe o adresă de gmail personală dovada achitării cotizației pentru anul 2021. În data de 31 martie cu câteva minute înainte de ora 19.00 o să primiți pe adresa de gmail personală datele de logare în vederea participării la adunarea generală ordinară a asociației ce va avea loc în sistem online.

Cu sănătate,

Conf. univ. dr. Costel Stanciu

Președinte APC

 

CONVOCATOR

La data de 26 martie 2022, la ora 11.00, va avea loc Adunarea Generala Ordinara a Asociației PRO CONSUMATORI ce se va desfasura pe o platforma online al carei date de conexiune vor fi furnizate membrilor cotizanti cu doua zile inaintea desfasurarii acesteia, in cadrul lucrarilor sedintei urmand a se desfasura alegeri pentru următoarele funcții:

 • membru plin al Consiliului Director -  2 locuri vacante;

 • Presedinte APC;

 • Membru in Comisia de cenzori - 3 locuri.

În situatia in care doriti sa va depuneti candidatura pentru functia de presedinte, de  membru plin al Consiliului Director al APC, membru in Comisia de cenzori trebuie sa trimiteti prin e-mail (office@apc-romania.ro ) sau sa depuneti la sediul asociației , urmatoarele documente:

 • Cerere de depunere a candidaturii pentru functia de membru plin/membru in Comisia de cenzori/ Presedinte APC;

 • Curriculum Vitae;

 • Copie Carte de Identitate;

 • Dovada achitarii cotizatiei pentru anii 2020, 2021 si 2022;

 • Declaratie pe propria raspundere ca nu detineti o functie intr-un partid politic si ca nu indepliniti calitatea de actionar/asociat in cadrul unei societati comerciale ;

 • Planul managerial pentru perioada mandatului , in cazul depunerii candidaturii pentru functia de Presedinte;

 • Inscrisuri din care sa rezulte  implicarea in activitatile desfasurate in cadrul APC pentru candidatura de presedinte al APC;

 • Inscrisuri din care sa rezulte desfasurarea activitatilor de management organizational in cadrul Asociatiei Pro Consumatori.

Inscrisurile de mai sus se solicita in conformitate cu prevederile art. 7.3, 7.4. 8.1 si art. 8.2 din Regulamentul de Organizare si Functionare al APC Romania.

Candidaturile se depun la secretariatul Asociatiei Pro Consumatori intre a 15 -a zi si a 7-a zi dinaintea datei stabilite pentru desfasurarea lucrarilor Adunarii generale.

Potrivit Regulamentului de Organizare si Functionare al Asociației Pro Consumatori Comisia Electorala poate solicita depunerea si a altor documente considerate necesare validarii candidaturii.

 

Proces verbal al sedintei Consiliului director din data de 10 martie 2022

Astazi 10 martie 2022, in sedinta Consiliului director al Asociatiei Pro Consumatori, la propunerea presedintelui APC s-a hotarat ca Adunarea generala ordinara din data de 26 martie 2022 sa aiba loc la Hotel Capitol, in intervalul orar 11.00 - 14.00. Aceasta modificare a modalitatii de desfasurare a Adunarii generale ordinare, care fusese stabilita a avea loc in format online la sedinta consiliului director din data de 23 februarie 2022, a fost luata ca urmare a neprelungirii starii de alerta si a ridicarii tuturor restrictiilor legate de desfasurarea adunarilor publice.

 

CONVOCATOR

ASOCIAŢIA PRO CONSUMATORI (APC) vă informează că la data de 25 martie 2023 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a asociației, care va avea următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea raportului de activitate al ASOCIAȚIEI PRO CONSUMATORI (APC) pentru anul 2022.

 2. Aprobarea bilanțului contabil și a raportului Comisiei de Cenzori aferente exerciţiului financiar 2022 şi a descărcării execuţiei bugetare pentru anul 2022.

 3. Aprobarea proiectului de buget estimativ de venituri şi cheltuieli pentru anul 2023.

 4. Diverse.

Pe această cale ASOCIAȚIA PRO CONSUMATORI (APC) vă invită să luaţi parte la lucrările şedinţei Adunării Generale Ordinare, care se va desfăşura la Hotel Capitol, Calea Victoriei 29, sector 1, Bucuresti,ora 10.

Accesul la lucrările şedinţei se va face pe baza prezentării Cărţii de Identitate şi a chitantei de plată a cotizaţiei/extrasului de cont aferente anului 2023.

Aşteptăm confirmarea dumneavoastră la tel. 0723004407, email office@apc-romania.ro

 

CONVOCATOR

ASOCIAŢIA PRO CONSUMATORI (APC) vă informează că la data de 6 aprilie 2024 va avea loc Adunarea Generală Ordinară a asociației, care va avea următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea raportului de activitate al ASOCIAȚIEI PRO CONSUMATORI (APC) pentru anul 2023.

2. Aprobarea bilanțului contabil și a raportului Comisiei de Cenzori aferente exerciţiului financiar 2023 şi a descărcării execuţiei bugetare pentru anul 2023.

3. Aprobarea proiectului de buget estimativ de venituri şi cheltuieli pentru anul 2024.

4. Diverse.

Pe această cale ASOCIAȚIA PRO CONSUMATORI (APC) vă invită să luaţi parte la lucrările şedinţei Adunării Generale Ordinare, care se va desfăşura la Hotel Capitol, Calea Victoriei 29, sector 1, Bucuresti, orele 10.

Accesul la lucrările şedinţei se va face pe baza prezentării Cărţii de Identitate şi a chitantei de plată a cotizaţiei aferente anului 2024/extras cont.

Aşteptăm confirmarea dumneavoastră la tel. 0723004407, email office@apc-romania.ro

 

 

pag_apaConsumer Law ReadyECC-Net-Travel-App

Proiecte

Centrul European al Consumatorilor din RomâniaFii un pacient activ

Parteneri Media

Antena 1Kanal DLion MentorTomis NewsGradinite Bucuresti

Facebook

Parteneri

Cristina TenuInfluencerECC RomaniaZiarul de BucurestiComisia EuropeanaBEUCUniunea EuropeanaFundația Mâine va fi mai bineTrusted.roSeoMark